Dharma, soft, comfortable, listening to chill, Cozy-logo

Dharma, soft, comfortable, listening to chill, Cozy

Religion & Spirituality Podcasts >

หนังสือเสียง จากกองวิชาการ อ่านไว้ฟังบนรถ :)

หนังสือเสียง จากกองวิชาการ อ่านไว้ฟังบนรถ :)
More Information

Location:

Thailand

Description:

หนังสือเสียง จากกองวิชาการ อ่านไว้ฟังบนรถ :)

Language:

Thai


Episodes

EP.26 หลักปฏิบัติ 8 ข้อ เมื่อวันนึงคุณต้องเป็นผู้ป่วย (ผ่าตัด)

10/8/2019
More
วิสุทธิวาจา พระมงคลเทพมุนี : https://podcasts.apple.com/th/podcast/สาระสำค-ญพระธรรมเทศนา-หลวงพ-อว-ดปากน-ำ/id1480230588 ธรรมะสะกิดใจ : https://podcasts.apple.com/th/podcast/ธรรมะสะก-ดใจ/id1479534489 หลักปฏิบัติ 8 ข้อ เมื่อคุณเป็นผู้ป่วย

Duration:00:10:09

EP.25 พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลก ยังให้ความเคารพต่อสิ่งนี้

9/28/2019
More
เมื่อแรกตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรวจด้วยญาณทัสสนะแล้ว ก็ไม่พบว่ามีสมณะหรือพราหมณ์อื่นในมนุษย์โลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่มีศีล สมาธิ ปัญญา สมบูรณ์กว่าพระองค์ ทางที่ดีพระองค์ควรจะเคารพอาศัยธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วนั่นเอง

Duration:00:16:20

EP.24 สุดยอดธรรมะทั้งปวงคือธรรมบทนี้

9/20/2019
More
อริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงค้นพบจากการปฏิบัติสมาธิจนกระทั่งได้ เห็นความจริง อันประเสริฐ ๔ ประการนี้ ธรรมะบทนี้ คือ บทที่ท่านทรงค้นพบว่า เป็นตัวแก้ความทุกข์ของชีวิตมนุษย์ทุกๆ คนที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเรามิได้ตรัสรู้ เพราะมิได้แทงตลอดในอริยสัจ ๔ เราตถาคตและเธอทั้งหลายด้วย จึงโลดแล่นไป เร่ร่อนไปตลอดกาลนานอย่างนี้" จากหนังสือ ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ ตอน ธัมมคารวตา...

Duration:00:10:26

EP.23 ข้อคิดเมื่อใครมาทำนายอนาคตให้กับคุณ

9/6/2019
More
ได้ประเด็นมาจากท่านนายกฯ บอกว่ามีโหรทำนายว่าจะอยู่ต่อได้ถึง 2 สมัย หรือ 8 ปี วันนี้เลยจะขอนำเรื่องเล่าจากสมัยหลวงพ่อชา ที่ท่านทำนายอนาคตของลูกศิษย์ท่านให้ฟังกันครับ

Duration:00:06:59

EP.22 Social trending ทำไมต้องบังคับหนูสวดมนต์ที่โรงเรียน

9/2/2019
More
ได้อ่าน หลายๆ ทวีตซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับน้องๆ ที่มีความรู้สึกถูกบังคับให้สวดมนต์ที่โรงเรียน วันนี้เลยคิดว่าน่าจะนำประเด็นนี้มาคุยกัน โดยเข้ากับบทที่กำลังพูดถึงอยู่พอดี คือ ทำไมเราต้องมีความเคารพในพระธรรม

Duration:00:15:51

EP.21 - 7 ประโยคสำคัญที่เราได้ยินแต่เล็ก แต่ไม่เคยเก็ทความหมาย

9/2/2019
More
อธิบายความหมายของ 7 ประโยคสำคัญที่เราได้ยินกันตั้งแต่เล็กๆ แต่เราก็ยังไม่เคยรู้ความหมาย สิ่งนั้นคืออะไร?

Duration:00:06:16

EP.20 เราจะศึกษาศาสนธรรมได้จากที่ไหน

8/30/2019
More
เราจะศึกษาศาสนธรรมได้จากที่ไหน

Duration:00:11:48

EP.19 การเห็นโลกุตตรธรรมง่ายๆ แค่ขนตาแตะกัน

8/24/2019
More
การเห็นโลกุตตรธรรมง่ายๆ แค่ขนตาแตะกัน

Duration:00:06:16

EP.18 อานุภาพของพระธรรม

8/23/2019
More
อานุภาพของพระธรรม

Duration:00:07:03

EP.17 ความหมายของคำว่า ธรรมะ

8/22/2019
More
ความหมายของคำว่า ธรรมะ

Duration:00:04:59

EP.16 บทเกริ่นธัมมคารวตา

7/29/2019
More
บทเกริ่นธัมมคารวตา

Duration:00:05:58

ep.15 บทสรุป พุทธคารวตา

6/7/2019
More
บทสรุป พุทธคารวตา

Duration:00:11:30

ep.14 กรณีศึกษา ผลของ ผู้ล้อเลียน หรือล่วงเกินทางวาจา ในแบบไม่ได้ตั้งใจ

6/6/2019
More
กรณีศึกษา ผลของ ผู้ล้อเลียน หรือล่วงเกินทางวาจา ในแบบไม่ได้ตั้งใจ

Duration:00:12:07

ep.13 Who is พระพุทธเจ้า and Why?

6/4/2019
More
Who is พระพุทธเจ้า and Why?

Duration:00:08:49

ep.12 แนวทางพัฒนา สังคมยุควิจารณ์กันด้วยปลายนิ้ว

6/3/2019
More
แนวทางพัฒนา สังคมยุควิจารณ์กันด้วยปลายนิ้ว

Duration:00:05:55

ep.11 ผลของการมีผู้นำที่ขาดคุณธรรมความเคารพ

5/30/2019
More
ผลของการมีผู้นำที่ขาดคุณธรรมความเคารพ

Duration:00:11:37

ep.10 สภาฯ และรัฐ ที่ขาดความเคารพ ผลจะเป็นอย่างไร

5/29/2019
More
สภาฯ และรัฐ ที่ขาดความเคารพ ผลจะเป็นอย่างไร

Duration:00:06:36

ep.09 การที่เรามีความเคารพ เป็นเหตุให้ชีวิตเรามั่นคงเชียวหรือ

5/28/2019
More
การที่เรามีความเคารพ เป็นเหตุให้ชีวิตเรามั่นคงเชียวหรือ

Duration:00:04:25

ep.08 คำสอนเรื่องใจของพระมงคลเทพมุนี กิเลสคือเชื้อร้ายที่กัดกร่อนใจ

5/27/2019
More
คำสอนเรื่องใจของพระมงคลเทพมุนี กิเลสคือเชื้อร้ายที่กัดกร่อนใจ

Duration:00:04:43

ep.07 ความเคารพคืออะไร?

5/27/2019
More
ความเคารพคืออะไร?

Duration:00:07:44