Dnevna Bozja beseda-logo

Dnevna Bozja beseda

Religion & Spirituality Podcasts

Dnevna Božja beseda

Dnevna Božja beseda

Location:

Slovakia

Description:

Dnevna Božja beseda

Language:

Slovenian


Episodes

Četrtek, 30. 9. 2021: Četrtek 26. tedna med letom

9/29/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: Neh 8,1-4.5-6.7-12 Psalm: Ps 19,8.9.10.11 Evangelij: Lk 10,1-12 Vrstica iz evangelija: »V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo.« (Lk 10,8) Berilo (Neh 8,1-4.5-6.7-12) Ko je prišel sedmi mesec in so Izraelovi sinovi že bili v svojih mestih, se je ljudstvo enodušno zbralo na trgu pred Vodnimi vrati. Rekli so pismouku Ezdru, naj prinese knjigo Mojzesove postave, ki jo je Gospod zapovedal Izraelu. Duhovnik...

Duration:00:07:10

Sreda, 29. 9. 2021: sv. Mihael, Gabrijel, Rafael - nadangeli

9/28/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: Dan 7,9-10.13-14 ali Raz 12,7-12 Psalm: Ps 138,1-5 Evangelij: Jn 1,47-51 Vrstica iz evangelija: »Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to boš videl.« (Jn 1,50) Berilo (Dan 7,9-10.13-14 ali Raz 12,7-12) Opazoval sem: Tedaj so bili postavljeni prestoli in Staroletni se je usedel. Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg in lasje njegove glave kakor čista volna; njegov prestol so bili ognjeni plameni...

Duration:00:04:54

Torek, 28. 9. 2021: torek 26. tedna med letom

9/27/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: Zah 8,20-23 Psalm: Ps 87,1-3.4-5.6-7 Evangelij: Lk 9,51-56 Vrstica iz evangelija: »Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča?« (Lk 9,54-56). Berilo (Zah 8,20-23) Tako govori Gospod vsega stvarstva: Prišla bodo ljudstva in prebivalci mnogih mest. Prebivalci enega mesta pojdejo k prebivalcem drugega mesta in rečejo: »Pojdimo prosit milosti Gospoda in iskat Gospoda vsega stvarstva! Tudi jaz pojdem!« In prišla bodo...

Duration:00:04:29

Ponedeljek, 27. 9. 2021: ponedeljek 26. tedna med letom

9/26/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: Zah 8,1-8 Psalm: Ps 102,16-18.19-21.29.22-23 Evangelij: Lk 9,46-50 Vrstica iz evangelija: »Kdor je namreč med vami vsemi najmanjši, ta je velik.« (Lk 9,48b) Berilo (Zah 8,1-8) Prišla je beseda Gospoda vsega stvarstva: Ves gorim za Sion; zavoljo njega me vnema silno čustvo! Vrnem se na Sion in sredi Jeruzalema bom prebival. Jeruzalem se bo imenoval zvesto mesto in gora Gospoda vsega stvarstva sveta gora. Še bodo starčki in starke posedali...

Duration:00:04:59

Nedelja, 26. 9. 2021: 26. nedelja med letom

9/25/2021
Svetopisemska berila za ta dan: 1. berilo: 4 Mz 11,25-29 Psalm: Ps 19,8.10.12-13.14 2. berilo: Jak 5,1-6 Evangelij: Mr 9,38-43.45.47-48 Vrstica iz evangelija: »Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame….« (Mr 9,42a) 1. berilo (4 Mz 11,25-29) Tiste dni je Gospod stopil dol v oblaku in govóril z Mojzesom. Nato je vzel od duha, ki je bil nad njim, in ga dal nad sedemdeset starešin. Ko je duh obstal nad njimi, so začeli prerokovati. A pozneje tega niso več delali. Dva moža...

Duration:00:07:19

Sobota, 25. 9. 2021: sobota 25. tedna med letom

9/24/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: Zah 2,5-9.14-15 Psalm: Jer 31,10.11-12.13 Evangelij: Lk 9,44-45 Vrstica iz evangelija: »Dobro prisluhnite tem besedam. Sin človekov bo namreč izročen v človeške roke.« (Lk 9,44) Berilo (Zah 2,5-9.14-15) Povzdignil sem oči in sem videl. Glej, človek z merilno vrvjo v roki. Rekel sem mu: »Kam greš?« Odgovoril mi je: »Zmeril bom Jeruzalem, da vidim, kolikšna je njegova širina in kolikšna njegova dolžina.« Tedaj se angel, ki je govoril z...

Duration:00:04:25

Petek, 24. 9. 2021: petek 25. tedna med letom

9/23/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: Ag 2,1-9 Psalm: Ps 43,1.2.3.4 Evangelij: Lk 9,18-22 Vrstica iz evangelija: »Nato jim je rekel: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Lk 9,20a) Berilo (Ag 2,1-9) V drugem letu kralja Darija, enaindvajseti dan sedmega meseca, je Gospod govoril po preroku Ageju: Govôri vendar Zoróbabelu, upravitelju Judeje, in Jozuetu, velikemu duhovniku, in vsemu ostanku ljudstva: Ali je med vami še ostal kdo, ki je videl to hišo v njenem pravem sijaju? In kakšno...

Duration:00:05:27

Četrtek, 23. 9. 2021: Četrtek 25. tedna med letom

9/22/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: Ag 1,1-8 Psalm: Ps 149,1-2.3-4.5-6.9 Evangelij: Lk 9,7-9 Vrstica iz evangelija: »Herod je rekel: 'Janeza sem jaz dal obglaviti; kdo pa je ta, o katerem slišim take reči?'« (Lk 9,9) Berilo (Ag 1,1-8) V drugem letu kralja Daríja, v šestem mesecu, prvi dan meseca, je Gospod po preroku Ageju govoril Zorobabelu, upravitelju Judeje, in velikemu duhovniku Jozuetu: »Tako govori Gospod vsega stvarstva: To ljudstvo pravi: ›Še ni prišel čas, da bi...

Duration:00:04:46

Sreda, 22. 9. 2021: sreda 25. tedna med letom

9/21/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: Ezr 9,5-9 Psalm: Tob 13,2-4.6-8 Evangelij: Lk 9,1-6 Vrstica iz evangelija: »Poklical je k sebi dvanajstere ter jim dal moč in oblast nad vsemi demoni in za ozdravljanje bolezni.« (Lk 9,1) Berilo (Ezr 9,5-9) Jaz, Ezra, sem se ob večerni daritvi dvignil od svoje muke, si pretrgal oblačila in plašč, padel na kolena ter razprostrl roke proti Gospodu, svojemu Bogu. Rekel sem: »Moj Bog, sramujem se in se bojim povzdigniti svoje obličje k...

Duration:00:05:05

Torek, 21. 9. 2021: sv. Matej, apostol in evangelist

9/20/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: Ef 4,1-7.11-13 Psalm: Ps 19,2-5 Evangelij: Mt 9,9-13 Vrstica iz evangelija: Jezus je zagledal moža, imenovanega Matej, ki je sedél pri mitnici, in mu je rekel: »Hôdi za menoj!« (Mt 9,9). Berilo (Ef 4,1-7.11-13) Bratje in sestre, opominjam vas, jaz ujetnik v Gospodu: Živíte, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite...

Duration:00:04:27

Ponedeljek, 20. 9. 2021: ponedeljek 25. tedna med letom

9/19/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: Ezr 1,1-6 Psalm: Ps 126,1-6 Evangelij: Lk 8,16-18 Vrstica iz evangelija: »Kdor namreč ima, se mu bo dalo, in kdor nima, se mu bo vzelo tudi to, kar se mu zdi, da ima.« (Lk 8,18) Berilo (Ezr 1,1-6) V prvem letu perzijskega kralja Cira je Gospod, da bi se spolnila Gospodova beseda po preroku Jeremiju, obudil duha perzijskega kralja Cira, da je razglasil po vsem svojem kraljestvu in tudi pismeno naznanil: »Tako govori perzijski kralj Cir:...

Duration:00:05:22

Nedelja, 19. 9. 2021: 25. nedelja med letom

9/18/2021
Svetopisemska berila za ta dan: 1. berilo: Mdr 2,12.17-20 Psalm: Ps 54,3-4.5.6-8 2. berilo: Jak 3,16-4,3 Evangelij: Mr 9,30-37 Vrstica iz evangelija: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« (Mr 9,35) 1. berilo (Mdr 2,12.17-20) Brezbožniki so govorili: »Zalezujmo pravičnega, ker nam je v napoto, ker nasprotuje našim delom, ker nam očita grehe zoper postavo in nas obtožuje za grehe pri naši vzgoji. Poglejmo, ali so njegove besede resnične,...

Duration:00:06:33

Sobota, 18. 9. 2021: sobota 24. tedna med letom

9/17/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: 1 Tim 6,13-16 Psalm: Ps 100,2.3.4.5 Evangelij: Lk 8,4-15 Vrstica iz evangelija: »Rekel jim je: 'Vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva, drugim pa je to dano v prilikah.'« (Lk 8, 10a) Berilo (1 Tim 6,13-16) Preljubi, zapovedujem ti vpričo Boga, ki vse oživlja, in Jezusa Kristusa, ki je pod Poncijem Pilatom dobro pričeval, da ohraniš zapoved brez madeža in brez graje do prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki ga bo ob svojem...

Duration:00:05:53

Petek, 17. 9. 2021: petek 24. tedna med letom

9/16/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: 1 Tim 6,2-12 Psalm: Ps 49,6-7.8-10.17-18.19-20 Evangelij: Lk 8,1-3 Vrstica iz evangelija: »Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi, oznanjal in razglašal evangelij o Božjem kraljestvu.« (Lk 8,1) Berilo (1 Tim 6,2-12) Preljubi, veš, kaj moraš učiti in priporočati. Če pa kdo drugače uči in se ne ravna po zdravih besedah našega Gospoda Jezusa Kristusa in po pobožnem nauku, je napuhnjen in ne razume nič, ampak boleha za...

Duration:00:05:02

Četrtek, 16. 9. 2021: Četrtek 24. tedna med letom

9/15/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: 1 Tim 4,12-16 Psalm: Ps 111,7-8.9.10 Evangelij: Lk 7,36-50 Vrstica iz evangelija: »Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila.« (Lk 7,47a) Berilo (1 Tim 4,12-16) Preljubi, nihče naj ne prezira tvoje mladosti, temveč bodi vernikom zgled v besedi, vedênju, v ljubezni, veri, čistosti. Dokler ne pridem, skrbi za branje, opominjevanje, poučevanje. Ne zanemarjaj milosti, ki je v tebi in ti je bila dana na preroško besedo s polaganjem...

Duration:00:05:43

Sreda, 15. 9. 2021: sreda 24. tedna med letom

9/14/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: 1 Tim 3,14-16 Psalm: Ps 111,1-2.3-4.5-6 Evangelij: Lk 7,31-35 Vrstica iz evangelija: »S kom naj torej primerjam ljudi tega rodu? Komu so podobni?« (Lk 7,31) Berilo (1 Tim 3,14-16) Preljubi, to ti pišem v upanju, da skoraj pridem k tebi; če bi se pa zamudil, da veš, kako se je treba vesti v Božji hiši, ki je Cerkev živega Boga, steber in temelj resnice. In velika je, kar se splošno priznava, skrivnost pobožnosti: Jezus Kristus, ki se je...

Duration:00:04:14

Torek, 14. 9. 2021: povišanje sv. Križa

9/13/2021
Svetopisemska berila za ta dan: 1. berilo: 4 Mz 21,4-9 Psalm: Ps 78,1-2.34-38 2. berilo: Flp 2,6-11 Evangelij: Jn 3,13-17 Vrstica iz evangelija: »Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.« (Jn 3,17) 1. berilo (4 Mz 21,4-9) Tiste dni se je ljudstvo naveličalo potovanja. Govorili so zoper Boga in Mojzesa: »Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umremo v puščavi? Kajti ni kruha ne vode; in ta borna jed se nam že gabi.« Tedaj je...

Duration:00:06:19

Ponedeljek, 13. 9. 2021: ponedeljek 24. tedna med letom

9/12/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: 1 Tim 2,1-8 Psalm: Ps 28,2.7.8-9 Evangelij: Lk 7,1-10 Vrstica iz evangelija: »Gospod, ne trudi se! Nisem namreč vreden, da prideš pod mojo streho.« (Lk 7,6b) Berilo (1 Tim 2,1-8) Predvsem prosim, naj se opravljajo prošnje, molitve, priprošnje, zahvale za vse ljudi, za kralje in vse oblastnike, da bomo živeli tiho in mirno življenje v vsej pobožnosti in čistosti. To je namreč dobro in všeč Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi...

Duration:00:05:16

Nedelja, 12. 9. 2021: 24. nedelja med letom

9/11/2021
Svetopisemska berila za ta dan: 1. berilo: Iz 50,5-9 Psalm: Ps 116,1-2.3-4.5-6.8-9 2. berilo: Jak 2,14-18 Evangelij: Mr 8,27-35 Vrstica iz evangelija: »In vprašal jih je: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Mr 8,29a) 1. berilo (Iz 50,5-9) Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj. Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bíli, svoje lice tistim, ki so mi pulíli brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Gospod Bog mi pomaga,...

Duration:00:07:25

Sobota, 11. 9. 2021: sobota 23. tedna med letom

9/10/2021
Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: 1 Tim 1,15-17 Psalm: Ps 113,1-2.3-4.5.6-7 Evangelij: Lk 6,43-49 Vrstica iz evangelija: »Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro.« (Lk 6,45a) Berilo (1 Tim 1,15-17) Zanesljiva in popolnega sprejetja vredna je beseda, da je Jezus Kristus prišel na svet reševat grešnike, med katerimi sem jaz prvi. Zaradi tega pa sem dosegel usmiljenje, da je Jezus Kristus najprej na meni pokazal vso potrpežljivost, za zgled tistim, ki bodo...

Duration:00:04:51