In search of the Word-logo

In search of the Word

Religion & Spirituality Podcasts

Zapraszamy na cotygodniowe rozważania Słowa Bożego z Ewangelicko-Augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

Zapraszamy na cotygodniowe rozważania Słowa Bożego z Ewangelicko-Augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

Location:

Warsaw, Poland

Description:

Zapraszamy na cotygodniowe rozważania Słowa Bożego z Ewangelicko-Augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

Language:

Polish

Contact:

+48507094454


Episodes

Poranek ze Słowem na 29 lipca 2021

7/28/2021
Wy, góry izraelskie, (…) oto idę do was i zwracam się do was, będziecie uprawiane i obsiewane. Ez 36,8.9 Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Mt 20,1

Duration:00:06:40

Poranek ze Słowem na 28 lipca 2021

7/27/2021
W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi. Hi 12,10 W nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy. Dz 17,28

Duration:00:05:30

Poranek ze Słowem na 27 lipca 2021

7/26/2021
Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię. Iz 44,24 Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. 1 Kor 8,6

Duration:00:06:07

Poranek ze Słowem na 26 lipca 2021

7/25/2021
Amos rzekł: Wszechmogący Panie, przebacz! Jakże ostoi się Jakub, wszak jest tak maleńki? I żałował tego Pan: Nie stanie się – rzekł Pan. Am 7,2-3 Paweł pisze: Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. 1 Tm 2,1

Duration:00:23:27

Niedziela w skrócie

7/25/2021
Niedziela w skrócie by Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Warszawie

Duration:00:01:20

Rozważanie z nabożeństwa z kościoła Św. Trójcy 25 lipca 2021

7/25/2021
Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość! Ps 82,3 Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. 1 J 3,18

Duration:00:19:45

Poranek ze Słowem na 24 lipca 2021

7/23/2021
Józef pocieszał swoich braci i przyjaźnie z nimi rozmawiał. 1 Mż 50,21; Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Ef 4,29

Duration:00:12:39

Poranek ze Słowem na 23 lipca 2021

7/22/2021
Budzę się, zanim zaświta, aby rozmyślać nad słowem twoim. Ps 119,148; Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Łk 2,19

Duration:00:07:34

Poranek ze Słowem na 22 lipca 2021

7/21/2021
Gdy będziesz jadł do syta, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu. 5 Mż 6,11-12; Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? 1 J 3,17

Duration:00:09:42

Poranek ze Słowem na 21 lipca 2021

7/20/2021
Nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie! Prz 3,11; Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna. Jk 3,17

Duration:00:06:23

Poranek ze Słowem na 20 lipca 2021

7/19/2021
Pan mówi: Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Ps 91,14; Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy. 1 J 3,21-22

Duration:00:07:55

Poranek ze Słowem na 19 lipca 2021

7/18/2021
Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty! Ps 32,1; W Jezusie Chrystusie mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Kol 1,14

Duration:00:07:12

Niedziela w Skrócie z 18 lipca 2021

7/18/2021
Niedziela w Skrócie 18 lipca 2021 - 7. Niedziela po Trójcy Św. Kazanie: 1 Krl 17,1-16

Duration:00:01:43

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 18 lipca 2021

7/18/2021
Niedziela, 18 lipca 2021 (7. Niedziela po Trójcy Św.) Kazanie: 1 Krl 17,1-16 Ks. Piotr Gaś

Duration:00:31:04

Poranek ze Słowem na 17 lipca 2021

7/17/2021
Pan uzdrawia tych, których serce jest złamane, i zawiązuje ich rany. Ps 147,3 Kobiety przyszły do grobu. (…) Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. Mk 16,2.4

Duration:00:25:26

Poranek ze Słowem na 16 lipca 2021

7/15/2021
Panie (…) Tyś moją nadzieją, Tyś działem moim w krainie żyjących. Ps 142,6 Nie jest On przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla niego bowiem wszyscy żyją. Łk 20,38

Duration:00:07:10

Poranek ze Słowem na 15 lipca 2021

7/14/2021
Rzekł Pan do Mojżesza: Usłyszałem szemranie synów izraelskich. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. 2 Mż 16,11-12 Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Hbr 10,36

Duration:00:07:33

Poranek ze Słowem na 14 lipca 2021

7/13/2021
Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Iz 61,1 Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Ga 5,1

Duration:00:06:08

Poranek ze Słowem na 13 lipca 2021

7/12/2021
Wielu mówi o mnie: Nie ma dla niego ratunku u Boga. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, i Ty podnosisz głowę moją. Ps 3,3-4 Maria powiedziała: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego. Łk 1,49

Duration:00:07:04

Poranek ze Słowem na 12 lipca 2021

7/11/2021
Rzekł Abram do Lota: Niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi. 1 Mż 13,8 Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Rz 12,10

Duration:00:23:22