In search of the Word-logo

In search of the Word

Religion & Spirituality Podcasts

Zapraszamy na cotygodniowe rozważania Słowa Bożego z Ewangelicko-Augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

Zapraszamy na cotygodniowe rozważania Słowa Bożego z Ewangelicko-Augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

Location:

Warsaw, Poland

Description:

Zapraszamy na cotygodniowe rozważania Słowa Bożego z Ewangelicko-Augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

Language:

Polish

Contact:

+48507094454


Episodes

Poranek ze Słowem na 15 maja 2021

5/14/2021
Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Tr 3,26 Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. 2 Tes 3,5

Duration:00:07:44

Poranek ze Słowem na 14 maja 2021

5/13/2021
Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkim. Ps 103,19 Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę. Obj 19,6-7

Duration:00:27:38

Nabożeństwo w skrócie 13 maja 2021

5/13/2021
Kazanie: Ef 1,(15-20a)20b-23

Duration:00:01:50

Poranek ze Słowem na 13 maja 2021

5/12/2021
Zbiorę to, co rozproszone, obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby. So 3,19 Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami. Dz 1,6-8

Duration:00:25:46

Poranek ze Słowem na 12 maja 2021

5/12/2021
Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Ps 91,1-2 Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. 1 J 5,14

Duration:00:07:24

Poranek ze Słowem na 11 maja 2021

5/10/2021
Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. 5 Mż 10,14 Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Obj 14,7

Duration:00:13:39

Poranek ze Słowem na 10 maja 2021

5/9/2021
Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Prz 1,7 W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Kol 2,3

Duration:00:06:39

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 09 maja 2021

5/9/2021
Tekst kazalny: Dn 9,4-5.16-19 "Modlitwa wymaga pewnej formuły, aczkolwiek (...) ważniejsze dla Boga jest to by wewnętrzne nastawienie było takie, które choć jedno słowo uczyni prawdziwą modlitwą" mówił w rozważaniu na niedzielę Rogate ks. Piotr Gaś.

Duration:00:24:18

Niedziela w skrócie na 09 maja 2021

5/9/2021
Niedziela w skrócie - czyli 60-90 sekundowy fragment z dzisiejszego kazania. Dla zabieganych i zmęczonych. Piąta niedziela po Wielkanocy - niedziela Rogate - Proście! Czytania: Ewangelia: Łk 11,1-4(5-13) Lekcja Apostolska: 1 Tm 2,1-6a Kazanie: Dn 9,4-5.16-19

Duration:00:01:47

Poranek ze Słowem na 8 maja 2021

5/7/2021
Powstań, przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas dla łaski swojej! Ps 44,27 Królestwo Boże jest pośród was. Łk 17,21

Duration:00:06:56

Poranek ze Słowem na 07 maja 2021

5/6/2021
Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknie wyglądam codziennie! Księga Psalmów 25,5 Wiemy, że [Bóg] nas wysłuchuje. Pierwszy List Jana 5,15

Duration:00:04:39

Poranek ze Słowem na 06 maja 2021

5/5/2021
Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Ps 145,15-16 Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je; o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki! Łk 12,22-24

Duration:00:07:44

Poranek ze Słowem na 5 maja 2021

5/5/2021
Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką siłą i swoim wyciągniętym ramieniem, i daję ją temu, komu zechcę. Jr 27,5 Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Mt 5,5

Duration:00:07:33

Poranek ze Słowem na 04 maja 2021

5/4/2021
W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej. Księga Psalmów 138,3 Jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. List do Rzymian 10,12

Duration:00:04:34

Poranek ze Słowem na 3 maja 2021

5/2/2021
Pan stał się podporą moją. Wyprowadził mnie na miejsce przestronne. 2 Sm 22,19-20 Ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Mt 9,9

Duration:00:23:52

Rozważanie z nabożeństwa z niedzieli 2 maja 2021

5/2/2021
Tekst kazalny: Łk 19, 37 – 40 „Muzykę wymyślił Stwórca i wpisał ją w całe stworzenie. On zadbał o właściwą organizację struktur dźwiękowych w czasie i przestrzeni. Znajdujemy echo takiego właśnie myślenia we wszystkich właściwie tekstach Biblii” - mówił w rozważaniu na niedzielę Cantate ks. Piotr Gaś.

Duration:00:27:58

Niedziela w skrócie na 2 maja 2021

5/2/2021
Czwarta niedziela po Wielkanocy - niedziela Cantate - Śpiewajcie Panu pieśń nową Czytania: Stary Testament: 1 Sm 16, 14-23 Lekcja Apostolska: Kół 3, 12-17 Kazanie: Łk 19, 37-40

Duration:00:02:25

Poranek ze Słowem na 1 maja 2021

4/30/2021
Nie zawsze biedak będzie zapomniany; nadzieja ubogich nie zginie na wieki. Ps 9,19 Gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: Wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. Łk 14,21

Duration:00:23:34

Poranek ze Słowem na 30 kwietnia 2021

4/30/2021
Potężna będzie władza i pokój bez końca. Księga Izajasza 9,6 Posłał Bóg synom izraelskim Słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa; On to jest Panem wszystkich. Dzieje Apostolskie 10,36

Duration:00:06:41