Germaziɣ-logo

Germaziɣ

0 Favorites

Salam/Azul a timeddukal d imdukkal Mareḥba! Arraqet zzay-wem! Tanita d taxrazt tamezwarut n uputkast neɣ nejdid umi qqaren "Germaziɣ". Neccin d tnayen imaziɣen i dd-yemɣaren deg uliman. Nrezzu a nessexdem tmaziɣt-nneɣ maḥend wer daneɣ tettweddara. Ɛawed nrezzu a kenniw nessezɛem mala temser-akum am neccin di lxarij. Di texrazt-a a nesewel x tmeslayin-a, ɛawd a nirar ca n tirarin nessen-itent s tlimant, a nexzer ma a tent-negg s tmaziɣt. Tqad-akum:t, Tecna-yakum:t!

Location:

United States

Description:

Salam/Azul a timeddukal d imdukkal Mareḥba! Arraqet zzay-wem! Tanita d taxrazt tamezwarut n uputkast neɣ nejdid umi qqaren "Germaziɣ". Neccin d tnayen imaziɣen i dd-yemɣaren deg uliman. Nrezzu a nessexdem tmaziɣt-nneɣ maḥend wer daneɣ tettweddara. Ɛawed nrezzu a kenniw nessezɛem mala temser-akum am neccin di lxarij. Di texrazt-a a nesewel x tmeslayin-a, ɛawd a nirar ca n tirarin nessen-itent s tlimant, a nexzer ma a tent-negg s tmaziɣt. Tqad-akum:t, Tecna-yakum:t!

Language:

German


Episodes

09 Germaziɣ aked MASINISA

9/16/2021
Masinisa d yij n Comedian zi Nador. Meɛluf ɛawd zi kanal nnes n Instagram. Yenijewd ɣerneɣ nesewil akides x kumedia di Nador yeɛawd-aneɣ lebɛad n tḥuja. Ijj n texrast teffeɣ-d tesbaḥ s waṭṭas!

Duration:00:51:02

08 Germaziɣ aked BOUJEMAA

9/4/2021
Anijiw n nhara qqaren-as Boujemaa. Yetegg kumidy ura netta ɣer es ij n furmat umi qqaren Aoual Amzuar yesɣaler deg-s tarifit. Ij n taxrast tecna. Nessiwel dayes x iles nneg. Ɛawd am lebda nerar lebɛad n Tirarin.

Duration:01:00:08

07 Germaziɣ aked HAYAT TUDERT

8/25/2021
Nhara tenijwed ɣerneɣ Hayat Tudert. Nettat teɣla x tmaziɣt. Teseḥen- aneɣ mamek talin s tifinaɣ. Ɛawed nesewil x musika n tmaziɣt d yenni i tɣenjen s tmaziɣt am Ithran, Mimoun Walid d Ideflawen. Ij n texrast tesbaḥ!

Duration:00:47:33

06 Germaziɣ aked YOUNES ZARRAA

8/19/2021
Ij n texrast d jjdid aked Younes Zarraa! Younes d Abuxiadur prufessiunal. Nessiwel x ariada, d sucel midya.

Duration:00:51:57

05 Germaziɣ aked SAADIA D KARIMA

8/11/2021
Salam und Azul! Dies hier ist eine Sonderfolge auf Deutsch, in welcher wir uns mit Saadia und KARIMA getroffen haben um die beiden Tamaziɣt Varianten Tacelḥit (Süd-Marokko) und Tarifit (Nord-Marokko) zu vergleichen. Es hat echt sehr viel Spaßgemacht mit den Beiden. Schaut es euch an. Teilen Kommentieren und Mitmachen!

Duration:01:31:33

04 Germaziɣ aked ZODIAK

8/4/2021
Salam/Azul a timeddukal d imdukkal. Nhara yenijiwd ɣerneɣ ZODIAK! Nessiwel akides x Rap di Rif d disku nnes n jjdid um qqaren "Angel" Tqad-akum:t, Tecna-yakum:t!

Duration:00:55:30

03 Germaziɣ aked Laila n Kozina Narif

7/28/2021
Salam/Azul a timeddukal d imdukkal N ara tenijewd ɣer neɣ LAILA n Kozina Narif. Nessiwel akides x lxedmet nnes, x Kanal nnes n YouTube, x min das itteɛjiben di lmakla, uka nnerar ɛawed cwayt. Nesseɛdu ij n lweqt tesbaḥ. Ffurjem nnet! Tqad-akum:t, Tecna-yakum:t!

Duration:01:06:34

02 Germaziɣ aked Abdessamad Düsseldorf

7/21/2021
Salam/Azul a timeddukal d imdukkal. Nhara yenijewed ɣerneɣ Abdessamad Düsseldorf. Nessiwel akides cwayt x pruyekt nni n Wesh d min dd yeguren ɛad. Nirer akides rebɛad n tirarin ɛawed! Tqad-akum:t, Tecna-yakum:t!

Duration:00:45:20

Germaziɣ Aputkast taxrazt 01

7/14/2021
Salam/Azul a timeddukal d imdukkal Mareḥba! Arraqet zzay-wem! Tanita d taxrazt tamezwarut n uputkast neɣ nejdid umi qqaren "Germaziɣ". Neccin d tnayen imaziɣen i dd-yemɣaren deg uliman. Nrezzu a nessexdem tmaziɣt-nneɣ maḥend wer daneɣ tettweddara. Ɛawed nrezzu a kenniw nessezɛem mala temser-akum am neccin di lxarij. Di texrazt-a a nesewel x tmeslayin-a, ɛawd a nirar ca n tirarin nessen-itent s tlimant, a nexzer ma a tent-negg s tmaziɣt. Tqad-akum:t, Tecna-yakum:t!

Duration:00:45:20