Toi Chon Song Tich Cuc-logo

Toi Chon Song Tich Cuc

0 Favorites

Tôi Chọn Sống Tích Cực podcast được thực hiện bởi Soul Coach. https://soulcoach.vn

Location:

United States

Description:

Tôi Chọn Sống Tích Cực podcast được thực hiện bởi Soul Coach. https://soulcoach.vn

Language:

Vietnamese


Episodes

Tôi chọn sống tích cực - SỐNG MẠNH MẼ

9/14/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 3: SỐNG MẠNH MẼ Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:13:13

Tôi là cái cây

9/14/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 3: SỐNG MẠNH MẼ Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 21: Tôi là cái cây Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:31

Tôi là người tạo nên sự thay đổi

9/13/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 3: SỐNG MẠNH MẼ Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 20: Tôi là người tạo nên sự thay đổi Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:57

Tôi là ngọn hải đăng

9/12/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 3: SỐNG MẠNH MẼ Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 19: Tôi là ngọn hải đăng Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:56

Tôi là hạt mưa

9/11/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 3: SỐNG MẠNH MẼ Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 18: Tôi là hạt mưa Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:39

Tôi là đám mây

9/10/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 3: SỐNG MẠNH MẼ Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 17: Tôi là đám mây Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:54

Tôi có sức mạnh chấp nhận

9/9/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 3: SỐNG MẠNH MẼ Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 16: Tôi có sức mạnh chấp nhận Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:24

Tôi có niềm tin vào bản thân

9/8/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 3: SỐNG MẠNH MẼ Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 15: Tôi có niềm tin vào bản thân Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:47

Tôi chọn sống tích cực - PHỤC HỒI

9/8/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 2: PHỤC HỒI Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:13:24

Tôi là bàn tay xòe rộng

9/7/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 2: PHỤC HỒI Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 14: Tôi là bàn tay xòe rộng Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:58

Tôi thật khỏe mạnh

9/6/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 2: PHỤC HỒI Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 13: Tôi thật khỏe mạnh Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:24

Tôi yêu thương chính mình

9/5/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 2: PHỤC HỒI Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 12: Tôi yêu thương chính mình Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:38

Tôi là người kiến tạo suy nghĩ

9/4/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 2: PHỤC HỒI Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 11: Tôi là người kiến tạo suy nghĩ Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:28

Tôi lan tỏa năng lượng tích cực

9/3/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 2: PHỤC HỒI Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 10: Tôi lan tỏa năng lượng tích cực Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:00:56

Tôi lạc quan và tràn đầy hy vọng

9/2/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 2: PHỤC HỒI Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 9: Tôi lạc quan và tràn đầy hy vọng Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:34

Vẻ đẹp của cuộc sống

9/1/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 2: PHỤC HỒI Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 8: Vẻ đẹp của cuộc sống Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:33

Tôi chọn sống tích cực - XOA DỊU

9/1/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 1: XOA DỊU Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:12:29

Tôi là đại dương bình an

8/31/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 1: XOA DỊU Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 7: Tôi là đại dương bình an Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:34

Tôi là bình an

8/30/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 1: XOA DỊU Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 6: Tôi là bình an Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:46

Tôi bình tĩnh và kiên nhẫn

8/29/2021
21 NGÀY CHĂM SÓC BẢN THÂN - Tuần 1: XOA DỊU Chủ đề: Tôi chọn sống tích cực Podcast 5: Tôi bình tĩnh và kiên nhẫn Giọng đọc: Phạm Vũ Thanh Tùng Thực hiện bởi Soul Coach https://www.facebook.com/soulcoachvn

Duration:00:01:34