AWR Malagasy / Malgache-logo

AWR Malagasy / Malgache

261 Favorites

More Information

Location:

Antananarivo, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.

Twitter:

@awrweb

Language:

Multilingual

Contact:

AWR Africa 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

1 -Hafatra ho anao 2 -Fahasalamana 3 - Toriteny 4 -Fanabeazana 5 -Lesona Sekoly Sabata

9/19/2017
More
1 -Katsaho ilay vatosoa sarobidy eo aminao sy ny hafa / 2 -Fitsipika tsotra mahasalama / 3 -Famoronana / 4 -Biographie Biblique ( Jakoba ) / 5 -Enta-mavesatra

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Fahaiza-miaina - 03_Toriteny - 04_Asa sy tontolo iainana - 05,_Lesona sekoly Sabata

9/18/2017
More
1- Tandremo ny tombatombana mialoha / 2- Tsy misy olona ambony sy ambany / 3- Matokisa an'Andriamanitra / 4- Fambolena tsaramaso 01 / 5- Tandremo ny fakam-panahy

Duration: 01:00:00


1- HAFATRA HO ANAO 2- SAKAFO ARA-PAHASALAMANA 3- TORITENY 4- KORINA AN-KIRA 5- LESONA SEKOLY SABATA

9/17/2017
More
1- Anarana mitovy / 2- Mofo pirina / 3- MahafantatraAzy / 4- Mpanasitrana Jesosy / 5- Raha eo ampiandrasana an'i Jesosy isika

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

9/16/2017
More
01_Mandalo sy miova ny zavatra rehetra / 02_Josoa 10 / 03_Inona no mahatonga ny olona ho tratry ny hakivina / 04_NY fisaraham-panambadiana 4 / 05_Ny filazantsara sy ny Fiangonana

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana- 05_Lesona sekoly Sabata

9/15/2017
More
01_Miala @ fahazaran-dratsy / 02_Vitaminy ho an'ny vehivavy / 03_Ny fisainan-tsika / 04_Fahaiza-mifandray (fintina 1-5) / 05_Velona araka ny Fanahy (fianarana fanampiny)

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

9/14/2017
More
01_Ny vokatry ny fiavonavonana / 02_Zezika biolojika ranony 3 / 03_iza moa Andriamanitra 8 / 04_Ny zavoka / 05_Ny lalana mankany @ fandresena

Duration: 01:00:00


1 -Hafatra ho anao 2 -Fahasalamana 3 -Toriteny 4 -Fanabeazana 5 -Lesona Sekoly Sabata

9/5/2017
More
1 -Ilay Baiboly lalam-pamonjena / 2 -Rano sy fiasan'ny vatana / 3 -Ny ampahafolony 1 / 4 -Fomba ahoana no ahazoana vola haingana / 5 -Ireo loza ateraky ny faniriana ho vonjena @ alalan'ny fitandremana ny lalana

Duration: 01:00:00


1_ Hafatra ho anao 2_ Fahaiza-miaina 3_ Toriteny 4_ Asa sy tontolo iainana 5_ Lesona sekoly sabata

9/4/2017
More
1- Mazoto mireska amin'Andriamanitra / 2- Fomba firesaka sy fiteny / 3- Mikely aina fatratra / 4- Fiarovana fikojana tomates / 5- Ny hevitry ny hoe afaka ao amin'i Kristy

Duration: 01:00:00


1_ Hafatra ho anao 2_ Sakafo ara-pahasalamana 3_ Toriteny 4_ Feon'ny mpihaino 5_ Lesona sekoly sabata

9/3/2017
More
1- Tsy eto ny Tanindrazanao / 2- Pirina sy legume / 3- Iza no nino? / 4- Mianjato - Paris ( Asafitoriana ny Filazantsara amin'ny Jiosy ) / 5- Nafahan'I Kristy isika

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

9/2/2017
More
01_Solotenan'i Jesosy / 02_Josoa 11 / 03_Ny fikarakaran'Andriamanitra ho an'ny fiainanao 2 / 04_Ny fisaraham-panambadiana 2 / 05_Afaka ao @ Kristy

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

9/1/2017
More
01_Fanontaniana mahafaty / 02_Ny voasary makirana / 03_Sambatra izay voavela heloka / 04_Fahaiza-mifandray 04 / 05_Ireo fanekena roa fianarana fanampiny

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

8/31/2017
More
01_Fitiavana tsy ambara @ teny / 02_Zezika biolojika ranony 1 / 03_Iza moa aandriamanitra 4 / 04_Ati-doha 02 / 05_Ismaela sy Isaka

Duration: 01:00:00


1 -Hafatra ho anao 2 -Ankizy mahay mankatoa 3 -Toriteny 4 -Tanora mandray andraikitra 5 -Lesona Sekoly Sabata

8/30/2017
More
1 -Mpikambana azo antoka ao amin'i Jesosy / 2 -Efa nampanantena an'i Neny aho / 3 -Daniela 40 / 4 -Tombam-bidin;ny firaisana ara-nofo sy ny tanora / 5 -I Hagara sy ny tendrombohitra sinay

Duration: 01:00:00


1 - / hafatra ho anao 2 -Fahasalamana 3 -Toriteny 4 -Fanabeazana 5 -Lesona Sekoly Sabata

8/29/2017
More
1 -Aza tia tena / 2 -Tsara ho fantatra ny amin'ny otrikaina / 3 -Izay nodiovin'Andriamanitra / 4 -Mpianatra miatrika fianarana ambony 14 / 5 -I Abrahama sy i Saraha ary i Hagara

Duration: 01:00:00


1_ Hafatra ho anao 2_ Sakafo ara-pahasalamana 3_ Toriteny 4_ Feon'ny mpihaino 5_ Lesona sekoly sabata

8/28/2017
More
1- Tandremo fa mandreraka ny teny / 2- Ny Ray aman-dreny fa tsy ny Teknologia / 3- Jesosy no manadio anao / 4- Fambolena tomates 05 / 5- Ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'i Abrahama

Duration: 01:00:00


1_ Hafatra ho anao 2_ Sakafo ara-pahasalamana 3_ Toriteny 4_ Feon'ny mpihaino 5_ Lesona sekoly sabata

8/27/2017
More
1- Mahatsiravina loatra ny fahotana / 2- Saonjo mendy / 3- Raha teo hianao / 4- Mianjato - Paris ( Asafitoriana ny Filazantsara amin'ny Jiosy ) / 5- Ny fanekena ataon'Andriamanitra amintsika Olombelona

Duration: 01:00:00


01_Hafatra anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly- 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

8/26/2017
More
01_Tiako foana hianao / 02_Josoa 10 / 03_Fikasan'Andriamanitra ho an'ny fiainanao 1 / 04_Fisaraham-panambadiana 1 / 05_Ireo fanekena roa

Duration: 01:00:00


01_Hafatra anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Torteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

8/25/2017
More
01_Finoana / 02_Fahotana 7 mamono haingana / 03_Mpaminany tsy masina an-taniny / 04_Fahaiza-mifandray 3 / 05_Ny fiantsoana nataon'i Paoly (fianarana fanampiny)

Duration: 01:00:00


01_Hafatra anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Torteny - 04_harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

8/24/2017
More
01_Mivavaha ka aza mitsahatra / 02_Ady @ voalavo / 03_Iza moa Adriamanitra 5 / 04_Ati-doha 1 / 05_Milaza ny marina

Duration: 01:00:00


1 -Hafatra ho anao 2 -Ankizy mahay mankatoa 3 -Toriteny 4 -Tanora mandray andraikitra 5 -Lesona Sekoly Sabata

8/23/2017
More
1 -Miasa ve ny Baibolinao? / 2 -Hay moa? / 3 -Daniela 39 / 4 -Fanentanana tanora tsy hanao firaisana, ny Ray aman-dReny tsy hampirisika / 5 -Lesona 9 Fizarana Alarobia

Duration: 01:00:00

See More