AWR Malagasy / Malgache-logo

AWR Malagasy / Malgache

Adventist World Radio

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.
More Information

Location:

Antananarivo, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.

Twitter:

@awrweb

Language:

Multilingual

Contact:

AWR Africa 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

3/16/2018
More
01_Tsy kisendrasendra ny fiasan'Andriamanitra / 02_Ny voromahery (Aigle royal) / 03Fanampiana ireo mamoy fo / 04_Tia anao @ fitiavana mandrakizay Andriamanitra / 05_Ny @ Trosa fianarana fanampiny

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_HArena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

3/15/2018
More
01_Miara-miasa hahasoa / 02_Fixateur / 03_Tsy ravina avivay fa oditra biby / 04_Fikolokoana ny voa fizarana 1 / 05_Mitahiry sy mampiasa vola

Duration:01:00:00

1 -Hafatra ho anao 2 -Ankizy mahay mankatoa 3 -Toriteny 4 -Tanora mandray andraikitra 5 -Lesona Sekoly Sabata

3/14/2018
More
1 -Aza maimay ny hitsara / 2 -Ny fahazarana tsara sy ratsy / 3 -Salamo 90 : 12 / 4 -Misy valiny ny zavatra rehetra / 5 -Manda tsy hitrosa

Duration:01:00:00

1 -Hafatra ho anao 2 -Fahasalamana 3 -Toriteny 4 -Fanabeazana 5 -Lesona Sekoly Sabata

3/13/2018
More
1 -Zaro atomboka @ vavaka ny andronao / 2 -Homamiadana / 3 -Manome na dia tsy manana aza / 4 -Fomba fialana @ fahakiviana / 5 -Mivelona araka izay ananana

Duration:00:59:54

1- Hafatra ho anao 2- Fahaiza-miaina 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona sekoly sabata

3/12/2018
More
1- Andraso, minoa, ho azonao izay tena mahasoa / 2- Tsy misy ambony sy amabany fa mitovy avoko ny olona rehetra / 3- Sambatra izay tsy mijanona eo amin'ny fisainana'ny ratsy fanahy / 4- Fambolena voankazo 01 / 5- Ny lozan'ny faniriana hahazo zavatra amin'ny fotoana rehetra

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Feon'ny mpihaino 5- Lesona sekoly sabata

3/11/2018
More
1- Tiava ny fahavalonao / 2- Betravy sy radia amin'ny concombre / 3- hatsana roa / 4- Malala - Andriamanitra mamaly vavaka / 5-Misambotra sy mandany

Duration:01:00:00

01_HAfatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

3/10/2018
More
01_olona voavela eloka / 02_Rota toko faha 2 / 03_Fanomezam-pahasoavan'ny fifandraisana fizarana faha roa / 04_Ny fiangonana / 05_Ny trosa - fanapahan-kevitra raisina isan'andro

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_TSara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

3/9/2018
More
01_Voadio / 02_Itineraire du couple ABC 3 / 03_Aoka ho tsy misy tsiny ianao / 04_Mihevitra sy miteny ny lafi-tsarany / 05_Mitandrina ny zava-drehetra nomen'Andriamanitra antsika fianarana fanampiny

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

3/8/2018
More
01_Mifalia mandrakariva / 02_Zezika bio temoignage Mbola / 03_Ny niandoan'ny ratsy / 04_Ny beroberoka / 05_ Mikarakara ny zavatra rehetra nomen'Andriamanitra antsika

Duration:01:00:00

1 -Hafatra ho anao 2 -Ankizy mahay mankatoa 3 -Toriteny 4 -Tanora mandray andraikitra 5 -Lesona Sekoly Sabata

3/7/2018
More
1 -Tia anao Izy / 2 -Karakarao izy / 3 -Aza tia izao tontolo izao / 4 -Karakarao ny hoavinao / 5 -Ny hafatry ny Anjely telo

Duration:01:00:00

1 -Hafatra ho anao 2 -Fahasalamana 3 -Toriteny 4 -Fanabeazana 5 -Lesona Sekoly Sabata

3/6/2018
More
1 -Fo vaovao / 2 -Lanja sy halavana / 3 -Manatanteraka iraka / 4 -Ny mianatra haren-tsarobidy ( mahay mianatra II ) / 5 -Jesosy no ivon'ny finoantsika / /

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- Fahaiza-miaina 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona sekoly sabata

3/5/2018
More
1- Ataovy loha laharana Andriamanitra / 2- Diniho sy tandremo ny zavatra atao / 3- Aoreno ao amin' I Jesosy ny finoanao / 4- Fiarovana ny voly amin'ny aretina (Mme Sahondra & Mme Nirina) / 5- Mifandraika amin'ny fitantanam-panana ny asa ataon'Jesosy ho antsika

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Koriana an-kira 5- Lesona sekoly sabata

3/4/2018
More
1- Fitarihana tsy hita maso / 2- Mofo ovy / 3- Asandrato ny lohanareo / 4- Vavaka an-kira / 5- Jesosy Ilay anton'izay ataontsika rehetra

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

3/3/2018
More
01_Andriamanitra no mpahary antsika / 02_Rota toko faha telo / 03_Fanomezam-pahasoavan'ny fifandraisana fizarana 1 / 04_Fiaingana vaovao / 05_Mitandrina ny zava-drehetra nomen'Andriamanitra antsika

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana- 05_Lesona sekoly Sabata

3/2/2018
More
01_Iza no tena namanao, ary ianao ve mba tena namana? / 02_Ny voromailala fotsy / 03_Hiala @ lainga / 04_Mahafantatra ny fetran'ny tena manokana / 05_Fanati-pankasitrahana, fianarana fanampiny

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

3/1/2018
More
01_Mahaiza misaotra sy mankasitraka / 02_Lagalim-boatabia / 03_Ny niandohan'ny ratsy fizarana voalohany / 04_Zava-mahadomelina / 05_Ny soa azo avy @ fanomezana

Duration:01:00:00

1 -Hafatra ho anao 2 -Ankizy mahay mankatoa 3 -Toriteny 4 -Tanora mandray andraikitra 5 -Lesona Sekoly Sabata

2/28/2018
More
1 -Tsy voavidinao ny iray minitra monja / 2 -Misaotra tompoko! / 3 -Aza tia izao tontolo izao I / 4 -Karakarao ny hoavinao 1 / 5 -Ny antony manosika hanome

Duration:01:00:00

1 -Hafatra ho anao 2 -Fahasalamana 3 -Toriteny 4 -Fanabeazana 5 -Lesona Sekoly Sabata

2/27/2018
More
1 -Fitiavan-janaka fara-tampony / 2 -Sakafo miady sy miteraka cancer / 3 -Efa voahomana ve ny hoavinao? / 4 -Fitondran-tena sy fahombiazana / 5 -Fanatitra tsara indrindra ataontsika

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- Fahaiza-miaina 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona sekoly sabata

2/26/2018
More
1- Tsy manadino anao Andriamanitra / 2- Mpanabe mila fanampiana / 3- Indro izaho momba anareo VI / 4- Ady amin'ny famonoana bibikly Mme Nirina / 5- Mizara ny fahasoavana

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Feon'ny mpihaino 5- Lesona sekoly sabata

2/25/2018
More
1- Inona no tena mampiseho fa manan-karena hianao / 2- Brioche madinika / 3- Safidy sy fahazarana / 4- Harilala, Batisa / 5- Izay hitoeran'ny harenao

Duration:01:00:00

See More