AWR Malagasy / Malgache-logo

AWR Malagasy / Malgache

Adventist World Radio

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.
More Information

Location:

Antananarivo, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.

Twitter:

@awrweb

Language:

Multilingual

Contact:

AWR Africa 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Fianarana Baiboly - 04_Lesona sekoly Sabata

11/18/2017
More
01_Aza tia tena / 02_Mpitsara toko faha 6 / 03_Tsiambaratelon'ny fahombiazana manoloana ny krizy / 04_Voavonjy amin'ny alalan'ny finoana irery ihany

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fiainam-ianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

11/17/2017
More
01_Aza mandeha @ lalàna manimba / 02_Ny Autruche / 03_Ny fahasambaran'i Davida / 04_Fahaiza-mihaino part 8 / 05_Ny fandresena ny ota fianarana fanampiny

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

11/16/2017
More
01_Zay mangataka no mahazo / 02_Voana zavoka / 03_Ny fitsarana marina part 3 / 04_Calcium / 05_Afaka tamin'ny ota

Duration: 01:00:00


1 -Hafatra ho anao 2 -Ankizy mahay mankatoa 3 -Toriteny 4 -Tanora mandray andraikitra 5 -Lesona Sekoly Sabata

11/15/2017
More
1 -Matokia an'Andriamanitra / 2 -Namana mahatoky / 3 -Daniela 51 / 4 -Tanora sy ny fangatahan'andro / 5 -Faotana sa fankatoavana

Duration: 01:00:00


1 -Hafatra ho anao 2 -Fahasalamana 3 -Toriteny 4 -Fanabeazana 5 -Lesona Sekoly Sabata

11/14/2017
More
1 -Fon'ny hendry sa fon'ny adala? / 2 - Rano toy ny menaka ao amin'ny milina / 3 -Fiverenana hanangana amin'ny maty / 4 -Mianatra haren-tsarobidy 06 / 5 -Fizarana Talata

Duration: 01:00:00


1- Hafatra ho anao 2- Fahaiza-miaina 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona sekoly sabata

11/13/2017
More
1- Fa katsaho aloha / 2- Ny mahatonga ny zatovo ho voasarika amin'ny andram-piainana / 3- Meteza ho diovina / 4- Hiasa sy hitandrina ny saha 01 / 5- Aza avela hanjaka amin'ny tenanareo ny ota

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Sakafo mahasoa - 03_Toriteny - 04_ Koriana an-kira - 05_Lesona sekoly Sabata

11/12/2017
More
1 - Aoka ho Andriamanitra ihany no hireharehana / 2- Voankazo maina amin'ny sirop / 3- Fahafatesana mamelona / 4- Hiverina aho / 5- Fahasoavana be lavitra

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly- 05_Lesona sekoly Sabata

11/11/2017
More
01_Mifalia mandrakariva / 02_Mpitsara toko faha 5 / 03_Tetezana azo antoka / 04_Fepetra roa ivoahana @ krizy / 05_Fandresena ny ota

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

11/10/2017
More
01_Izay miantso ny anarany no ho vonjena / 02_Ny sifotra / 03_Fiainana tsara / 04_Fahaiza-mihaino part 7 / 05_I Adama sy Jesosy fianarana fanampiny

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

11/9/2017
More
01_Teny fiainana ny Baiboly / 02_Lagalim-boatabia / 03_Ekeo ny hanoratana ny lalàna'Andriamanitra ao am-ponao / 04_Pesta areti-tratra / 05_I Jesosy ilay Adama faharoa

Duration: 01:00:00


1 -Hafatra ho anao 2 -Ankiky mahay mankatoa 3 -Toriteny 4 -Tanora mandray andraikitra 5 -Lesona Sekoly Sabata

11/8/2017
More
1 -Tena namana ve aho? / 2 -Kapohy mafy / 3 -Daniela 50 / 4 -Fomba ahitana fahombiazana 03 / 5 -Hatrami'i Abrahama ka hatramin'i Mosesy

Duration: 01:00:00


1 -Hafatra ho anao 2 -Fahasalamana 3 -Toriteny 4 -Fanabeazana 5 -Lesona Sekoly Sabata

11/7/2017
More
1 -Fitiavana lalina / 2 -Peste ( Dr R.W Colgate ) / 3 -Matokisa ny fiverenan'i Jesosy fanindroany / 4 -Ny mianatra haren-tsarobidy 05 / 5 -Fahafatesana noho ny fahotana

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Fahaiza-miaina - 03_Toriteny - 04_Asa sy tontolo iainana - 05_Lesona sekoly Sabata

11/6/2017
More
1- Jehovah hiady ho anao / 2- Ny mahatonga ny zatovo ho tia andrakandrana / 3- Mahita an'Andriamanitra / 4- Fambolena an-tanan-dehibe / 5- Fony mbola mpanota

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Sakafo mahasoa - 03_Toriteny - 04_ Feon'ny mpihaino - 05_Lesona sekoly Sabata

11/5/2017
More
1- Ekeo ny tsy mety ataonao / 2- Voankazo amin'ny siro / 3- Tora-bato avy any an-danitra / 4- Dieu Donne - Andriamanitra no manasitrana fa tsy ny mpisikidy / 5- Hamarinany amin'ny finoana

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

11/4/2017
More
01_Andriamanitra dia fitiavana / 02_Mpitsara toka faha 4 / 03_Fiainana mifanaraka @ drafitr'Andriamanitra part 3 / 04_Drafim_panavotana part 2 / 05_Adama sy Jesosy

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

11/3/2017
More
01_Ifikiro ny fanantenana / 02_Ireo zavaboahary maro ao @ ranomasina / 03_Misy tokoa ve Andriamanitra? / 04_Fahaza-mihaino part 6 / 05_Ny finoan'i Abrahama fianarana fanampiny

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

11/2/2017
More
01_Manova ny Baiboly / 02_Voana vondelaka / 03_Fitsarana marina 1 (Na very na voavonjy) / 04_Calcul 2 / 05_Ny lalàna sy ny fahotana

Duration: 01:00:00


1 -Hafatra ho anao 2 -Ankizy mahay mankatoa 3 -Toriteny 4 -Tanora mandray andraikitra 5 -Lesona Sekoly Sabata

11/1/2017
More
1 -Fitsipi-piainana tsara indrindra / 2 -Izay vitanao dia tiany / 3 -Daniela 49 / 4 -Fomba ahitana fahombiazana 3 / 5 -Ny amin'ny lalana sy ny finoana

Duration: 01:00:00


1 -Hafatra ho anao 2 -Fahasalamana 3 -Toriteny 4 -Fanabeazana 5 -Lesona Sekoly Sabata

10/31/2017
More
1 -Fanantenana / 2 -Fanadiovana tanana sy ati-vava / 3 -Matahora an'Andriamanitra / 4 -Ny mianatra haren-tsarobidy 04 / 5 -Ilay teny fikasana

Duration: 01:00:00


01_Hafatra ho anao - 02_Fahaiza-miaina - 03_Toriteny - 04_Asa sy tontolo iainana - 05,_Lesona sekoly Sabata

10/30/2017
More
1- Ny Baiboly / 2- Tohero ny faneren-dratsy ataon'ny namana / 3- Hevero ny hafa fa aza tia tena / 4- Zezika biolojika ranony / 5- Sazy sa famindram-po

Duration: 01:00:00

See More