Ildotk - pais, criancas, Tecnologia-logo

Ildotk - pais, criancas, Tecnologia

Kids & Family Podcasts >

More Information

Episodes

ילדוטק 003 - לווייתן כחול וסכנות קיצוניות ברשת

8/14/2017
More
אתגר הליויתן כחול, או משחק הלוויתן כחול. ,תופעת רשת חולנית. מדובר במשחק של משימות שאותן צריך להשלים המשתתף ושנקבעות ע״י יוצר המשחק. רק שאת המשימות, שנעות בין השחתה והתעללות עצמית ועד התאבדות, יש לבצע בחיים האמיתיים ולא במחשב.

Duration:00:27:44