More Information

Location:

Sydney, NSW

Language:

Multilingual

Contact:

SBS Radio Sydney Locked Bag 028 Crows Nest NSW 1585 Australia (02) 9430 2828


Episodes

Report from Afghanistan 20 March 2018 - گزارش خبرنگار ما در كابل ٢٠ مارچ ٢٠١٨

3/20/2018
More
A report from our correspondent in Afghanistan - گزارش خبرنگار ما در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:08:30

Nowruz and Harmony Day - نوروز و روز هماهنگی در آسترليا

3/19/2018
More
21 March is the beginning of Afghan and Persian new year which is traditionally called Nowruz. This day coincides with the celebration of Harmony Day in Australia. Fateh Sami has more about these two events in Dari language. - فردا هموطنان ما همانند ساكنين شماری از كشورهای همسايۂ افغانستان نوروز، اين عنعنۂ باستانی را جشن ميگيرند. ما اين روز را كه سرآغاز فصل احيا و باروری در نيم كرۂ شمالی و همچنان آغاز سال نو شمسی است به همۂ عزيزان تبريك ميگوئيم. امروز همچنان در آسترليا Harmony Day يا روز...

Duration:00:09:54

Many businesses in heavily migrant area found underpaying workers - نگرانی ها دربارۂ بهره كشی از مهاجرين تازه آمده به آسترليا در ساحات كار

3/19/2018
More
Hundreds of thousands of dollars have been recouped from businesses in western Sydney suburbs after they were discovered to be underpaying their workers. Details can be heard here in Dari. - صدها هزار دالر پس از آن از محلات كار و تجارت در بخش غربی سدنی پس گرفته شده و به كارگران پرداخته شده كه معلوم گرديد كه آنها به كارگران شان كمتر از حد لازم مزد تٲديه كرده بودند. اين واقعيت باعث ابراز نگرانی های در مورد استثمار كارگران با مهارت كم در زبان انگليسی شده است. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:06:12

How to get an apprenticeship in Australia - چگونگی كارآموزی (Apprenticeship) در آسترليا

3/19/2018
More
For a young migrant, an apprenticeship is a great way to get a head start in a chosen career in Australia. An apprenticeship combines time at paid work with training and can be completed full-time, part-time or while still at school. Details can be heard here in Dari. - برای مهاجرين جوان شموليت در يك كورس كارآموزی (apprenticeship) طريقۂ بسيار خوبی بخاطر درگير شدن در كار و مشغوليت مورد علاقۂ شان در آسترلياست. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:07:52

Forced marriage

3/15/2018
More
Forced and underage marriage is illigal according to the Australian low.

Duration:00:09:38

Elderly isolation - تنهايي بزرگسالان

3/13/2018
More
The social isolation of elderly migrants is a matter poorly researched and little understood. - مشكل تنهايي بزرگسالان در آستراليا

Duration:00:06:27

Report from Afghanistan 10 March 2018 - گزارش خبرنگار ما در كابل ١٠ مارچ ٢٠١٨

3/9/2018
More
A report from our correspondent in Afghanistan - گزارش خبرنگار ما در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:08:26

Tudge says 'ethnic separatism' risk to multicultural Australia - تلاش تازۂ حكومت برای تغيردادن قانون گرفتن تابعيت آسترليائی بشمول امتحان سخت تر زبان انگليسی

3/8/2018
More
Australia's citizenship minister says what he calls "ethnic separatism" is putting the country's multicultural society at risk. Details can be heard here in Dari. - وزير تابعيت آسترليا ميگويد كه تبارز ميلانی، كه او آنرا جدائی طلبی قومی ميداند، جامعۂ چندين فرهنگی آسترليا را با خطر مواجه ميسازد. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:07:45

What you need to know about getting into Airbnb - چگونگی كرايه دادن اتاقهای منازل رهايشی به مسافرين از طريق شركت بين المللی AIRBNB

3/8/2018
More
More than 80 per cent of Australias Airbnb hosts are sharing their homes with guests, earning on average, an extra $5000 a year. If youre considering joining the army of worldwide Airbnb hosts, heres what you need to know before getting started. Details can be heard here in Dari. - در آسترليا يك عدۂ زيادی از مردم در همكاری با شركت هوتلداری امريكائی Airbnb خانه های شانرا با مسافرين شريك ميسازند، و به اينگونه سالانه حد اوسط ٥ هزار دالر اضافی كمائی ميكنند. برای كسانی كه آرزو دارند به جمع...

Duration:00:08:08

Report from Afghanistan 6 March 2018 - گزارش خبرنگار ما در كابل ٦ مارچ ٢٠١٨

3/5/2018
More
A report from our correspondent in Afghanistan - گزارش همكار ما عثمان شريفی (فيصل) در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:08:51

Like a horror movie, but it's not being played once' - تشبه جنگ و خشونت در سوريه به يك فلم وحشتناك تكراری

3/5/2018
More
A neuropsychologist from a Syrian relief agency has sharply criticised the international community for failing traumatised children in the besieged Damascus suburb of Eastern Ghouta. Details can be heard here in Dari. - يك متخصص بيماری های روانی و عصبی مربوط يك ادارۂ امدادی سوريه جامعۂ جهانی را بخاطر ناكامی اش در كمك با اطفال در ناحيۂ غوطۂ شرقی دمشق پايتخت سوريه مورد انتقاد شديد قرار داده است. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:05:41

What you need to know about the minimum wage

3/4/2018
More
In Australia, the national minimum wage is set by the Fair Work Commission. Employees cannot be paid anything less, even if they agree to it. Details can be heard here in Dari.

Duration:00:09:10

Report from Afghanistan 3 March 2018 - گزارش خبرنگار ما در كابل ٣ مارچ ٢٠١٨

3/2/2018
More
A report from our correspondent in Afghanistan - گزارش همكار ما عثمان شريفی (فيصل) در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:08:46

Explaining the rockmelon-listeria connection ... and warning - هوشدار دربارۂ شيوع مرض ليستريا كه تا حال باعث مرگ سه نفر در آسترليا شده است

3/1/2018
More
Australians have been urged to throw out rockmelons they have previously purchased after a listeria outbreak that has left two people dead in New South Wales. But what is listeria, and what how does it relate to rockmelons? Answer to this question can be heard here in Dari - به تعقيب شيوع بيماری ميكروبی ای بنام listeria كه تا حال باعث مرگ دو نفر در ايالت نيوسوت ويلز و يك نفر ديگر در ايالت ويكتوريا گرديده، از آسترليائی ها خواسته شد كه خربوزه های معروف به rockmelon را كه قبلاً خريده اند،...

Duration:00:07:26

Report from Afghanistan 27 February 2018 - گزارش خبرنگار ما در كابل ٢٧ فبروری ٢٠١٨

2/26/2018
More
A report from our correspondent in Afghanistan - گزارش همكار ما عثمان شريفی (فيصل) در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:09:08

Infrastructure Australia counters Abbott migration argument - مخالفت ادارۂ مسوول زيربناهای آسترليا با پيشنهاد يك صدراعظم سابق در مورد كاهش دادن ميزان سالانۂ مهاجرت آسترليا

2/26/2018
More
Infrastructure Australia is warning politicians not to turn against migration, saying the potential benefits of population growth are immense. It comes after former prime minister Tony Abbott's recent criticism of the nation's migrant intake and his call for the Government to reduce the numbers. Details can be heard here in Dari. - سازمان زيربناهای آسترليا هوشدار داده استكه سياستمداران نبايد با مهاجرت مخالفت كنند، چون رشد نفوس مزایای بالقوۂ فراوان برای اين كشور دارد. اين هوشدار پس از آن...

Duration:00:06:41

Why playgroups are good for children and parents - سودمندی شركت در دسته های بازی گروهی برای اطفال و والدين

2/25/2018
More
Playgroups are amazing for children. They can have fun, make friends and develop social and language skills. Parents too can get a lot from them, especially if they're new to Australia. Details can be heard here in Dari. - شامل شدن در دسته های بازی باهمی برای اطفال سودمند و شگفت انگيز است. اطفال در اينگونه گرده هم آئی لذت می برند، دوستانی پيدا ميكنند و مهارتهای اجتماعی و زبانی شانرا انكشاف ميدهند. شركت در اين دسته ها برای والدين هم سودمندی های دارد. اين دتفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:09:23

Report from Afghanistan 24 February 2018 - گزارش خبرنگار ما در كابل ٢٤ فبروری ٢٠١٨

2/23/2018
More
A report from our correspondent in Afghanistan - گزارش همكار ما عثمان شريفی (فيصل) در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:09:20

Report from Afghanistan 20 February 2018 - گزارش خبرنگار ما در كابل ٢٠ فبروری ٢٠١٨

2/19/2018
More
A report from our correspondent in Afghanistan - گزارش همكار ما عثمان شريفی (فيصل) در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:10:36

Acting PM shows 'how well migrants can do' - مهاجری در مقام كفيل صدراعظم آسترليا

2/18/2018
More
The Belgian-born Finance Minister Mathias Cormann steps up as acting Prime Minister while Malcolm Turnbull visits the United States. This underscores the extent of opportunities available for migrants in Australia. Details can be heard here in Dari. - متيس كورمن مهاجری از بلجيم كه در هفتۂ جاری حين سفر صدراعظم مالكم ترنبول به امريكا به حيث كفيل او اجرای وظيفه ميكند، مثال خوبی از پهنا و ميزان فرصت های موجود برای پيشرفت مهاجرين در آسترلياست. تفصيلات بيشتر را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:05:53

Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads