Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken-logo

Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Business & Economics Podcasts

Rijckwijdte is de podcast van Pels Rijcken. Een podcast waarin onze specialisten juridische ontwikkelingen en marktactualiteiten bespreken.

Location:

United States

Description:

Rijckwijdte is de podcast van Pels Rijcken. Een podcast waarin onze specialisten juridische ontwikkelingen en marktactualiteiten bespreken.

Language:

Dutch


Episodes
Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Verhouding publiek- en privaatrechtelijk toezicht op de Wmo

5/28/2024
Hoge Raad 24 mei 2024 (Stichting Renaissance Zorg / Gemeente Helmond) ECLI:NL:HR:2024:742 Dit arrest gaat over de vraag of een gemeente in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 langs privaatrechtelijke weg nakoming mag vorderen van de contractuele verplichting van een zorgaanbieder om mee te werken aan administratieve controle door de gemeente. De Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend. Hidde Volberda bespreekt het arrest. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Hoge Raad 24 mei 2024 (Stichting Renaissance Zorg / Gemeente Helmond) ECLI:NL:HR:2024:742: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:742

Duration:00:03:42

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Immuniteit van vreemde staten in arbeidsgeschillen

5/22/2024
Hoge Raad 17 mei 2024 (De Verenigde Arabische Emiraten / werkneemster) ECLI:NL:HR:2024:727 De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag uitspraak gedaan over de immuniteit van vreemde staten in arbeidsgeschillen. Wanneer moet een staat zich daar precies op beroepen en wat mag de rechter dan nog toetsen? In drie minuten bespreekt Matthijs Bakker het arrest. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Hoge Raad 26 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:681: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:681

Duration:00:04:45

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Geen klachtplicht bij interne bestuurdersaansprakelijkheid

4/30/2024
Hoge Raad 26 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:681 De klachtplicht (art. 6:89 BW) is niet van toepassing op interne bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:9 BW). Dit brengt redelijke wetsuitleg mee volgens de Hoge Raad. Dat heeft te maken met de aard van de rechtsverhouding tussen bestuurder en rechtspersoon. Bovendien kan het niet klagen een rechtspersoon moeilijk verweten worden, omdat dat klagen door de bewuste bestuurder bij zichzelf zou moeten. De (mogelijk belemmerende) collegiale verhoudingen binnen een bestuur brengen mee dat de uitsluiting van de klachtplicht ook geldt voor de hoofdelijk verbonden medebestuurders. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Hoge Raad 26 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:681: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:681

Duration:00:03:40

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Begroting van schade: doen inkomsten uit zwart werk mee?

4/23/2024
Hoge Raad 12 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:568 Mag bij de begroting van schade wegens verminderd arbeidsvermogen rekening worden gehouden met inkomsten uit zwart werk? Deze vraag lag voor aan de Hoge Raad. In dit vlog bespreekt Berend-Bram Heinen het antwoord. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Hoge Raad 12 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:568: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:568

Duration:00:03:40

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Termijnoverschrijding en Veilig Mailen

4/16/2024
Hoge Raad 12 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:570 (man/vrouw) Een advocaat stuurt een dag voor de beroepstermijn via Veilig Mailen een beroepschrift aan het hof. Het bestand blijkt beschadigd en kan niet worden geopend. De beroepstermijn wordt daarom niet gehaald. Had het hof de advocaat op het beschadigde bestand moeten wijzen? Deze en andere vragen over verschoonbare termijnoverschrijdingen behandelt de Hoge Raad in zijn arrest van 12 april 2024. In drie minuten bespreekt Matthijs Bakker het arrest. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Hoge Raad 12 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:570: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:570

Duration:00:03:58

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Postzegelplan’ is geen bijzondere publiekrechtelijke last of beperking

4/9/2024
Hoge Raad 5 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:521 In 2015 oordeelde de Hoge Raad dat publiekrechtelijke besluiten van algemene strekking, zoals beleidsregels, verordeningen of bestemmingsplannen, niet onder de werking van art. 7:15 lid 1 BW vallen. In dit arrest legt de Hoge Raad uit waarom dit niet anders is voor zaakspecifieke bestemmingsplannen, die speciaal voor één perceel zijn geschreven. Ruben de Graaff bespreekt dit arrest. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Hoge Raad 5 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:521: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:521

Duration:00:03:29

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Schorsing tenuitvoerlegging arbitrale beslissingen

4/3/2024
Hoge Raad 22 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:464 Dit arrest betreft een executiegeschil tussen de Russische Federatie en drie voormalig aandeelhouders van Yukos Oil. Centrale vraag is of de stand in de vernietigingsprocedure moet leiden tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van drie arbitrale beslissingen. De Hoge Raad beantwoordt die vraag ontkennend. Hidde Volberda bespreekt het arrest. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Hoge Raad 22 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:464: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:464

Duration:00:03:50

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Mag een verhuurder nakoming van zijn verplichting (het verschaffen van huurgenot) opschorten?

3/19/2024
Hoge Raad 15 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:389 Is het mogelijk dat een verhuurder de nakoming van zijn verplichting om huurgenot te verschaffen, opschort? Een huurder kan achteraf de huurachterstand aanzuiveren, maar een verhuurder kan niet achteraf huurgenot verschaffen. Maakt dat uit? En in hoeverre verhoudt opschorting zich tot ontbinding in huurzaken? In het arrest van 15 maart 2024 geeft de Hoge Raad uitleg over de opschortingsmogelijkheden van een verhuurder (buiten gevallen van eigenrichting). Giel Wind bespreekt deze uitspraak. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Hoge Raad 15 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:389: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:389 Artikel 6:262 lid 1 Burgerlijk Wetboek: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&boek=6&titeldeel=5&afdeling=5&artikel=262&z=2024-01-01&g=2024-01-01 Artikel 7:231 lid 1 Burgerlijk Wetboek: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=4&afdeling=4&artikel=231&z=2014-11-29&g=2013-07-01

Duration:00:03:57

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Geen klachtplicht bij concurrentiebeding

3/13/2024
Hoge Raad 8 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:336 (Centra-Klima B.V. / oud-werknemers) Een werkgever beroept zich pas na acht maanden op de schending van een concurrentiebeding door twee oud-werknemers. Heeft de werkgever daarmee de klachtplicht van art. 6:89 BW geschonden? De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend. In drie minuten bespreekt Matthijs Bakker deze zaak. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Hoge Raad 8 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:336: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:336 Hoge Raad 15 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1536, rov. 3.3: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:1536 Hoge Raad 23 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3521, rov. 4.3: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2007:AZ3531

Duration:00:03:34

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Toewijzend dictum sluit niet aan bij overwegingen

3/5/2024
Hoge Raad 1 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:298 (Hobo Holding / Rabobank) Hobo Holding vorderde in deze zaak een verklaring voor recht en schadevergoeding, vanwege het opzeggen van een financieringsovereenkomst door de Rabobank. Het hof wees die vorderingen toe, zowel voor Hobo als voor haar rechtsvoorgangsters. Het hof is niet ingegaan op het verweer van de Rabobank dat voor toewijzing van de vorderingen van de rechtsvoorgangers geen plaats is. De Hoge Raad vernietigt het arrest en doet de zaak zelf af. Hidde Volberda bespreekt dit arrest. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Hoge Raad 1 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:298: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:298

Duration:00:03:03

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Een verhuiskostenvergoeding bij logeren?

3/5/2024
Hoge Raad 15 september 2023 (huurder/Trivire) ECLI:NL:HR:2023:1215 De huurder die vanwege een renovatie moet verhuizen, heeft recht op een verhuiskostenvergoeding. Maar hoe zit dat als de huurder bij vrienden gaat logeren en slechts enkele spullen meeneemt? Is dan sprake van een verhuizing? De Hoge Raad heeft hier in een recent arrest antwoord op gegeven. Maartje Möhring bespreekt deze uitspraak van de Hoge Raad in dit vlog in 3 minuten. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:1215): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1215 Artikel 7:220 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW): https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=4&afdeling=3&artikel=220&z=2023-07-01&g=2023-07-01 Artikel 7:220 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW): https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=4&afdeling=3&artikel=220&z=2023-07-01&g=2023-07-01

Duration:00:02:40

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Aanhouding of onbevoegdverklaring vanwege litispendentie

3/5/2024
Hoge Raad 29 september 2023 ECLI:NL:HR:2023:1265 en ECLI:NL:HR:2023:1266 In de praktijk is het mogelijk dat een zaak die wordt aangebracht bij de Nederlandse rechter al eerder is aangebracht bij de rechter van een ander land. In zo’n geval rijst de vraag of de Nederlandse rechter, ook al is hij op zichzelf bevoegd, de behandeling toch zou moeten aanhouden of zich onbevoegd zou moeten verklaren, om zo tegenstrijdige beslissingen te voorkomen. Daarover gaan de twee uitspraken van de Hoge Raad die Ruben de Graaff in dit vlog bespreekt. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:1265 en ECLI:NL:HR:2023:1266): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1265 https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1266 Artikel 12 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001827&boek=Eerste&titeldeel=Eerste&afdeling=Eerste&artikel=12&z=2023-07-01&g=2023-07-01

Duration:00:02:50

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Pre-pack’ en overgang van personeel (Heiploeg)

3/5/2024
Hoge Raad 6 oktober 2023 (FNV/Heiploeg-nieuw) ECLI:NL:HR:2023:1372 Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de 'Heiploeg-zaak'. Daarin staat de vraag centraal of de werknemers van het failliet verklaarde Heiploeg, dat op basis van een pre-pack een doorstart heeft gemaakt, van rechtswege zijn overgegaan op de doorstarter. Die vraag moet ontkennend worden beantwoord als de doorstart (de overgang van onderneming) onder de uitzonderingsbepaling van art. 5 lid 1 van Richtlijn 2001/23/EG valt. Het gaat in deze zaak om de uitleg van deze bepaling. Het HvJEU heeft, na prejudiciële vragen van de Hoge Raad, overwogen dat de in Heiploeg gevolgde pre-packprocedure slechts dan onder de uitzondering van art. 5 lid 1 van de richtlijn valt, indien zij wordt geregeld in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen. Dat is naar het oordeel van de Hoge Raad niet het geval, nu de positie van de (in het kader van de pre-pack van Heiploeg benoemde) 'beoogd curatoren' en 'beoogd rechter-commissaris' niet in de wet zijn geregeld en zij dus geen wettelijke bevoegdheden hebben. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:1372): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1372 Artikel 5 lid 1 van Richtlijn 2001/23/EG (Richtlijn inzake overgang van onderneming): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0023&from=PT

Duration:00:03:44

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Geen ambtshalve dwangsom

3/5/2024
Hoge Raad 13 oktober 2023 ECLI:NL:HR:2023:1459 In de praktijk legden rechters soms ambtshalve een dwangsom op voor het geval een omgangsregeling niet zou worden nageleefd. Maar mogen rechters dat eigenlijk wel doen? Daarover gaat de uitspraak die Ruben de Graaff in dit vlog bespreekt. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:1459): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1459 Artikel 611a lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001827&boek=Tweede&titeldeel=Vijfde&afdeling=Derde&artikel=611a&z=2023-07-01&g=2023-07-01 Artikel 1:253a lid 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW): https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=2&paragraaf=1&artikel=253a&z=2023-07-01&g=2023-07-01 Artikel 1:377a van het Burgerlijk Wetboek (BW): https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=15&artikel=377a&z=2023-07-01&g=2023-07-01 Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2014:91): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:91

Duration:00:02:49

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Het recht op een mondelinge behandeling voor de rechter

3/5/2024
Hoge Raad 13 oktober 2023 ECLI:NL:HR:2023:1451 (eisers/verweerster) De Hoge Raad heeft diverse keren gewezen op het recht van een partij om zijn zaak mondeling tegenover een rechter te verdedigen. In dit recente arrest past de Hoge Raad art. 87 lid 8 Rv toe en komt de strenge eis voor het afwijzen van een verzoek om een mondelinge behandeling aan bod. Paul Tanja bespreekt deze zaak. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:1451): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1451 Artikel 87 lid 8 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001827&boek=Eerste&titeldeel=Tweede&afdeling=Eerste&artikel=87&z=2023-07-01&g=2023-07-01 Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:449): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:449

Duration:00:02:56

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Tijdige betekening van een eiswijziging

3/5/2024
Hoge Raad 13 oktober 2023 ECLI:NL:HR:2023:1426 (Crownvest AG/Stichting Radboud Universiteit) De zaak gaat over het vereiste van betekening van een eiswijziging in verstekzaken. De Hoge Raad gaat in op de termijn die daarvoor geldt en op de mogelijkheid van herstel van het verzuim van niet tijdige betekening. Gijsbrecht Nieuwland bespreekt deze zaak. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:1426): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1426 Artikel 130 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001827&boek=Eerste&titeldeel=Tweede&afdeling=Vijfde&artikel=130&z=2023-07-01&g=2023-07-01 Artikel 114 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001827&boek=Eerste&titeldeel=Tweede&afdeling=Vierde&artikel=114&z=2023-07-01&g=2023-07-01

Duration:00:03:11

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Adviesrecht OR bij groepsgewijze aantrekking van arbeidskrachten?

3/5/2024
Hoge Raad 3 november 2023 ECLI:NL:HR:2023:1514 (de Ondernemingsraad / AH Online) Albert Heijn Online maakt gebruik van uitzendkrachten voor het overpakken van bestelde artikelen van pallets naar kratten. Daartoe sluit zij om de twee jaar raamovereenkomsten met verschillende uitzendorganisaties – zo ook in 2022. Volgens AH hoeft haar daartoe strekkende besluit niet ter advisering aan de OR te worden voorgelegd. De OR vindt van wel en start een procedure tegen AH Online. Hoe dat afloopt, hoor je in deze uitspraak die door Berend–Bram Heinen wordt besproken. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:1514): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1514 Artikel 25 lid 1 Wet op de ondernemingsraden: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002747&hoofdstuk=IVA&artikel=25&z=2023-02-18&g=2023-02-18

Duration:00:03:04

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Geen incassokosten in een inningsprocedure

3/5/2024
Hoge Raad 13 november 2023 ECLI:NL:HR:2023:1532 Een cliënt weigert zijn eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand te betalen. Zijn advocaat wil deze kosten alsnog verhalen via de inningsprocedure van art. 38 lid 4 Wet op de rechtsbijstand. Kan hij in die procedure ook gemaakte incassokosten vorderen? De Hoge Raad doet hierover uitspraak na een vordering van de P-G tot cassatie in belang der wet. In drie minuten bespreekt Matthijs Bakker dit arrest. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:1532): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1532 Artikel 38 lid 4 van de Wet op de rechtsbijstand: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006368&hoofdstuk=V&afdeling=2&artikel=38&z=2023-02-18&g=2023-02-18 Artikel 38 lid 3 van de Wet op de rechtsbijstand: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006368&hoofdstuk=V&afdeling=2&artikel=38&z=2023-02-18&g=2023-02-18

Duration:00:03:11

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Samenwonen en vergoedingsrechten

3/5/2024
Hoge Raad 17 november 2023 ECLI:NL:HR:2023:1571 Bij informeel samenwonen kunnen tussen de partners op basis van het algemene vermogensrecht wederzijdse verplichtingen bestaan wanneer een van de partners een goed financiert dat (deels) aan de andere partner gaat toebehoren. Het is in zulke gevallen alleen niet mogelijk om de regels over vergoedingsrechten uit het huwelijksvermogensrecht analoog toe te passen. In drie minuten bespreekt Thijs Beumers dit arrest. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:15371): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1571 Artikel 3:166 van het Burgerlijk Wetboek: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005291&boek=3&titeldeel=7&afdeling=1&artikel=166&z=2023-06-25&g=2023-06-25 Artikel 1:87 van het Burgerlijk Wetboek: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=6&artikel=87&z=2023-07-01&g=2023-07-01 Artikel 3:172 van het Burgerlijk Wetboek: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005291&boek=3&titeldeel=7&afdeling=1&artikel=172&z=2023-06-25&g=2023-06-25

Duration:00:03:04

Ask host to enable sharing for playback control

Cassatie - Deliveroo verplicht tot deelname in bedrijfstakpensioenfonds

3/5/2024
Hoge Raad 24 november 2023 ECLI:NL:HR:2023:1622 Maaltijdbezorger Deliveroo was verplicht om deel te nemen in het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. Deelname aan dat bedrijfstakpensioenfonds is niet enkel verplicht voor gemotoriseerde vervoerders of vervoerders in de zin van de Wet wegvervoer goederen. In drie minuten bespreekt Hidde Volberda dit arrest. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:1622): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1622 Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden 18 april 2014, nr. 11351: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-11351.html

Duration:00:03:42