AWR Nepali-logo

AWR Nepali

Adventist World Radio

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio in Nepali language.

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio in Nepali language.
More Information

Location:

Katmandu, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio in Nepali language.

Twitter:

@awrweb

Language:

Nepali

Contact:

AWR Asia/Pacific Ruko Palm Spring, Blok A-4 #6-8, Batam Center 29461, Batam Indonesia (62) 778-460318


Episodes

Right Time ठिक समय

11/11/2018
More
ठिक समय - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - स्मरण शक्ति .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:57

We live in the last days अन्तका दिनमा बाँचेका हामी मानिस

11/10/2018
More
अन्तका दिनमा बाँचेका हामी मानिस - Sermon : Umesh Pokharel, / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:48

Trust In God परमेश्वरमा बिश्वास

11/9/2018
More
पानीमा रहने चराहरु - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - परमेश्वरको ब्यबस्था .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:49

God with us 2 परमेश्वर हामी सँग २

11/8/2018
More
परमेश्वर हामी सँग २ - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - स्वास्थ्य कलेजोको बारेमा .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:59

God with us 1 परमेश्वर हामी सँग १

11/7/2018
More
परमेश्वर हामी सँग १ - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - कामको तनाव अनि मुक्ति .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:49

Tongue जिब्रो

11/6/2018
More
जिब्रो - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - प्रार्थना .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:57

Fig Tree निवाराको रुख

11/5/2018
More
निवाराको रुख - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - प्रेम .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:58

Good Life असल जीवन

11/4/2018
More
असल जीवन - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - प्रेम .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:58

Human Nature मानव स्वभाब

11/3/2018
More
मानव स्वभाब - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - प्रदुशन रोक्ने माक्स .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:50

Hope for a Fallen World पतित संसारको निम्ती आशा

11/2/2018
More
पतित संसारको निम्ती आशा - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - सफलतोको निम्ती माहात्मा गांधीको दश उपाय .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:57

Jesus Our Model येशू हाम्रो नमूना

11/1/2018
More
येशू हाम्रो नमूना - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - मस्तिस्क घात .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:59

Daily Prayer दैनिक प्रार्थना

10/31/2018
More
दैनिक प्रार्थना - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - असमयमा कपाल फूल्नु .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:59

Wise Counsels बुद्धिमानि सल्लाह

10/30/2018
More
बुद्धिमानि सल्लाह - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - एपेन्डिसाइ .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:57

Volcano ज्वालामुखि

10/29/2018
More
ज्वालामुखि - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ताजा हावा .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:58

Reflection प्रतिविम्व

10/28/2018
More
प्रतिविम्व - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - घामको ज्योति .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:58

Repentance पश्चाताप

10/27/2018
More
पश्चाताप - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ग्यासत्रिकका कारण .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:58

Good seeds असल बिउ

10/26/2018
More
असल बिउ - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - खुशी हुने उपाय .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:57

Give दिनु

10/25/2018
More
दिनु - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - कागतीको फाईदा .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:57

Channel of Blessings आशिषहरुको माध्यम

10/24/2018
More
आशिषहरुको माध्यम - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - स्वस्थ्य रहने उपाय २ .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:59

True Discipleneship सहि चेलापन

10/23/2018
More
सहि चेलापन - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - माईग्रेन .. उमेश थापा / Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:28:58