We have updated our Terms of Service and Privacy Policy. Learn More

AWR Tagalog-logo

AWR Tagalog

Adventist World Radio

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio.

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio.
More Information

Location:

Manila, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio.

Twitter:

@awrweb

Language:

Tagalog

Contact:

AWR Asia/Pacific Ruko Palm Spring, Blok A-4 #6-8, Batam Center 29461, Batam Indonesia (62) 778-460318


Episodes

The New Birth Ang Bagong Pagkapanganak

5/26/2018
More
Submission, Wife, Wives, Marriage Relationship, Intelligent Obedience, New Birth, Baptism, New Heart, Obedience, Born Again, Life, Eternal Life

Duration:00:28:21

Principles of Health and Foods in the Bilbe-Part 1 Panuntunan ng Kalusugan at Pagkain sa Banal na Kasulatan-Part 1

5/24/2018
More
Pagkain, Diet, Anim na Uri ng Diet, Six Kinds of Diet, Low Fat Diet, Taba, Fats, Low Carbohydrates Diet, Kanin, Rice, Bland Diet, Raw Food Diet, Vegan Diet, Vegetarian Diet, Pagkain, Foods, Kalusugan, Health, Kaluwalhatian ng Diyos, Glory of God, Panuntunan sa Pagkain, Food Guidelines, Templo ng Espiritu, Temple of the Holy Spirit

Duration:00:28:21

The Important Object Inside the Ark Ang Mahahalagang Laman ng Kaban

5/23/2018
More
Polusyon, Pollution, Sobrang Ingay, Noise Pollution, Eardrum, Tainga, Tulog, Sleep, Santuwaryo, Sanctuary, Tabernakulo, Tabernacle, Pagliligtas, Saving, Kaligtasan, Salvation, Kaban ng Tipan, Ark of the Covenant, Manna, Tungkod ni Aaron, Sampung Utos, Ten Commandments, Hesus, Jesus, Dios, God

Duration:00:28:21

The Promised Power Ang Pangakong Kapangyarihan

5/22/2018
More
Pamamahala sa Tahanan, Home Management, Masipag, Industrious, Entertainment, Popularity, Sugal, Gambling, Repentance, Pagsisisi, Power, Kapangayarihan, Holy Spirit, Banal na Espiritu, Comforter, Mang-aaliw

Duration:00:28:21

Why Resurrection is Important Bakit Mahalaga ang Pagbuhay na Muli?

5/21/2018
More
Kapabayaan ng Magulang, Parents Neglect, Rehabilitasyon ng Kabataan, Rehabilitation for Children, Appendicitis, Pus, Appendix, Resurrection, Muling Pagkabuhay, Divinity, Pagka Dios, Salvation, Kaligtasan, Healing, Healer, Lifegiver, Advocate

Duration:00:28:21

Danger of Procrastination Ang Panganib ng Pagpapaliban

5/19/2018
More
Diarrhea, Pagtatae, Abuse, Physical, Verbal Abuse, Sexual Abuse, Cycles of Abuse, Salvation, Kaligtasan, Gospel, Ebanghelyo

Duration:00:28:21

Symbol of God's Presence Simbolo ng Presensya ng Dios

5/17/2018
More
Polusyon, Pollution, Paninigarilyo, Smoking, Santuwaryo, Usok, Diesel Exhaust Particles, Baga, Lungs, Sanctuary, Kaligtasan, Salvation, Tabernakulo, Tabernacle, Courtyard, Banal na Dako, Holy Place, Kabanal Banalang Dako, Most Holy Place, Pag-aaring Ganap, Justification, Pagpapaging Banal, Sanctification, Pagpapasakdal, Glorification, Kaban ng Tipan, Ark of the Covenant, Pamamalagi ng Dios, Presence of God, Kapangyarihan, / Power, Pagpapanatili, Preservation, Kasalanan, Sin, Dios, God,...

Duration:00:28:21

Symbol of Mediation Simbolo ng Pamamamagitan

5/16/2018
More
Polusyon, Pollution, Hangin, Air, Usok, Smoke, Sigarilyo, Cigarettes, Paninigarilyo, Smoking, Santuwaryo, Sanctuary, Kaligtasan, Salvation, Tabernakulo, Tabernacle, Paghihiwalay, Separate, Tabing, Veil, Ilawan, Candlestick, Altar of Incense, Kabanal banalang Dako, Most Holy Place, Tagapamagitan, Mediator Pagpapatawad, Forgiveness, Kasalanan, Sin, Curtain, Hesus, Jesus,

Duration:00:28:20

Did Jesus Really Live Again? Tunay ba na si Jesus ay Nabuhay?

5/15/2018
More
Salamin, Mirror, Pilak, Silver, Salapi, Money, Appendix, Appendicitis, Abdominal Pain, Rebound Tenderness, Resurrection, Muling Pagkabuhay, Death, Kamatayan, Live Again, Nabuhay Muli, Hope, Pag-asa, Forgiveness, Pagpapatawad

Duration:00:28:21

Unbelief Breeds Worrying Ang Hindi Paniniwala ay Nagbubunga ng Pagkabalisa

5/14/2018
More
Paano Maging Miserable, Selfishness, Isipin Lamang ang Sarili, Think About Yourself, Greediness, Pride, Appendix, Appendicitis, Seeds, Small Seeds, Resurrection, Unbelief, Worrying, Pagkabalisa, Fear, Anxiety

Duration:00:28:22

Why is Baptism Important? Bakit Mahalaga ang Bautismo?

5/12/2018
More
Tuberculosis, TB, Domestic Violence, Abused, Sexual Abused, Baptism, Bautismo, Immersion, Paglulubog, New Birth, Salvation

Duration:00:28:21

Three Important Furnitures Tatlong Mahahalagang Kasangkapan

5/10/2018
More
Kanser sa Baga, Lung Canser, Paninigarilyo, Cigarrette Smoking, Tabako, Tobacco, Firsthand Smoker, Secondhand Smoker, Thirdhand Smoker, Radon Gas, Asbestos, Alkohol, Alcohol Drinking, Ubo, Coughing, Hirap sa Paghinga, Difficulty of Breathing, Santwaryo, Tabernakulo, Sanctuary, Tabernacle, Hesus, Jesus, Banal, Holy, Banal na Espiritu, Holy Spirit, Kaloob ng Banal na Espiritu, Gift of the Holy Spirit, Pananampalataya, Faith, Kaligtasan, Salvation, Pananalangin, Prayer,

Duration:00:28:21

The Table of Shewbread Ang Dulang ng Tinapay

5/9/2018
More
Stress Management, Banta, Threat, Under stress, AIM, Tanggapin, Acceptance, Kilalanin, Identify, Stressors, Pamamahala, Management, Relaxation, Huminga ng Malalim, Deep Breathing, Meditation, Ehersisyo, Exercise, Paglalakad, Walking, Masustansyang Pagkain, Healthy Diet, Espiritwalidad, Spirituality, Pakikinig sa Musika, Listening to Music, Mapanalanginin, Prayerful, Santuwaryo, Sanctuary, Kaligtasan, Salvation, Inihiwalay sa Kasalanan, Seperated from Sin, Kristo, Christ, Courtyard, Banal...

Duration:00:28:21

Perils in Prosperity Panganib sa Kasaganaan

5/8/2018
More
Time, Relationship and time, Bonding, Doing things together, Talking, Hypertension, Blood vessels, High blood, Heart, Greed, Selfishness, Generosity, Giving, Offering, Abundance, Prosperity

Duration:00:28:21

Call for Reformation Panawagan para sa Pagbabago

5/7/2018
More
Sex, Sexual Satisfaction, Sexual Needs, Hemorrhoids, Almoranas, Puwet, Anus, Namamagang Ugat, Inlfammed Veins, Tibi, Constipated, Blood Circulation, High Fiber Diet, Spicy Foods, Maaanghang, Processed Foods, fluids, Change, Improvements, Reformation, Reform, Offering, Sacrifice

Duration:00:28:21

TGLMA_VOHX_20180505_7

5/5/2018
More
TGLMA_VOHX_20180505_7

Duration:00:27:40

The Candlestick Ang Kandeleryo

5/3/2018
More
Kolera, Cholera, Bakterya, Bacteria, Inpeksyon Infection, Bituka, Intestines, Tubig, Water, Contamination, Dehaydration, Kahirapan, Poverty, Pagtatae, LBM, Bleach, Isda, Fish, Sheelfish, Sushi, Kinilaw, Raw Fish, Inuming Tubig, Drinking Water, Santuwaryo, Sanctuary, Pag-aaring Ganap, Justification, Sanctification, Pagbabanal, Tabernakulo, Tabernacle, Dugo, Blood, Panginoong Hesus, Lord Jesus, Paglilinis, Cleansing, Kurtina, Veil, Menora, Ilawan, Candlestick, Liwanag, Light, Langis, Oil,

Duration:00:28:20

Three Steps To New Birth Tatlong Hakbang sa Bagong Kapanganakan

5/2/2018
More
Lung Infection, TB, Tuberculosis, HIV, AIDS, Immune System, Walang Gana sa Pagkain, Lost of Appetite, Utak, Brain, Buto, Bones, Puso, Heart, Santuwaryo, Sanctuary, Kaligtasan, Salvation, Muling Kapanganakan, New Birth, Tubig, Water, Bautismo, Baptism, Wisik, Sprinkling, Buhos, Pouring, Paglulubog, Immersion, Kristiyano, Christian, Inilibing, Buried, Kamatayan, Death, Bagong Buhay, New Life,

Duration:00:28:21

Urgent Message Mahalagang Mensahe

5/1/2018
More
Money can't buy, Money, Give, Share, Helping other, Benevolent, Dietary Fiber, Constipation, Colon Cancer, Resurrection, Alive, Empty Grave, Hope, Pag-asa, Salvation, Kaligtasan

Duration:00:28:21

Risen From The Grave Bumangon Mula sa Libingan

4/30/2018
More
Kasal, Wedding, Dahilan ng Pag-aasawa, Reason for Marriage, Pag-ibig, Love, Salapi, Money, Prinsipyo, Principle, Cholesterol, Weight, Timbang, Overweight, Exercise, Resurrection, Death, Life, Grave, Salvation, Eternal Life

Duration:00:28:21

Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads