Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet-logo

Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet

Christian Talk >

More Information

Location:

South Africa

Language:

Afrikaans

Contact:

071 363 5456


Episodes

Jud. 17-21| Judas Reeks: Onthou en bewaar

12/10/2018
More
Hoe moet ons maak, wanneer ons dwaalleer in die gemeente bemerk? Of as ons agterkom daar is valse leraars, bv. in die kerkverband? Judas lê vir ons die plan van aksie uit. Te midde van valse leraars moet ons (1) die woorde van die apostels onthou en (2) onsself in die liefde van God bewaar.

Duration:00:33:03

Jud. 11-16| Judas Reeks: Maskers af

12/3/2018
More
Nadat Judas vir ons die kenmerkende gedrag en eienskappe van die valse leraars gewys het, gaan hy nou name noem. Hy gaan die maskers van hierdie godsdiens-akteurs afhaal! Die (1) ware identiteit en (2) skade van die valse leraars word vir ons ontbloot.

Duration:00:37:18

Jud. 8-10| Judas Reeks: Karaktereienskappe van valse leraars

11/26/2018
More
Die insluipers is dromers. Judas gaan verder en gee vir ons kenmerkende karaktereienskappe van valse leraars. Hulle besoedel, verag en laster op grond van hulle eie sg. insigte, visioene en "konneksies" met die geesteswêreld. Ons kyk (1) eers na die feit dat die valse profete droom en dan (2) na die lastering van hierdie dromers.

Duration:00:36:49

Jud. 4-7| Judas Reeks: Kenmerkende gedrag van valse leraars

11/19/2018
More
Judas noem die kenmerkende gedrag van die valse Christen leiers in sy tyd. Hulle het al veranderend en verloënend die kerk binnegewurm. Hoe relevant is dit nie ook vir ons kerke in SA nie! Leraars wat met subtiele agenda's allerlei veranderinge voorstaan, soos o.a. sodomie. Met hulle gedrag verloën hulle die Here. Met hulle ongegronde gesag mislei hulle die mense. Hulle oordeel is reeds vasgeteken.

Duration:00:33:28

Ps. 63:9| Die verklewing en versterking van my siel

11/13/2018
More
Die siel van 'n mens moet kleef aan iets. Soms maak die Here Homself "skaars", soos water in 'n woestyn, sodat ons kan sien waaraan ons siele werklik kleef. Van nature kleef ons siele aan die stof, maar die siele van sommiges word Bonatuurlik verkleef aan Christus. Hiervan sing Dawid. Hy verlang, vertrou en verwag die Here, want sy siel is verkleef aan die Here. Die Here versterk ook die verkleefde siel.

Duration:00:27:44

Jud. 1-3| Judas Reeks: Stry vir die geloof!

11/5/2018
More
Judas skryf, die gemeente moet "stry vir die geloof". Stry vir die geloof beteken stry vir dogma. Stry vir die oorgelewerde, apostoliese leerstellings. Wat gebeur wanneer iemand nie stry vir die geloof nie? Gewoonlik een of al drie van die volgende: a) hulle vergeet wie God is, b) hulle vergeet wie hulle is & c) hulle is 'n teiken vir dwaalleer en misleiding

Duration:00:39:44

Deut. 34:6, HKS 1| My laaste belydenis: veras of begrawe?

11/1/2018
More
Daar is heelwat van ons wat wonder oor verassing en begrafnis. Wat sê die Bybel hieroor? Ons kyk vandag na die Here se Woord om te sien dat gelowiges selfs na hulle dood 'n laaste belydenis van hulle geloof aflê. So - wat is jou laaste belydenis? Veras, of begrawe?

Duration:00:37:03

Hab. 3| Kyk terug!

10/22/2018
More
Gebed en vertroue is, so weet ons, deel van ons geloofslewe. Maar net so 'n belangrike deel van ons lewe as gelowiges is om terug te kyk. Regverdiges lewe deur die geloof, wanneer hulle terugkyk in God se openbaring in - nie net om sin te maak van die hede nie, maar om ook vooruit te kyk na die toekoms

Duration:00:41:43

DL 3/4:16, 1 Joh 1,2,3,5| Wedergeboorte reeks: Die maatstaf van die wedergeboorte

10/15/2018
More
(A) Joh. 3:3| Die wedergeboorte is ‘n moet. (B) Joh. 3:6-8; DL ¾:12| Die manier waarop iemand wedergebore word is: - die Heilige Gees werk dit in ons, sonder ons - deur Sy Woord (C) Ons benodig ‘n objektiewe maatstaf waaraan ons onsself kan meet. (D) 1 Johannes 1 leer hierdie feit oor die wedergeboorte:

Duration:00:45:12

DL 3/4:16, Joh. 3:3| Wedergeboorte reeks: Die moet en die manier van die wedergeboorte

10/8/2018
More
In Jesus se gesprek met Nikodemus, leer ons dat die wedergeboorte 'n absolute moet is vir ieder en elk. Dit is die enigste weg in God se koninkryk in. Dit is al hoe 'n mens God sal sien. Ons kyk ook vanuit ons teks, na die manier hoe die wedergeboorte gebeur. Weet jy hoe 'n mens wedergebore word?

Duration:00:40:46

HKS 26,27, Gen. 17, Matt.28| Waarom doop ons (kinders)?

10/1/2018
More
'n Leerstelling wat vandag, soos deur die eeue maar weer in die spervuur is, is die leer oor die doop en by name die kinderdoop. Waarom doop ons (kinders)? (1) Jesus Christus het die doop ingestel (2) as 'n sigbare verbondsteken van sy beloftes, (3) om ons geloof te bevestig en versterk.

Duration:00:18:00

NGB 13, 1 Kor. 10:10| Murmurering

9/25/2018
More
Die nuus is vol slegte gebeurtenisse. Suid-Afrikaners is hopeloos, modeloos, moeg gesukkel. Ons voel dit self. Ons hoor dit in ons gesprekke in die kerk se voorportaal, op die skoolterrein en langs die braaivleisvuur. Die uitdaging vir ons as gelowiges, is om moeilike omstandighede steeds gelowig aan te durf. En die probleem is nou, dat ons in hierdie omstandighede geneig is om te mor. Ons murmureer.

Duration:00:40:21

Matt. 8:28-34| Matt. 8 Reeks: Jesus, Koning óók oor die demone

9/17/2018
More
Uit die reaksie van die demone vind ons berusting in die feit, dat Christus Koning is ook oor die duiwels. Uit die reaksie van die stadsmense sien ons hoe ons nie op Sy Koningskap moet reageer nie.

Duration:00:33:15

Matt. 8:23-27| Matt. 8 Reeks: Wie is Hy?

9/9/2018
More
Die groot storm en stilte op die see van Galilea, wanneer Jesus en sy dissipels na Gadara vaar, wek by ons die vraag: "wie is Hy?". Die (1) storm ontbloot die mensehart en (2) die stilte na die storm openbaar wie Jesus is.

Duration:00:35:39

Matt. 8:18-22| Matt. 8 Reeks: Twee maniere hoe Jesus nie gevolg kan word nie

9/2/2018
More
Daar is twee maniere hoe Jesus nie gevolg kan word nie. (1) Wanneer ons Hom impulsief volg, sonder om die koste te oorweeg & (2) Wanneer ons uitstel om Hom te volg, omdat ons ander dinge hoër prioriteit maak

Duration:00:39:47

Matt. 8:14-17| Matt. 8 Reeks: Die koors wat Jesus Christus op Homself neem

8/19/2018
More
Jesus Christus genees die skoonmoeder van Petrus - sonder dat sy uitreik, vra of by hom pleit. By haar vind ons op die oog af geen "bewyse" vir geloof in Hom nie. Mattheus vertel verder, dat Jesus ook daardie aand almal wat demonies besete en siek was genees het. Ons sien vandag dat Jesus nie net (1) die koors van Petrus se skoonmoeder genees nie, maar ook (2) ons "koors". Dit is die Blye Boodskap, dat Jesus op Hom neem wat ons nie kan dra nie en vir ons gee wat ons nie kan bewerk nie.

Duration:00:28:14

Matt. 8:5-13| Matt. 8 Reeks: Die groot geloof wat Jesus verwonderd laat

8/12/2018
More
(1) Omstandighede wat 'n groot geloof vereis (2) Die groot geloof wat Jesus verwonderd laat (3) Geloof is die voorwaarde vir toetrede tot die koninkryk

Duration:00:29:28

Matt. 8:1-4| Matt. 8 Reeks: Genesing van 'n melaatse

8/5/2018
More
Van al die skares mense rondom, is dit die melaatse wat die hand van Jesus op hom voel.

Duration:00:24:40

Rom. 8:18,25| Ons sug vol hoop!

8/1/2018
More
Ons sug vol hoop!

Duration:00:34:47

Fil. 4:5| Filippense Reeks: "Die Here is naby"

8/1/2018
More
Filippense Reeks: "Die Here is naby"

Duration:00:34:34