Nejen chlebem-logo

Nejen chlebem

Christian Talk

„Nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ Životodárný pokrm pro lidskou duši z toho nejčistšího zdroje – Bible – si můžete dopřát při poslechu úvah, ve nichž se v ročních cyklech střídají kazatelé Božího slova. V roce 2023 s Romanem Mazurem, farářem ČCE.Informace o dalších pořadech hledejte na webu www.radio7.cz.

Location:

Brno, Czech Republic

Description:

„Nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ Životodárný pokrm pro lidskou duši z toho nejčistšího zdroje – Bible – si můžete dopřát při poslechu úvah, ve nichž se v ročních cyklech střídají kazatelé Božího slova. V roce 2023 s Romanem Mazurem, farářem ČCE.Informace o dalších pořadech hledejte na webu www.radio7.cz.

Language:

Czech


Episodes

Nejen chlebem: Svět před potopou

4/11/2024
Zkaženost i konec světa před potopou, ale také paralelu ke světu současnému přináší ve své další úvaze pro pořad Nejen chlebem, Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve v Kopřivnici.

Duration:00:14:17

Nejen chlebem: Matka všech proroctví

4/4/2024
Při pohledu do prvních kapitol první knihy Bible, Genesis, vidíme, že hned vedle hříchu a smrti se rodí také Boží záchrana – naděje odpuštění a věčného života. Více o tom hovoří v úvaze pro pořad Nejen chlebem Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve v Kopřivnici.

Duration:00:14:04

Nejen chlebem: Pád do hříchu

3/28/2024
„Mnozí lidé si mylně představují hřích jako jednotlivý zlý skutek. Bible popisuje hřích spíše jako stav padlého člověka.“ Co hřích do života člověka přinesl objasňuje ve své další úvaze pro pořad Nejen chlebem Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve v Kopřivnici.

Duration:00:14:22

Nejen chlebem: Ten had

3/21/2024
Uvěřit něčemu lživému může mít pro člověka fatální následky. Podobně jako v biblickém příběhu ze zahrady Eden. Toho, kterého Ježíš nazval „otcem lži“, představí v pokračování cyklu úvah pro pořad Nejen chlebem Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve v Kopřivnici.

Duration:00:14:35

Nejen chlebem: Člověk

3/14/2024
„Ta největší věc, kterou o nás Bible říká, je to, že jsme byli do stvoření zakomponováni jako obraz samotného Boha," konstatuje Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve v Kopřivnici a autor úvah pro pořad Nejen chlebem.

Duration:00:15:48

Nejen chlebem: Uspořádání světa

3/7/2024
Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve v Kopřivnici a autor celoročního cyklu úvah pro pořad Nejen chlebem, pokračuje v přemýšlení nad stvořením a uspořádáním světa podle první kapitoly biblické knihy Genesis.

Duration:00:14:10

Nejen chlebem: Duch nad vodami

2/29/2024
Dvojice voda a Duch Boží z druhého verše celé Bible spolu vydávají svědectví o novém začátku. Hlouběji se do biblických textů ponoříme v relaci Nejen chlebem s Jiřím Kostelníkem, pastorem Apoštolské církve v Kopřivnici.

Duration:00:13:21

Nejen chlebem: Nebesa a země

2/22/2024
„Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi." Jak rozumíme pojmům nebesa a země? Biblický výklad přináší relace Nejen chlebem a úvaha pastora Apoštolské církve v Kopřivnici, Jiřího Kostelníka. Ponořme se společně s ním do úvodu biblické knihy Genesis.

Duration:00:12:55

Nejen chlebem: Bůh

2/15/2024
„Podobně, jako si z díla lidského umělce dokážeme udělat představu o autorovi, můžeme vyčíst mnohé o Bohu z jeho stvoření.“ Význam tohoto tvrzení osvětlí v úvaze pro pořad Nejen chlebem Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve v Kopřivnici.

Duration:00:12:12

Nejen chlebem: Když lidé přemýšlí o jeho díle

2/8/2024
Když Bůh stvořil lidi, jak je možné, že někteří o něm pochybují, jiní ho popírají, nebo je otázka Boha někomu přímo nepříjemná? K promýšlení odpovědí na tyto otázky zve pastor Apoštolské církve v Kopřivnici Jiří Kostelník, autor celoročního cyklu úvah pro pořad Nejen chlebem.

Duration:00:13:43

Nejen chlebem: Na počátku

2/1/2024
„Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem.“ I tento výrok Isaaca Newtona je součástí další úvahy pastora Apoštolské církve v Kopřivnici, Jiřího Kostelníka, který se bude v rámci relace Nejen chlebem dívat na první a stěžejní biblický výrok.

Duration:00:13:15

Nejen chlebem: Úvod do knihy Genesis

1/25/2024
O důležitosti počátků, začátků, hovoří ve své další úvaze pro pořad Nejen chlebem Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve v Kopřivnici. Přijměte pozvání k objevování rozmanité první knihy Bible, Genesis.

Duration:00:12:28

Nejen chlebem: Úloha biblického příběhu

1/18/2024
Jakou úlohu hrají v naší kultuře příběhy? Jakou úlohu a roli může hrát ten biblický? Odpovědi hledejme v dalším vydání pořadu Nejen chlebem s pastorem Apoštolské církve v Kopřivnici, Jiřím Kostelníkem.

Duration:00:14:01

Nejen chlebem: Bible je zázrak

1/11/2024
Kniha Genesis, kterou nalistujete v úvodu Bible, je pro celý následující příběh i pro pochopení světa nepostradatelná. V relaci Nejen chlebem to objasní autor úvah pro letošní rok, Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve v Kopřivnici.

Duration:00:13:56

Nejen chlebem: Biblický příběh světa

1/4/2024
"Člověk ve velkém příběhu světa." Tak zní podtitul celoročního cyklu úvah v relaci Nejen chlebem, které bude připravovat Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve v Kopřivnici.

Duration:00:12:23

Nejen chlebem: Sláva šedin

12/28/2023
Jako rozloučení s adventním a vánočním časem, ve kterém provázel pořadem Nejen chlebem pastor Saša Štěpánovský, zvolil poselství, vycházející z událostí následujících po Ježíšově narození. Nechte se povzbudit na cestu do dalších dnů odkazem na jedinečný Boží dar Ducha svatého.

Duration:00:14:35

Nejen chlebem: Místo pro Ježíše

12/21/2023
Vánocemi bude v relaci Nejen chlebem vonět krátké zamyšlení pastora Křesťanského společenství v Kutné Hoře, Saši Štěpánovského.

Duration:00:11:47

Nejen chlebem: Tři sestry

12/14/2023
Radost, milost a Boží přítomnost - to jsou tři krásné sestry, které si stojí za to zapamatovat z biblického příběhu setkání Marie s andělem Gabrielem. Zastavte se na chvíli s pastorem Sašou Štěpánovským v pořadu Nejen chlebem.

Duration:00:08:50

Nejen chlebem: Němý Bobeš

12/7/2023
S počátkem adventu bude řeč také o počátku. Třemi zcela praktickými tipy od rodičů Jana Křtitele nás v relaci Nejen chlebem vybaví pastor Křesťanského společenství v Kutné Hoře, Saša Štěpánovský.

Duration:00:11:01

Nejen chlebem: Solný sloup nebo sůl země?

11/30/2023
"Ježíš nepřišel proto, aby nám vytunil život, ale abychom přešli ze smrti do života." To jsou slova pastora Saši Štěpánovského z Křesťanského společenství v Kutné Hoře, se kterým prožijeme v pořadu Nejen chlebem závěr letošního roku.

Duration:00:12:47