World of Zero - English Podcast-logo

World of Zero - English Podcast

Culture >

More Information

Episodes

Sıfır'ın Dünyası - 16 - Türkçe Podcast DLT Yada Taşı

1/21/2019
More
Ruslar hangi Rus Ortodoks Katedrali'ni havaya uçurdu? Eski Türkler atlarının kuyruğunu neden örerdi? Ve biraz da büyülü bir konu: Yada Taşı neyin nesidir? Size gelişi kaç, bize en son kaça olur?

Duration:01:02:12

Sıfır'ın Dünyası - 15 - Türkçe Podcast DLT Yağmuru

9/9/2018
More
Diş kamaştırıcı bir bölüm! Türk beyleri insanları hangi usullerle kınardı? Bednam sözcük bayan nasıl ortaya çıktı? Üstüne de tatlı olarak küçük bir dilim Kutsal Roma İmparatorluğu, hem de tereyağlı!

Duration:01:00:25

Sıfır'ın Dünyası - 14 - Beklenmedik Bölüm

7/9/2018
More
Alkol zamları üstüne eleştirel bir terennümden Tayvan'a yolculuk! Madem konu adalara geldi, tarihimizin en anlaşılamamış konularından birine de uğramaz mıyız: "Kıbrıs'ı nasıl kaybettik?"

Duration:01:12:35

Sıfır'ın Dünyası - 13 - Türkçe Podcast Anne Valide Mader?

4/6/2018
More
Anne! Anneciğim! Bana neler öğ'rettiniz! Anne sözcüğü ve eş anlamlı kelimeler üzerinden Umay Ana'ya uzanan bir yolculuk. Bebek dili, akılsız atlar ve bir dirhem Haçlı Seferleri de muhteviyattır.

Duration:01:07:29

Sıfır'ın Dünyası - 12 - Türkçe Podcast DLT Pudingi

2/16/2018
More
Düşmanlar geliyor! Karmakarışık puding: Farsça ve İsveççe'nin aynı dil ailesi içerisinde yer alması, asil mi asil idamlar, kime ait oldukları karıştırılmış birtakım kılıçlar! (Size mi ait yoksa Demokles'e mi?)

Duration:01:04:56

Sıfır'ın Dünyası - 11 - Türkçe Podcast 2018 Kahvaltısı

1/20/2018
More
Gayfeden önce gayfeden sonra! Türkler kahve ile tanışmadan önce kahverengiye ne derlerdi? Dahası kahve kültüründen önce Türkler kahvaltıya ne derlerdi? Biraz kahvaltı biraz da kahve tarihi içerir!

Duration:01:01:44

Sıfır'ın Dünyası - 10 - Türkçe Podcast DLT'siz Olmaz

12/6/2017
More
Her absürt şey aynı zamanda saçma mıdır? Kavga etmeden barış olmaz mı? Oğuz Türkleri hangi sözcükten nefret ederlerdi? Ve malını gereksiz esirgemek; nam-ı diğer fare ve atari sorunsalı!

Duration:00:51:02

Sıfır'ın Dünyası - 09 - Türkçe Podcast DLT'yi Yakalamak

10/21/2017
More
DLT bizi ışınla! Saçsız olmanın seksüel temelde utanç duygusu taşımamakla ilgisi olabilir mi? Peki kalmak ihtimal ki "terk etmek" midir? Tüfek mertliği bozdu da tüftüf çok mu masum? Biraz da terlik!

Duration:01:09:03

Sıfır'ın Dünyası - 08 - Türkçe Podcast DLT'de Cevelan

9/23/2017
More
"Tigin" köle anlamına gelirken nasıl oldu da prens manasını sırtlandı? Peki ya görümcelerin fal bakmayla ilgisi neydi? (Almanlar'ın patlıcan sevgisi ve Halk Latincesi üzerine mırıldanmalar da içerir!)

Duration:01:08:32

Sıfır'ın Dünyası - 07 - Türkçe Podcast DLT'yi Arşınlamak

9/11/2017
More
DLT'nin göğsünden dallanan o yolları arşınlamak! Oğuz Türkleri neden beylerine sen diye hitap ederlerdi? Saçları meşhur olan Türk boyu hangisiydi? Mars gezegeni, kumul ve erişteleri de içeren bir yolculuk!

Duration:01:09:34

Sıfır'ın Dünyası - 06 - Türkçe Podcast DLT'yi Kurcalamak

8/30/2017
More
Dîvânu Lugâti't-Türk'ten yola çıkarak manen Türkistan'a varmak maksatlı bir kurcalama! Bu esnada şöyle bir gözüken filozof Diyojen, mitolojik Alkarısı, horozlar(?) ve Büyük Macaristan İdeası!

Duration:01:21:07

Sıfır'ın Dünyası - 05 - Türkçe Podcast DLT

8/20/2017
More
Dîvânu Lugâti't-Türk'ün günümüze ulaşan tek nüshasının bulunuş hikayesi nedir? Dahası bekar bir Osmanlı beyefendisi olmak, bir eserin yok oluşuna nasıl mani olur!

Duration:00:48:58

Sıfır'ın Dünyası - 04 - Osmanlı'da Evrim Teorisi ve Birtakım Etimoloji

8/4/2017
More
Osmanlı'da bu teoriye nasıl bir yaklaşım vardı? Hoca Tahsin Efendi hangi yorumları getirdi? Canlı isimlerinin etimolojileri ne gibi farklar doğurabilir? Peki Türk Tanrısı Erlik'in dinozorlarla ilgisi ne!

Duration:01:00:51

Sıfır'ın Dünyası - 03 - Evrim Teorisi Emekti

8/3/2017
More
Evrim Teorisi'nin, Türk müfredatından çıkarılması üzerine bir bakış. Dahası bu bakışın kimi otobot, ejderha ve uçan Osmanlı beyefendileri ile ilişkilendirilmesi.

Duration:01:00:53

Sıfır'ın Dünyası - 02 - İndividualizm, Birey ve Kombi

8/3/2017
More
İndividualizm nedir? Birey ve zat aynı anlamlara mı gelir? Daha da önemlisi, kombilerin konumuzla alakası ne!

Duration:00:58:56

Sıfır'ın Dünyası - 01 - Boynuzlar ve Tanrılar

8/3/2017
More
Tanrılar, Zülkarneyn ve boynuzlu olma hali üstüne birtakım konuşmalar ve bu anlatım sürerken araya giren Dulkadiroğulları!

Duration:01:17:33