Adopcyjne ABC-logo

Adopcyjne ABC

Education Podcasts

Adopcja z jęz. łacińskiego „adoptio” oznacza przybranie, usynowienie. Jest ona aktem uznania dzieci innych rodziców, z którymi nie ma więzi biologicznej, za własne potomstwo. Akt ten ma nie tylko wymiar psychologiczny, lecz również prawny. Jego efektem jest powstanie określonej relacji prawnej łączącej dziecko i jego nowych rodziców, tożsamej z relacjami rodzinnymi, które oparte są na więzach krwi i pochodzenia. Zarówno dziecko, jak i rodzice adopcyjni, mają względem siebie takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją między potomstwem, a jego biologicznymi rodzicami. Aby jeszcze lepiej zrozumieć tę teorię w praktyce, zapraszamy Państwa na cotygodniowe rozmowy Adopcyjne ABC. Audycja powstaje we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Katowicach oddz. ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie. #adopcja #rodzina #pomoc

Location:

Poland

Description:

Adopcja z jęz. łacińskiego „adoptio” oznacza przybranie, usynowienie. Jest ona aktem uznania dzieci innych rodziców, z którymi nie ma więzi biologicznej, za własne potomstwo. Akt ten ma nie tylko wymiar psychologiczny, lecz również prawny. Jego efektem jest powstanie określonej relacji prawnej łączącej dziecko i jego nowych rodziców, tożsamej z relacjami rodzinnymi, które oparte są na więzach krwi i pochodzenia. Zarówno dziecko, jak i rodzice adopcyjni, mają względem siebie takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją między potomstwem, a jego biologicznymi rodzicami. Aby jeszcze lepiej zrozumieć tę teorię w praktyce, zapraszamy Państwa na cotygodniowe rozmowy Adopcyjne ABC. Audycja powstaje we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Katowicach oddz. ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie. #adopcja #rodzina #pomoc

Language:

Polish


Episodes
Ask host to enable sharing for playback control

040 Wywiad i zapoznanie

6/20/2023
Wywiad adopcyjny to jeden z elementów procedury adopcyjnej. Odbywa się on w miejscu zamieszkania przyszłych rodziców, którzy już za chwilę przyjmą pod dach nowego członka rodziny. Czego on dotyczy, jak przebiega i co ma na celu? To pierwsza część rozmowy z pracownikami Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie. W drugiej części wywiadu Żaneta Janik i Justyna Pietrzyca-Reterska opowiedzą jak się dobrze przygotować na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które za chwilę będzie miało „nowych rodziców”.

Duration:00:17:47

Ask host to enable sharing for playback control

039 Trauma i udana adopcja

6/13/2023
Trauma to trudne doświadczenie, które bardzo rzutuje na poczucie bezpieczeństwa i budowanie relacji z dzieckiem adoptowanym. Odrzucenie dziecka przez biologicznych rodziców lub sytuacje zagrażające jego zdrowiu pozostawiają w pamięci mocne ślady, i trzeba to mieć na uwadze. Jak w takiej sytuacji pomóc dziecku? O tym usłyszymy w kolejnej audycji Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie.

Duration:00:16:24

Ask host to enable sharing for playback control

038 Relacja i szkolenie

6/13/2023
Relacja to kwintesencja adopcji. Bez dobrych więzów trudno jest mówić o szczęśliwej i kochającej się rodzinie. Jak zatem budować relacje z adoptowanym dzieckiem? Czy podczas specjalnych kursów i szkoleń można się tego nauczy? O tym wszystkim i jeszcze więcej porozmawiamy w kolejnym podkaście Adopcyjne ABC. Zapraszają Żaneta Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie i psycholog ośrodka Justyna Pietrzyca-Reterska.

Duration:00:14:00

Ask host to enable sharing for playback control

037 Propozycja

6/2/2023
To hasło należy skojarzyć ze sceną, gdy pracownicy ośrodka adopcyjnego, informują kandydatów na rodziców adopcyjnych o dziecku czekającym na adopcje. Co po przekazaniu takiej wiadomości drogą telefoniczną dzieje się w głowach i sercach przyszłej mamy i taty - nie trudno sobie wyobrazić. Jakie jednak jeszcze trzeba spełnić wymogi, aby dziecko ostatecznie trafiło do nowej rodziny, nowego domu, opowiedzą Justyna Pietrzyca-Reterska i Katarzyna Jasińska ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie.

Duration:00:17:40

Ask host to enable sharing for playback control

036 Piecza nad dzieckiem i preadopcja

6/2/2023
Kodek rodzinny i opiekuńczy w Art. 96. Dotyczącym Pieczy nad dzieckiem stwierdza: Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej. Tyle litery prawa. A jak wygląd to jeszcze w praktyce? Posłuchajcie Państwo kolejnego podkastu Adopcyjne ABC.

Duration:00:14:52

Ask host to enable sharing for playback control

035 Pamiątki

6/2/2023
Pamiątka – jak same słowo na to wskazuje - ma na celu przypominać jakieś wydarzenie, sytuacje, osoby itd. Jak ważny wpływ na rozwój dziecka ma gromadzenie i przechowywanie materialnych rzeczy, które przypominać mu będą o czasie zanim zostało ono pokochane przez rodziców adopcyjny i czy w ogóle ma to sens? O tym opowiedzą Justyna Pietrzyca-Reterska i Katarzyna Jasińska ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie.

Duration:00:11:53

Ask host to enable sharing for playback control

034 Opóźnienia rozwojowe

6/2/2023
Opóźnienia rozwojowe dziecka mogą mieć wiele przyczyn. Każde dziecko rozwija się indywidualnie. Przez opóźnienia rozwoje należy rozumieć przede wszystkim wolniejszy tryb rozwojowy, który odpowiednio stymulując jest do nadrobienia. Więcej wokół kolejnego hasła Adopcyjnego ABC opowiedzą Katarzyna Jasińska i Justyna Pietrzyca-Reterska ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie.

Duration:00:15:40

Ask host to enable sharing for playback control

033 Ośrodek preadopcyjny

6/2/2023
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny – mówiąc w skrócie – jest takim miejscem przejściowym, do którego trafiają nawet kilkutygodniowe dzieci. Mogą w nim przebywać do skończenia pierwszego roku życia. Jak działają tego typu placówki? O tym rozmawiamy z s. Barbarą Kaczmarczyk, dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego im. Leonii Nastał w Częstochowie.

Duration:00:14:37

Ask host to enable sharing for playback control

032 Okno Życia

6/2/2023
Okno to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Okna Życia nie zastępują szpitali, gdzie matka może pozostawić noworodka zrzekając się praw rodzicielskich, ale są alternatywą dla porzucenia dziecka na śmietniku i pozbawienia go opieki, zwłaszcza przez matki ukrywające ciążę. Niestety, wciąż zdarzają się przypadki pozostawienia niemowląt w przypadkowych miejscach, gdzie grozi im śmierć z wychłodzenia. Jak „działa” Okno Życia w Częstochowie przy ul. św. Kazimierza 1, o tym traktuje nowy podkast Adopcyjne ABC. Zapraszam.

Duration:00:13:58

Ask host to enable sharing for playback control

031 Obawy i oczekiwania

6/2/2023
Kandydatom na rodziców adopcyjnych zawsze towarzyszą różne obawy. Na pewno pojawiają się też oczekiwania. I to jest coś bardzo normalnego - przekonują w kolejnym podkaście Adpocyjnego ABC, Żaneta Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie oraz Katarzyna Jasińska, psycholog ośrodka. Ale niekiedy bywa tak, że owe obawy i oczekiwania nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością wyczytaną w internecie na forum lub w jakimś jeszcze innym "poradniku". I co wtedy…? Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji.

Duration:00:13:59

Ask host to enable sharing for playback control

030 Nie ustalone ojcostwo

4/14/2023
Każde dziecko ma ojca i matkę. Ale dlaczego niekiedy w „rubrykach” przy sporządzaniu aktu urodzenia dziecka pole z danymi ojca dziecka pozostaje puste? O tym będzie kolejny podkast Adopcyjnego ABC. Na spotkanie zapraszają Żaneta Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie oraz Katarzyna Jasińska, psycholog ośrodka.

Duration:00:11:31

Ask host to enable sharing for playback control

029 Niepłodność

4/11/2023
Stwierdzenie niepłodności może być jedną z przyczyn, wobec której małżonkowie zaczynają myśleć o adopcji dziecka. Ale niepłodność sama w sobie nie jest wystarczającym argumentem za tym, aby dziecko trafiło do adopcji. I to postaramy się wykazać tym razem. Zapraszają Żaneta Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie oraz Katarzyna Jasińska, psycholog ośrodka.

Duration:00:11:24

Ask host to enable sharing for playback control

028 Łączenie rodzeństwa

4/11/2023
Z tego podkastu dowiedzą się Państwo jak wygląda przekazywanie rodzeństwa rodzinie adopcyjnej. Czy rodzeństwo dwu-trzyosobowe musi koniecznie trafić „pod jeden dach”? Jakie powinny zachodzić ku temu przesłanki. Czy można podczas procedowania rozdzielić rodzeństwo. Zapraszamy!

Duration:00:13:42

Ask host to enable sharing for playback control

027 Literatura adopcyjna

4/11/2023
Istnieje wiele mądrych książek, artykułów, blogów, opracowań dotyczących adopcji. A po które najlepiej sięgnąć i dlaczego? O tym będzie kolejny odcinek Adopcyjnego ABC.

Duration:00:12:03

Ask host to enable sharing for playback control

026 Kwalifikacja kandydatów

4/11/2023
Kwalifikacji podlegają nie tylko dzieci, ale również kandydaci na rodziców adopcyjnych. Dzisiejszy odcinek, to naturalna kontynuacja ostatniej rozmowy w temacie kwalifikacja dzieci. Na podkast Adopcyjne ABC zapraszają: Żaneta Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie oraz Anna Troska, pedagog ośrodka.

Duration:00:12:17

Ask host to enable sharing for playback control

025 Kwalifikacja dzieci

4/11/2023
Każdy ośrodek adopcyjny kwalifikuje dzieci, które są zgłoszone do przysposobienia. Jeżeli dziecko otrzymuje kwalifikacje, to wtedy dla niego poszukiwani są rodzice. Co kryję się pod pojęciem „kwalifikacja”? I na jakich zasadach się ona odbywa? O tym opowiedzą Anna Troska i Żaneta Janik ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie.

Duration:00:13:18

Ask host to enable sharing for playback control

024 Motywacja do adopcji

4/11/2023
W kolejnym podkaście „Adopcyjne ABC” jak wskazuje tytuł jest mowa o tych najczęstszych powodach, dla których kandydaci starają się na drodze adopcji o dziecko. Ten temat przybliżają Żaneta Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie oraz Anna Troska, pedagog ośrodka.

Duration:00:14:24

Ask host to enable sharing for playback control

023 Karta dziecka

2/21/2023
Każde dziecko, które jest zakwalifikowane do adopcji ma swoją kartę. To pewnego rodzaju dokument, zawierający niezbędne informacje w procesie przysposobienia dziecka. Kto sporządza taką kartę? I co się w niej dokładnie znajduje? O tym opowiedzą Żaneta Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie oraz Justyna Pietrzyca-Reterska, psycholog ośrodka.

Duration:00:14:54

Ask host to enable sharing for playback control

022 Korzenie

2/7/2023
Skąd pochodzę? Kim są moi biologiczni rodzice? Czy mam jeszcze rodzeństwo? Gdzie się urodziłem? Te i podobne pytania mogą w pewnym momencie usłyszeć rodzice adopcyjni od swojego dziecka. Świadomość swoich „biologicznych korzeni” jest bardzo ważna w budowaniu własnej tożsamości. I to postaramy się udowodnić w kolejnym podkaście audycji Adopcyjne ABC. Zapraszają Żaneta Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie oraz Justyna Pietrzyca-Reterska, psycholog ośrodka.

Duration:00:15:17

Ask host to enable sharing for playback control

021 Jawność adopcji cz.2

2/3/2023
Kontynuujemy zagadnienie pt.: Jawność adopcji, ale w ujęciu „społecznym”. Na kolejny podcast Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie zapraszają Żanetą Janik, kierownik ośrodka i psycholog Justyna Pietrzyca-Reterska.

Duration:00:15:23