EnerSikt-logo

EnerSikt

Education Podcasts >

EnerSikt tar for seg hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte som vil skape et lavutslippssamfunn. I denne podcastserien vil vi sammen søke en bedre forståelse av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi i samfunnet. Ved hjelp av intervjuer med forskere og andre eksperter vil vi bidra til et solid faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk. EnerSikt produseres av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn). www.CenSES.no.

EnerSikt tar for seg hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte som vil skape et lavutslippssamfunn. I denne podcastserien vil vi sammen søke en bedre forståelse av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi i samfunnet. Ved hjelp av intervjuer med forskere og andre eksperter vil vi bidra til et solid faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk. EnerSikt produseres av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn). www.CenSES.no.
More Information

Location:

Norway

Description:

EnerSikt tar for seg hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte som vil skape et lavutslippssamfunn. I denne podcastserien vil vi sammen søke en bedre forståelse av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi i samfunnet. Ved hjelp av intervjuer med forskere og andre eksperter vil vi bidra til et solid faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk. EnerSikt produseres av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn). www.CenSES.no.

Twitter:

@FMECenSES

Language:

Norwegian

Contact:

+447968582798


Episodes

Energimarkedet

1/14/2019
More
Overgangen til miljøvennlig energi krever et energisystem hvor etterspørsel og tilbud balanseres. men hvordan bruker vi egentlig energi, og hva kan gjøres for å endre forbruket? Og hvor i all verden vil vi få energi fra i fremtiden, om vi ikke lenger skal brenne kull, olje og gass? I denne episoden av EnerSikt vil vi høre fra Kari Espegren, forskningsleder energisystemanalyse ved IFE, Institutt for Energiteknologi, NTNU professor Tomas Moe Skjølsvold fra det humanistiske fakultet, NTNU...

Duration:00:27:31

Politikkutforming

12/10/2018
More
Denne episoden av EnerSikt tar for seg politiske strategier som kan lede til et lavutslippssamfunn. Vi har med oss Tomas Moe Skjølsvold, fra NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier og Kari Espegren, forskningsleder energisystemanalyse ved IFE, Institutt for Energiteknologi. Vi tar dessuten turen til et nullutslippshus med sosiolog Marius Korsnes fra NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier, for å finne ut hvordan det er å bo der. EnerSikt produseres av Room 7540 i samarbeid med...

Duration:00:22:42

Radikal teknologi

11/15/2018
More
Norges ønske om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 er totalt avhengig av en suksessfull utvikling av såkalt radikal teknologi som fører til store og raske endringer innen samfunnet. Endringene må komme raskt, både innen produksjonen og forbruket av energi for at ambisjonene om et grønt skifte skal kunne oppnås, og dette vil kreve en bedre samkjøring av energi- og industripolitikken. I denne episoden vil vi høre fra Professor Roger Sørheim fra Institutt for industrien økonomi- og...

Duration:00:23:23

Scenarieutvikling for lavutslippssamfunnet

11/15/2018
More
Vitenskapelig scenarieutvikling er et viktig verktøy for de som tar beslutninger om hvordan vi skal oppnå et lavutslippssamfunn i Norge innen 2050. Det er først og fremst snakk om fra olje og gass sektoren, som er en viktig del av både industrien og transportsektoren i Norge. I denne episoden av EnerSikt vil Stefan Jaehnert og Ingeborg Graabak, forskere ved Sintef, en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner, hjelpe oss å forstå hva fremtiden vil bringe.

Duration:00:15:49

Introduksjon til CenSES

11/15/2018
More
Helhetsforståelse og tverrfaglig samarbeid må til om Norge skal kunne gjennomføre et tilfredsstillende grønt skifte, og dermed møte sine internasjonale miljøforpliktelser på et vis som også gagner vanlige folk og samfunnet generelt. I denne episoden av EnerSikt vil Professor Asgeir Tomasgard, senterleder CenSES og leder for NTNUs institutt for industriell økonomi og teknologiledelse forklare energisystemets sentrale rolle, og hvorfor politisk nytenkning er viktig. Vi treffer også Kari...

Duration:00:17:02