Fikasnack om framtidens utbildning-logo

Fikasnack om framtidens utbildning

Education Podcasts

Programledningen för KTH:s förändringsprogram Framtidens utbildning kommer att använda livepodd som en kommunikationskanal. Dels för synkron direktkommunikation om framtidens utbildning i allmänhet och KTH:s förändringsprogram i synnerhet. Formatet ger utrymme för ett mer resonerande förhållningssätt och perspektiv kring KTH:s förbättringsarbete de närmaste 5–10 åren.

Location:

Sweden

Description:

Programledningen för KTH:s förändringsprogram Framtidens utbildning kommer att använda livepodd som en kommunikationskanal. Dels för synkron direktkommunikation om framtidens utbildning i allmänhet och KTH:s förändringsprogram i synnerhet. Formatet ger utrymme för ett mer resonerande förhållningssätt och perspektiv kring KTH:s förbättringsarbete de närmaste 5–10 åren.

Language:

Swedish


Episodes
Ask host to enable sharing for playback control

42 | Fikasnack om de nya projekten inom Framtidens utbildning

6/12/2024
Till hösten drar ett antal nya utvecklingsprojekt igång inom ramen för Framtidens utbildning. Precis som förra året är de flesta projekten ganska begränsade i tid och omfattning och har sin “hemvist” på en skola. Nytt för i år är ett antal KTH-övergripande projekt som i flera fall tar avstamp i förra årets utvecklingsprojekt. I det här avsnittet pratar Johan och Per med Arnold Pears som ska vara projektledare för ett av de nya utvecklingsprojekten.

Duration:00:28:55

Ask host to enable sharing for playback control

41 | Fikasnack med prorektor Mikael Lindström om KTH:s planerade flytt av två campus

6/5/2024
I november 2023 beslutade KTH:s styrelse att koncentrera verksamheten till tre campus - till KTH Campus på Valhallavägen, till Solna och till Flemingsberg. Det betyder att verksamheten i Södertälje och Kista ska flytta till KTH Campus och Flemingsberg. Det är ett stort beslut som påverkar många, inte minst studenter och anställda på KTH. I dagens podd pratar Johan och Anna Jerbrant med KTH:s prorektor Mikael Lindström som samordnar arbetet med flytten.

Duration:00:31:51

Ask host to enable sharing for playback control

40 | Fikasnack om ett utvecklingsprojekt om experimentella miljöer på KTH​

5/29/2024
Möjligheten att kombinera teori med praktik, i form labbövningar eller praktiskt arbete i experimentella miljöer, är ett särdrag för all ingenjörs- och arkitektutbildning. I ett av utvecklingsprojekten inom Framtidens utbildning har Magnus Wiktorsson och Martin Edin Grimheden projektlett ett arbete för att se hur man kan samordna några olika experimentella miljöer på KTH. Projektet går under namnet Product Innovation and Manufacturing Open Lab (PRIMO Lab). I den här podden pratar Johan och Joakim med dem om projektet.

Duration:00:31:27

Ask host to enable sharing for playback control

39 | Fikasnack med Lars Strannegård om förändrade antagningsregler

5/22/2024
KTH antar studenter i olika så kallade urvalsgrupper, där de vanligaste är via gymnasiebetyg eller via resultat på högskoleprovet. Som myndighet har KTH inte så mycket frihet att ändra reglerna för detta. Handelshögskolan i Stockholm är ett privatägt lärosäte och har därför större frihet att utforma sina antagningsregler. Detta ska Handelshögskolan nu nyttja genom att ställa andra krav på de sökande studenterna. I den här podden pratar Johan med Handelshögskolans rektor Lars Strannegård om detta, tillsammans med KTH:s Martin Viklund. Detta avsnitt finns tillgängligt till och med 2024-06-22.

Duration:00:31:12

Ask host to enable sharing for playback control

38 | Fikasnack with Asif, awarded KTH Pedagogical prize 2023

5/15/2024
Johan and Gunnar talks with Farazee Asif who has been a teacher at KTH for almost 15 years and has, among other things, been involved in developing and running the course Circular Manufacturing Systems. For this work, he was awarded KTH's pedagogical prize 2023. The course has several features that makes it unique in its kind, including combining theory and practice in a framework in a pedagogical and useful way that is appreciated by the students. Article about him and the course “Students' ideas can become spin-off companies” (interview with Farazee 12 December 2023) Read more about the Pedagogical prize at KTH KTH Pedagogical prize

Duration:00:30:32

Ask host to enable sharing for playback control

37 | Fikasnack med Sören Östlund om CDIO, ett världsomfattande ramverk om ingenjörsutbildning

5/8/2024
KTH var runt millennieskiftet en av initiativtagarna till det numera världsomfattande ramverket om ingenjörsutbildning som kallas CDIO. En som varit med från början är KTH-professorn Sören Östlund. I den här podden pratar Johan och Joakim med Sören om bakgrunden till CDIO, vad det är för något och kanske framför allt vad det har betytt och betyder för ingenjörsutbildningarna på KTH. Boken som nämns i avsnittet är: Rethinking Engineering Education av Edward F. Crawley, Johan Malmqvist, Sören Östlund m.fl. (ISBN: 9783319330815)

Duration:00:34:00

Ask host to enable sharing for playback control

36 | Fikasnack med rektor Anders Söderholm om hur KTH:s utbildning ska utvecklas och förnyas

4/17/2024
Utifrån sex grundläggande kriterier ska KTH:s utbildning utvecklas och förnyas. I utbildningsutbudet kommer också visionen om att KTH ska ta ett ledarskap i omställningen mot ett hållbart samhälle att avspeglas. Detta fastställdes i ett inriktningsbeslut av rektor 10 april 2024, men vad innebär det och vad är bakgrunden till dessa sex kriterier? Detta samtalar Johan, Joakim och Anders om i detta avsnittet av podden. Läs en artikel kring beslutet https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/utbildningsutbudet-fornyas-for-framtiden-1.1332218 Här kan du ta del av beslutet https://intra.kth.se/styrning/framtidens-utbildning/beslut/inriktning-utbildningsutbud-1.1332147

Duration:00:30:23

Ask host to enable sharing for playback control

35 | Fikasnack med Alina Lingnau som berättar om KTH:s arbete med nationell studentrekrytering

4/10/2024
Just nu är möjligheten att söka till KTH:s utbildningar öppen för nationella studenter – 15 april är sista dagen att skicka in sin ansökan. Det är alltså bråda tider för de som jobbar med studentrekrytering på KTH. Dagens gäst är Alina Lingnau som är verksamhetsansvarig för utbildningskommunikation på KTH, där arbetet med studentrekrytering koordineras. Medverkar gör också Gabriel Montgomery som lett arbetet kring ett helt nytt högskoleingenjörsprogram och där riktade insatser också har gjorts för att möjliggöra att det finns sökande till starten redan i höst.

Duration:00:30:13

Ask host to enable sharing for playback control

34 | Fikasnack med Martin Viklund om rollen som programansvarig på KTH

4/3/2024
KTH har drygt 100 olika utbildningsprogram som alla leds av en lärare som är programansvarig. I rollen ingår en mängd ansvarsområden, allt från mottagningen av nya studenter till det systematiska kvalitetsarbetet. I det här avsnittet av podden pratar Johan och Joakim med professor Martin Viklund om vad det innebär att vara programansvarig på KTH.

Duration:00:32:50

Ask host to enable sharing for playback control

33 | Fikasnack med Gunnar om KTH:s uppdrag att utbilda värnpliktiga cybersoldater

3/27/2024
På KTH finns ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet som drivs i nära samarbete med Försvarsmakten. Ett av uppdragen är att utbilda värnpliktiga cybersoldater. I det här avsnittet av podden samtalar Johan och Per med KTH-professorn Gunnar Karlsson som har en nyckelroll i det arbetet. Här kan du också ta del av rapporten Agile Education Imagined som Gunnar nämner i avsnittet: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-323132

Duration:00:31:19

Ask host to enable sharing for playback control

32 | Fikasnack med Helene om KTH-gemensam hantering av tentor

3/20/2024
Tenta. Ett ord som både framkallar ångest men som också markerar framgångar i studierna. Skriftlig salstenta är bara en av många examinationsformer som studenterna stöter på under sina studier, men bakom varje tenta ligger en hel del administration, särskilt skriftliga tentor i stora salar. Under hösten 2023 pågick ett KTH-gemensamt pilotprojekt för att pröva nya idéer för den administrativa hanteringen av skriftliga tentor. Veckans podd gästas av Helene Rune som ledde pilotprojektet och som nu även ska leda den nyligen beslutade fortsättningen. Länk till sida på intranätet om Tentapilot 2023 och till slutrapport och beslut om fortsättning: https://intra.kth.se/utbildning/framtidens-utbildning/aktiviteter/vs/projekt/pilot-admin-salsexamination https://intra.kth.se/utbildning/framtidens-utbildning/aktiviteter/vs/projekt/pilot-admin-salsexamination/utfall-1.1321673

Duration:00:29:53

Ask host to enable sharing for playback control

31 | Fikasnack med Gabriel och Bengt om ett sprillans nytt högskoleingenjörsprogram på KTH

3/13/2024
Nu till hösten startar ett nytt högskoleingenjörsprogram på KTH med namnet Industriell teknik. Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete som projektleds av Gabriel Montgomery och Bengt Wittgren på ITM-skolan. I utvecklingsarbetet är de framtida arbetsgivarna en mycket viktig del för att få fram relevanta profiler i programmet som ska bygga på principen “en ingång - flera utgångar”. En bärande idé är att arbetsgivarna även ska vara involverade i kurserna. I veckans podd berättar Gabriel och Bengt mer om det nya ingenjörsprogrammet och om utvecklingsarbetet som på flera sätt innebär ett nytt arbetssätt på KTH.

Duration:00:29:52

Ask host to enable sharing for playback control

30 | Fikasnack med David och Gustav från THS om utredningen om livfullt campus

3/6/2024
En av tretton principer i ramverket för Framtidens utbildning på KTH är livfullt campus. För att fylla detta med ett innehåll har THS, studentkåren på KTH, genomfört en studie om vad livfullt campus betyder för studenter. David Puustinen och Gustav Svensson gjorde studien och i veckans podd pratar Johan och Anna med dem om resultaten. Ett livfullt campus är förstås nåt mer än byggnader och lokaler, men vad behövs för att kunna säga att det är ett livfullt campus?

Duration:00:32:05

Ask host to enable sharing for playback control

29 | Fikasnack med Stefan Östlund om den internationella dimensionen i KTH:s utbildningar

2/21/2024
KTH är, och vill fortsatt vara, ett globalt ledande tekniskt universitet. Det gäller inte bara inom forskningen utan även inom utbildning. Vad betyder det och vilka komponenter ingår i det arbetet just vad gäller utbildning? Stefan Östlund är vicerektor för internationella relationer på KTH och i veckans poddavsnitt diskuterar han med Johan Fridell och Gunnar Tibert den internationella dimensionen i KTH:s utbildningar. Man kan ana att det inkluderar mer än bara utbytesstudier, men exakt vad görs och vilka strategier finns det för att utveckla det ännu mer?

Duration:00:30:04

Ask host to enable sharing for playback control

28 | Fikasnack med Mikael Enelund om Tracks och Fuse vid Chalmers

2/14/2024
Tracks är ett utbildningskoncept på Chalmers som utvecklar både lärandet och lärandemiljöerna på Chalmers. Studenter erbjuds spår mellan olika utbildningar i form av valbara kurser. Inom ramen för Tracks finns möjligheter till individualiserad studiegång och samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademin. Utbudet av Trackskurser ska vara flexibelt och snabbföränderligt - precis som vår samtid – och bygger till stor del på utmaningsdrivna kurser och projekt. Tracks har funnits på Chalmers i några år och nu är vi väldigt nyfikna på hur det går så i detta samtalet samtalar Johan och Gunnar med Mikael Enelund kring arbetet så här långt.

Duration:00:30:58

Ask host to enable sharing for playback control

27 | Fikasnack med Anita Kullen om utvecklingen av kandidatexjobb-kursen på elektroteknikprogrammet

2/7/2024
Anita Kullen är lektor och ansvarig för kandidatexjobb-kursen på elektroteknikprogrammet på EECS. I många år har hon varit ansvarig för kandidatexjobb-kursen och har utvecklat den till att bli en omtyckt kurs både bland studenter och lärare. Tydliga riktlinjer hjälper studenterna att förstå vad som förväntas av dem och hjälper också handledarna i deras arbete. Skarpa presentationer av exjobbsprojekten och en sammanställning av alla kandidatexjobb i en fysisk bok bidrar till att signalera att kursen är en viktig milstolpe i utbildningen. I veckans poddavsnitt pratar Johan och Joacke med Anita Kullen om arbetet med kandidatexjobb-kursen. Vi vill också lyfta att Anita mottog KTH:s pedagogiska pris 2020, och det kan du läsa mer om här: https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/tydlighet-och-deadlines-gillas-av-studenter-och-handledare-1.1044258

Duration:00:30:33

Ask host to enable sharing for playback control

26 | Fikasnack med Arnold Pears om hur AI/ML påverkar vårt sätt att bedriva utbildning

1/31/2024
Arnold Pears är professor i teknikvetenskapens lärande på KTH. Hans forskning fokuserar på att förstå inlärningsupplevelsen ur ett studentperspektiv, både när det gäller inlärning av specifika tekniska koncept och mer allmänt när det gäller ingenjörsfärdigheter och kompetenser. Med en bakgrund i datavetenskap har han fått anledning att särskilt fundera på vilka konsekvenser AI och maskininlärning kommer att få för lärares undervisningspraktiker. I veckans poddavsnitt pratar Johan och Joakim mer om detta med Arnold. KTH:s information till lärare gällande generativ AI: https://intra.kth.se/utbildning/systemstod/generativ-ai/

Duration:00:31:48

Ask host to enable sharing for playback control

25 | Fikasnack med Framtidens utbildning om vad som hände 2023 och vad som kommer att hända under 2024.

1/24/2024
Förändringsprogrammet Framtidens utbildning har pågått i ett år nu efter att en programledning utsågs i december 2022. Hur har det första året varit och vad har det inneburit för utbildningen på KTH? Och kanske framför allt – vad finns det för planer för 2024 och ännu längre fram? I det här avsnittet av podden samtalar poddvärden Johan med större delen av programledningen för Framtidens utbildning: Joakim Lilliesköld, Gunnar Tibert samt programsamordnaren Per Fagrell.

Duration:00:29:54

Ask host to enable sharing for playback control

24 | Fikasnack med Joakim Jaldén om flippat klassrum

12/13/2023
Johan och Jocke fikarsnackar med Joakim Jaldén som bland annat är programansvarig för civilingenjörsprogrammet Elektroteknik (CELTE) och del av Digital futures fakultet. Sedan 2013 har han jobbat aktivt med video i undervisningen och flippat (omvänt) klassrum vilket också är fokus för detta samtal.

Duration:00:31:34

Ask host to enable sharing for playback control

23 | Fikasnack med Leif Kari, KTH:s vicerektor för utbildning sedan 2019

12/6/2023
Johan och Joakim fikasnackar med Leif Kari som varit KTH:s vicerektor för utbildning sedan 2019. Samtalet rör hans erfarenheter från de fyra åren som vicerektor och hans tankar gällande de största utmaningarna inom utbildning (på KTH) de närmaste åren.

Duration:00:30:25