Gymnasielyd-logo

Gymnasielyd

Education Podcasts >

Lyt til de udviklingsdiskussioner, der foregår blandt forskere, ledelser og lærere i den danske gymnasieskole. I hvert afsnit inviterer de to værter Mette Møller Jørgensen og Paul Bridgwater en teoretiker og en praktiker i studiet. Gæsternes forskellige perspektiver åbner op for væsentlige diskussioner om tidsrelevante temaer som demokrati, dannelse og dataanvendelse. Emnerne valgt i forlængelse af de vigtige tematikker, der er blevet rejst i forbindelse med den sidste gymnasiereform fra 2017. Der er foreløbig seks afsnit, der kommer en gang om ugen. Hvert afsnit varer ca. 20 minutter.

Lyt til de udviklingsdiskussioner, der foregår blandt forskere, ledelser og lærere i den danske gymnasieskole. I hvert afsnit inviterer de to værter Mette Møller Jørgensen og Paul Bridgwater en teoretiker og en praktiker i studiet. Gæsternes forskellige perspektiver åbner op for væsentlige diskussioner om tidsrelevante temaer som demokrati, dannelse og dataanvendelse. Emnerne valgt i forlængelse af de vigtige tematikker, der er blevet rejst i forbindelse med den sidste gymnasiereform fra 2017. Der er foreløbig seks afsnit, der kommer en gang om ugen. Hvert afsnit varer ca. 20 minutter.
More Information

Location:

Denmark

Description:

Lyt til de udviklingsdiskussioner, der foregår blandt forskere, ledelser og lærere i den danske gymnasieskole. I hvert afsnit inviterer de to værter Mette Møller Jørgensen og Paul Bridgwater en teoretiker og en praktiker i studiet. Gæsternes forskellige perspektiver åbner op for væsentlige diskussioner om tidsrelevante temaer som demokrati, dannelse og dataanvendelse. Emnerne valgt i forlængelse af de vigtige tematikker, der er blevet rejst i forbindelse med den sidste gymnasiereform fra 2017. Der er foreløbig seks afsnit, der kommer en gang om ugen. Hvert afsnit varer ca. 20 minutter.

Language:

Danish


Episodes

6. Demokrati og medborgerskab

10/8/2019
More
Åndsfrihed, ligeværd, respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene indgår alle som en del af demokratisk dannelse ifølge gymnasieloven. Men påberåber skolen sig disse værdier som et værn imod andre kulturer, eller er disse begreber et nødvendigt fundament for en ligeværdig dialog? Gæsterne i dag er Yago Bundgaard, uddannelsesdirektør på Århus TECH, der bl.a. har markeret sig i debatten om elever af anden etnisk herkomst, og Ove Korsgaard, professor...

Duration:00:19:39

5. Karaktergivning og evaluering

10/1/2019
More
Karaktergivningen er en vigtig del af evalueringen på gymnasierne. Undersøgelser har vist, at der er begrænset fælles praksis om, hvordan karaktergivningen gribes an, og at lærere ofte føler sig alene om den vigtige opgave. Samtidig er karakterer noget, der fylder meget for eleverne - både for deres muligheder senere og for deres oplevelse af læring og mestring. Hvordan kan karaktergivningspraksis forbedres, så motivation og læring tilgodeses? Gæsterne i dag er Noemi Katznelson, forsker på...

Duration:00:19:35

4. Mellemledelse

9/24/2019
More
Det siges, at mellemlederen befinder sig i et krydspres mellem den strategiske ledelse og den pædagogiske praksis. Styringskæden gør, at mellemlederen både skal lede opad og nedad. Hvordan mødes vision med virkelighed, ledelse med læreridentitet, kvantitative mål med kvalitative indsatser? Hvordan inspirerer mellemlederen teams og faggrupper til at arbejde sammen om en forbedret skole? Gæsterne i dag er Henrik Nevers, rektor på Roskilde Gymnasium, og Peter Henrik Raae, ph.d. og lektor ved...

Duration:00:20:20

3. Kvalitetsudvikling

9/17/2019
More
Skolernes kvalitetssystem er en måde at fastholde og koordinere indsatserne, så der sker en systematisk evaluering og opfølgning på skolernes strategi. Det kan være en udfordring at få etableret et kvalitetssystem, der er omfattende nok til at systematisere mange tiltag og samtidig tilstrækkeligt fokuseret, så man ikke ender med et for tungt administrativt bureaukrati. Lærere kan også føle sig anfægtet af det, der kan ses som en indgriben i privat praksis. Hvordan udvikler man et...

Duration:00:18:45

2. Dannelse

9/10/2019
More
To dannelsestraditioner mødes i gymnasiereformen. Begge har til formål at gøre eleverne til myndige, demokratiske medborgere. Den ene tradition holder fanen højt for faglighed og fordybelse. Den anden lægger op til at eleverne skal arbejde problemorienteret og flerfagligt med aktuelle udfordringer såsom klima, migration og demokrati. Gæsterne i dag er Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier og rektor på Gefion Gymnasium, og Alexander Christian von Oettingen, prorektor for UC Syd og...

Duration:00:21:12

1. Kvantitative data

9/3/2019
More
Kvantitative data indgår i stigende grad i skolernes prioritering af indsatser. Overordnede data for den enkelte skole vedrørende f.eks. karakterer og frafald er frit tilgængeligt. Men hvordan får man data til at give mening lokalt? Og hvordan kan ledelser, faggrupper og lærerteam bruge data fornuftigt uden at føle en fremmedgørelse i forhold til kerneydelsen: undervisningen. Gæsterne i dag er Niels Hjølund Pedersen, rektor på Nærum Gymnasium, og Lasse Reichstein, skoleleder på Hellerup...

Duration:00:21:33