Studying with Rabbi Shneur Ashkenazi-logo

Studying with Rabbi Shneur Ashkenazi

Education Podcasts >

More Information

Location:

Israel

Twitter:

@BeitChabad

Language:

Hebrew

Contact:

+972585706770


Episodes

פרשת בשלח: ביראת כבוד: מאיפה שואבים השראה לכבד את ההורים כראוי?

1/14/2019
More
למה מצוות כיבוד הורים ניתנה לפני מתן תורה? האם גדולי מכבדי ההורים היו יהודים או גויים? ומדוע נמנע הרבי מלהפנות את הגב לאמו הרבנית חנה? שיעור מרתק לפרשת בשלח,

Duration:00:59:49

פרשת ויחי • עבודה מהבית: איך הפכו רוב השנים במצרים לתקופת חיים נהדרת?

12/18/2018
More
כמה שנים היו בני ישראל במצרים? 430 או 400 או 210 או 116 או 86? למה יוסף שלח לאביו יין ישן ופולים גרוסים? ואיך נפטרים מהטרדות שמעיקות על החיים? שיעור מרתק לפרשת ויחי,

Duration:01:00:04

?הרב שניאור אשכנזי, פרשת ויגש • בחזרה אל הלילה ההוא: איך יוסף לא מודיע לאביו שהוא חי

12/11/2018
More
לעוד סרטונים מרתקים: http://shneorashkenazi.com/ רוצה לקבל עדכון כשהשיעור השבועי עולה? הירשם כמנוי מקורות לפרשת ויגש תשע"ט – איך יוסף לא הודיע לאביו שהוא חי? 1. מדרש רבה צא ורש"י שם: ויוסף הוא השליט - שלוש גזירות גזר: 1. שלא ייכנס עבד למצרים (שמא ישלח יעקב עבדיו לשם ולא יבואו בניו בעצמם). 2. שלא ייכנס אדם עם שני חמורים למצרים וכן שלא יוליכו סוחרים תבואה ממקום למקום (שאם יכנס בשני חמורים, היה אחד שולח עשר חמורים ביד חברו ולא יבוא הוא בעצמו). 3. שלא ייכנס אדם עד שלא יכתוב שמו ושם אביו ושם...

Duration:01:01:08

פרשת וישב • כמעט דרכו האחרונה: כיצד יוסף מסכן את חייו ללכת לאחיו בבור?

11/27/2018
More
מקורות לפרשת וישב, י"ט כסלו וחנוכה תשע"ט – איך יוסף סיכן את חייו? 1. ספר החינוך מצוה תקמו: עם היות ה' משגיח בפרטי בני אדם וכל אשר יקרה להם בגזרתו לפי זכותן או חיובן ... אעפ"כ צריך האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם כי האל ברא עולמו ובנאו על יסודות עמודי הטבע וגזר שיהיה האש שורפת והמים מכבין הלהבה וכך יחייב הטבע שאם תפול אבן גדולה על ראש איש שתרצץ את מוחו ... וכל הסומך על הנס אין עושין לו נס. בראשית לז: ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם: ויחלום יוסף...

Duration:00:31:58

הרב שניאור אשכנזי, פרשת וישלח • אימא, אני פוחד, מהי הטכניקה היהודית לנטרול חרדות ופחדים

11/20/2018
More
מקורות לפרשת וישלח תשע"ט – ויירא יעקב: איך מנטרלים חרדות ופחדים? 1. בראשית לב: וישבו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו: ויירא יעקב מאד ויצר לו. שמות ב: ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך: ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו? הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי?! ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. במדבר כא: ויפנו ויעלו דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתם הוא וכל עמו למלחמה אדרעי. ויאמר ה' אל משה אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו. בראשית...

Duration:01:02:14

?הרב שניאור אשכנזי, פרשת ויצא • כמה ילדים הם משפחה אידיאלית

11/13/2018
More
מקורות לפרשת ויצא תשע"ט – להודות ולבקש: למה לאה עמדה מלדת? 1. בראשית כט: ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי: ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע ה' כי שנואה אנכי וייתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון: ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי: ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את ה', על כן קראה שמו יהודה. ותעמד מלדת. רש"י: הפעם אודה – שנטלתי יותר מחלקי, מעתה עלי להודות. מאור ושמש: יש לדקדק הרבה: אחד, מה מלמדנו בזה...

Duration:00:57:58

?הרב שניאור אשכנזי, פרשת תולדות • מצווה לרמות: איך יעקב לקח את הברכות במרמה

11/6/2018
More
מקורת לפרשת תולדות תשע"ט – איך היה מותר לרמות את עשו? 1. עבודה זרה כה: 'הלא היא כתובה על ספר הישר' (יהושע י,יג) – מהו ספר הישר? זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, כדברי בלעם: 'תמות נפשי מות ישרים' (שנאמר בהם 'גוויעה' ולא מיתה). בראשית כה,כז: ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים - רש"י: 'עשו איש יודע ציד' – לצוד אביו ולרמותו, שואלו: היאך מעשרין המלח והתבן? סבור אביו שמדקדק במצות. 'יעקב איש תם' – אינו בקי בכל אלה, כלבו כן פיו, מי שאינו חריף לרמות קרוי תם. מיכה...

Duration:01:00:50

?פרשת חיי שרה • עוד שומעת אותי? האם נשמת אדם שנפטר מרגישה את יקיריה

10/30/2018
More
מקורות לפרשת חיי שרה תשע"ט – איך אנשים חיים לאחר שהם אינם? 1. מסכת אבות ה,ג: עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. פירוש רבינו יונה - הניסיון העשירי: קבורת שרה. שנאמר לו 'קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה' - וכשמתה אשתו לא מצא מקום לקברה. מדרש הגדול: בוא וראה ענוותנותו של אברהם אבינו, שהבטיחו הקב"ה לתת לו ולזרעו את הארץ עד עולם ועכשיו לא מצא קבורה אלא בדמים מרובים – ולא הרהר אחר מידותיו של הקב"ה ולא קרא תגר, ולא עוד אלא שדיבר עם יושבי...

Duration:00:55:09

הרב שניאור אשכנזי, פרשת וירא • תעלומת קיפוח הבכור: למה הבן הנבחר הוא השני?

10/23/2018
More
מקורת לפרשת וירא תשע"ט – למה הילד הנבחר הוא הילד השני? 1. דברים כא: כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכור לשניאה: והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכר. תוספת ברכה שם [רבי ברוך אפשטיין, בעל התורה תמימה]: כאן ידובר על ענין פי שנים בבכור כדבר ידוע, והרי עד כה לא נמצא דבר מזה בתורה? לא בפרשת נחלות (פנחס) ולא במקום אחר וזה פלא. וצריך לומר ... שיש כמה דינים בתורה שנסמכו על מנהגים קדומים ......

Duration:00:57:29