Thej Live-logo

Thej Live

Education Podcasts >

Thejesh GN Live

Thejesh GN Live
More Information

Location:

India

Description:

Thejesh GN Live

Language:

Kannada


Episodes

Nithya Kannada – Episode 111

12/18/2018
More
I called the auto already ನಾನು ಆಗಲೇ ಆಟೋ ಕರೆದೆ nānu āgalē āṭō karede — I am calling the auto now ನಾನು ಈಗ ಆಟೋ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ nānu īga āṭō karītā iddīni — I will call the auto after 10 minutes ನಾನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಆಟೋ ಕರೀತಿನಿ. nānu hattu nimiṣada nantara āṭō karītini. — Visit NithyaKannada Project […]

Duration:00:00:19

Nithya Kannada – Episode 110

12/17/2018
More
I kept the keys in the cupboard yesterday ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಬೀರೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ. ninne nānu bīgada kaiyannu bīrūnalli iṭṭe. — I am keeping the keys in the cupboard today ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಬೀರೂನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ivattu nānu bīgada kaiyannu bīrūnalli iḍtīni. —

Duration:00:00:16

Nithya Kannada – Episode 109

12/16/2018
More
The music I listened last week was melodious ಕಳೆದ ವಾರ ಕೇಳಿದ ಸಂಗೀತ ಮಧುರವಾಗಿತ್ತು kaḷeda vāra kēḷida saṅgīta madhuravāgittu — The music I am listening now is melodious ಇವತ್ತು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಗೀತ ಮಧುರವಾಗಿದೆ. ivattu kēḷuttiruva saṅgīta madhuravāgide. —

Duration:00:00:16

Nithya Kannada – Episode 108

12/15/2018
More
The news I saw yesterday was not true ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ ವಾರ್ತೆ ನಿಜವಲ್ಲ ninne nōḍida vārte nijavalla — The news I am seeing today is not true ಇವತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ತೆ ನಿಜವಲ್ಲ ivattu nōḍuttiruva vārte nijavalla —

Duration:00:00:16

Nithya Kannada – Episode 107

12/14/2018
More
The savings I made yesterday helped ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಉಳಿತಾಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ninne māḍida uḷitāya sahāya māḍitu — The savings I make today will help tomorrow ಇವತ್ತು ಮಾಡುವ ಉಳಿತಾಯ ನಾಳೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ivattu māḍuva uḷitāya nāḷege sahāya māḍutte —

Duration:00:00:15

Nithya Kannada – Episode 106

12/13/2018
More
We cried after the movie yesterday ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಅತ್ತೆವು ninne nāvu sinimāda nantara attevu — We are crying after the movie today ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ivattu nāvu sinimāda nantara aḷtā iddīvi — We will cry after the movie tomorrow ನಾಳೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಅಳ್ತೀವಿ nāḷe nāvu sinimāda nantara aḷtīvi — […]

Duration:00:00:27

Nithya Kannada – Episode 105

12/12/2018
More
We laughed a lot yesterday ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಬಹಳ ನಕ್ಕೆವು ninne nāvu bahaḷa nakkevu — We are laughing a lot today ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ivattu nāvu bahaḷa nagtā iddīvi — We will laugh a lot tomorrow ನಾಳೆ ನಾವು ಬಹಳ ನಗ್ತೀವಿ. nāḷe nāvu bahaḷa nagtīvi. — Verb: laugh ಕ್ರಿಯಾಪದ: ನಗು kriyāpada: nagu —

Duration:00:00:24

Nithya Kannada – Episode 104

12/11/2018
More
I told few stories yesterday ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ninne nānu kelavu kathegaḷannu hēḷide — I am telling few stories today ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ivattu nānu kelavu kathegaḷannu hēḷtā iddīni — I will tell few stories tomorrow ನಾಳೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ nāḷe nānu kelavu kathegaḷannu hēḷtīni — Verb: tell ಕ್ರಿಯಾಪದ: […]

Duration:00:00:30

Nithya Kannada – Episode 103

12/10/2018
More
I asked 4 questions yesterday ninne nānu nālku praśnegaḷannu kēḷide ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ I am asking 4 questions today ivattu nānu nālku praśnegaḷannu kēḷtā iddīni ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ I will ask 4 questions tomorrow nāḷe nānu nālku praśnegaḷannu kēḷtīni ನಾಳೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ Verb: ask kriyāpada: kēḷu ಕ್ರಿಯಾಪದ: ಕೇಳು

Duration:00:00:26

Nithya Kannada – Episode 102

12/9/2018
More
I woke up at 7am yesterday ninne nānu ēḷu gaṇṭege edde ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೆ I am waking up at 7am today ivattu nānu ēḷu gaṇṭege eḷtā iddīni ಇವತ್ತು ನಾನು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಎಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ I will wake up at 7am tomorrow nāḷe nānu ēḷu gaṇṭege ēḷtīni ನಾಳೆ ನಾನು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಏಳ್ತೀನಿ Verb: wake up […]

Duration:00:00:28

Nithya Kannada – Episode 101

12/8/2018
More
I sang national anthem yesterday ನಿನ್ನೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಿದೆ I am singing National Anthem today ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ I will sing National Anthem tomorrow ನಾಳೆ ನಾನು ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ Verb: sing ಕ್ರಿಯಾಪದ: ಹಾಡು

Duration:00:00:29

Nithya Kannada – Episode 100

12/7/2018
More
I worked 3 hours extra yesterday ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ I am working 3 hours extra today ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ I will work 3 hours extra tomorrow ನಾಳೆ ನಾನು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ Verb: work ಕ್ರಿಯಾಪದ: ಕೆಲಸ ಮಾಡು

Duration:00:00:29

Nithya Kannada – Episode 99

12/6/2018
More
I ran 2 kms yesterday ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ I am running 2 kms today ಇವತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ I will run 3 kms tomorrow ನಾಳೆ ನಾನು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತೀನಿ Verb: run ಕ್ರಿಯಾಪದ: ಓಡು

Duration:00:00:27

Nithya Kannada – Episode 98

12/5/2018
More
I slept for 6 hours yesterday ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಆರು ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದೆ I am sleeping 6 hours today ಇವತ್ತು ನಾನು ಆರು ಗಂಟೆ ಮಲಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ I will sleep 6 hours tomorrow ನಾಳೆ ನಾನು ಆರು ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತೀನಿ Verb: sleep ಕ್ರಿಯಾಪದ: ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು

Duration:00:00:24

Nithya Kannada – Episode 97

12/4/2018
More
I drank lemonade yesterday ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ಕುಡಿದೆ I am drinking lemonade today ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ಕುಡೀತ ಇದ್ದೀನಿ I will drink lemonade tomorrow ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ಕುಡಿಯುವೆ Verb: drink ಕ್ರಿಯಾಪದ: ಕುಡಿ

Duration:00:00:23

Nithya Kannada – Episode 96

12/3/2018
More
I made poori yesterday ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಪೂರಿ ಮಾಡಿದೆ I am making poori today ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೂರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ I will make poori tomorrow ನಾಳೆ ನಾನು ಪೂರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ Verb: make ಕ್ರಿಯಾಪದ: ಮಾಡು

Duration:00:00:21

Nithya Kannada – Episode 95

12/2/2018
More
I ate dose yesterday ನಿನ್ನೆ ನಾನು ದೋಸೆ ತಿಂದೆ I am eating dose today ಇವತ್ತು ನಾನು ದೋಸೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ I will eat dose tomorrow ನಾಳೆ ನಾನು ದೋಸೆ ತಿಂತೀನಿ Verb: eat (ಕ್ರಿಯಾಪದ ತಿನ್ನು)

Duration:00:00:23

Nithya Kannada – Episode 94

12/2/2018
More
Day before yesterday ಮೊನ್ನೆ now ಇವಾಗ Day after tomorrow ನಾಡಿದ್ದು

Duration:00:00:09

Nithya Kannada – Episode 93

12/1/2018
More
Yesterday ನಿನ್ನೆ Today ಇವತ್ತು Tomorrow ನಾಳೆ

Duration:00:00:10

Nithya Kannada – Episode 92

11/29/2018
More
How many brothers and sisters do you have? ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರು? I have one elder sister and one younger brother ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಹಾಗು ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ.

Duration:00:00:16