Pigion: Highlights for Welsh Learners-logo

Pigion: Highlights for Welsh Learners

BBC

Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml gan Dafydd Meredydd fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr uwch. Highlights of the past week on Radio Cymru, with easy to understand introductions to help you improve your Welsh. Suitable for advanced learners.

Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml gan Dafydd Meredydd fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr uwch. Highlights of the past week on Radio Cymru, with easy to understand introductions to help you improve your Welsh. Suitable for advanced learners.
More Information

Location:

United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml gan Dafydd Meredydd fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr uwch. Highlights of the past week on Radio Cymru, with easy to understand introductions to help you improve your Welsh. Suitable for advanced learners.

Language:

Welsh


Episodes

Podlediad Ebrill 7fed-13eg

4/16/2018
More
Ysbrydoliaeth, canu mewn Cernyweg, symud y Mona Lisa, Sion Yaxley a Rhys Tomos.

Duration:00:16:00

Podlediad Mawrth 31-Ebrill 6ed

4/9/2018
More
Deuawdau Al Lewis, Archeoleg yr Aifft, Beca Lynne Perkins, Uchel siryf Gwynedd.

Duration:00:11:54

Podlediad Mawrth 24ain - 30ain

4/4/2018
More
Dilwyn Morgan, Eden, Dafydd Iwan a tinnitus, colli golwg, gweilch Glaslyn a David Coleman

Duration:00:14:00

Podlediad Mawrth 16eg - 23ain

3/27/2018
More
Llyfrgell Rhydaman, John Cale, y gog, sied Dafydd Morgan a'r cyhydnos efo Eiry Palfrey

Duration:00:12:44

Pigion Mawrth 5ed - 15fed

3/19/2018
More
Chwist, hysbysebion cyntaf, hanes teulu ystad y Faenol, chwilio am Deian a Loli newydd.

Duration:00:16:49

Podlediad Chwefror 24ain - Mawrth 2il

3/9/2018
More
Dilyn y freuddwyd, marched mewn pop, Michael Williams, Stifyn Parri a Rachel Lee Stephens

Duration:00:15:41

Podlediad Chwefror 17eg - 23ain

2/26/2018
More
Gwenno Rees a Phatagonia, Ioan Talfryn, Catrin Williams yn hwylfyrddio a Mair Tomos Ifans

Duration:00:08:30

Podlediad Chwefror 10fed - 16eg

2/19/2018
More
Hanes Jack the Ripper, ofn clowniaid. golff, cofis Dre, adar rhamantus a Helen Prosser

Duration:00:13:43

Podlediad Chwefror 3ydd - 9fed

2/12/2018
More
Robert David a Beti,Ioan Hefin a Alfred Russell Wallis,Mark Lewis Jones, hanes wal Berlin

Duration:00:14:17

Podlediad ws 5

2/5/2018
More
Bwyta 'Roadkill', Manon Steffan Ros, J.R. Williams, Dafydd Davies a Charlie Chaplin

Duration:00:12:20

Podlediad Ionawr 21ain-27ain

1/29/2018
More
Coffi, Labordy, rheolwyr pel droed, Paula Leslie, Duncan Bron a Simon Chandler

Duration:00:15:05

Podlediad i ddysgwyr Ionawr 13- 19eg

1/22/2018
More
Aneurin Karadog, Eira 1947, Chris Bagley a Llwybr y Llofrudd a Bethan Gwanas

Duration:00:10:04

Podlediad i ddysgwyr Ionawr 7fed - 12fed

1/15/2018
More
Beti George a gofalwyr Dementia, Alex Humphreys, Shrek Steffan Hari a Angharad May

Duration:00:10:00

Podlediad i ddysgwyr Ionawr1af - 6ed

1/9/2018
More
Cofio trychineb Arena Manceinion, Iolo Williams, Hefin Williama, a hanes Shirley Bassey

Duration:00:10:01

Podlediad i ddysgwyr Rhagfyr 9fed - 15fed

12/18/2017
More
Tudur Owen yn drymio, Eric Jones a Lowri Morgan, cofio Huw Jones, Rhys Morris Califfornia

Duration:00:11:46

Pigion i Ddysgwyr - 4ydd o Dachwedd 2017

12/4/2017
More
Llŷr Williams, sgwrs am Ferrari, Y Gymraeg yn y Rhondda a Rosalind Lloyd.

Duration:00:11:58

Podlediad i ddysgwyr Tachwedd 19eg - 25ain

11/27/2017
More
Siop Ty'r Gwrhyd, Huw Stephens a Llio Davies, Diolchgarwch Efrog Newydd, Sue Jones Davies

Duration:00:11:41

Podlediad i ddysgwyr Tachwedd 12fed - 18fed

11/20/2017
More
Aleida Guevara, Tylluanod, Sion Midway Rees, Grace Capper, Lyn Ebenezer ac Ar y Marc

Duration:00:17:32

Podlediad i ddysgwyr Tachwedd 5ed - 11eg

11/13/2017
More
Dawnsio tadau, steilio bwyd Mari, Lloyd Davies ym Matagonia a Tiger Bay Dafydd James

Duration:00:10:41

Podlediad i ddysgwyd Hydref 28ain - Tachwedd 3ydd

11/7/2017
More
Lloyd Macey, Kees Huysmans, John ac Alun, Owen Powell, Dafydd Ieuan, Mark Kendall.

Duration:00:11:11

Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads