Pigion: Highlights for Welsh Learners-logo

Pigion: Highlights for Welsh Learners

BBC

Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml gan Dafydd Meredydd fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr uwch. Highlights of the past week on Radio Cymru, with easy to understand introductions to help you improve your Welsh. Suitable for advanced learners.

Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml gan Dafydd Meredydd fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr uwch. Highlights of the past week on Radio Cymru, with easy to understand introductions to help you improve your Welsh. Suitable for advanced learners.
More Information

Location:

United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml gan Dafydd Meredydd fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr uwch. Highlights of the past week on Radio Cymru, with easy to understand introductions to help you improve your Welsh. Suitable for advanced learners.

Language:

Welsh


Episodes

Podlediad Gorffennaf 28ain - Awst 3ydd

8/6/2018
More
Howell Thomas, nofel Llwyd Owen, Meilir Emrys, Edwin Humphreys ac Andrew White.

Duration:00:15:07

Podledliad Gorffennaf 21ain - 27ain

7/30/2018
More
Nathan Abrams, Triniaeth IVF, Bethan Davies Antur y Ferch, ac Arwel Hogia'r Wyddfa.

Duration:00:12:41

Podlediad 15eg-21ain

7/26/2018
More
Annette Bryn Parri, Mari Elen, Llwyd Owen, Eleri Llwyd a Margaret Williams

Duration:00:15:15

Podlediad Gorffennaf 9fed - 14eg

7/16/2018
More
Mynydd Parys, Huw Brassington, Stifyn Parri, Evita, Rhian Cadwaladr a threfnu priodasau.

Duration:00:16:35

Podlediad Gorffennaf 1af-7fed

7/10/2018
More
Gwyn Vaughan, cwn defaid, cyfeilyddion Bore Cothi, Gwenno Miller a'r cigydd Dafydd Povey

Duration:00:12:30

Podlediad Mehefin 9fed-16eg

6/18/2018
More
Elinor Wyn Reynolds a 'Gwenllian', Alun Saunders, Eleri Twynog Davies, Mike a Lyn West.

Duration:00:12:17

Podlediad Mehefin 2il-8fed

6/11/2018
More
Aled Richards, Cat Jones Hub Cymru Affrica, Odliadur, Giselle Crabtree, Te Macha.

Duration:00:12:55

Podlediad Mai 20fed - 26ain

5/29/2018
More
Gruffydd Wyn Roberts, Elin Manahan Thomas, Myrddin ap Dafydd, a Sophie Jones

Duration:00:12:27

Podlediad Mai 12fed - Mai 19eg

5/21/2018
More
Irn-Bru efo Stuart Brown, Dr Rhys Thomas, Arwel Owen gofalwr ysgol ifanc, a Rhys Patchell

Duration:00:12:26

Podlediad Mai 6ed - 11eg

5/13/2018
More
Lliwiau i wneud i chi fwyta, Gareth Blainey, Dilwyn Morgan, Aneurin Karadog a Llydaw

Duration:00:13:24

Podlediad Ebrill 29ain - Mai 5ed

5/7/2018
More
Y byd yn fflat, gerddi Aberglasney, D Hughes Jones, Tynnu rhaff a syrpreis Heledd Cynwal

Duration:00:11:49

Podlediad Ebrill 21ain-28ain

4/30/2018
More
Mattie Pritchard a'i chwn, Blue Genes, Bwyd Bethan, Cofio sinemau, Beti a Meirion Davies.

Duration:00:15:10

Podlediad Ebrill 14eg - 20fed

4/26/2018
More
Cylchgrawn 'O'r Pedwar Gwynt', canser y coluddyn, ysbrydoliaeth Gareth Jones a Mici Plwm

Duration:00:11:54

Podlediad Ebrill 7fed-13eg

4/16/2018
More
Ysbrydoliaeth, canu mewn Cernyweg, symud y Mona Lisa, Sion Yaxley a Rhys Tomos.

Duration:00:16:00

Podlediad Mawrth 31-Ebrill 6ed

4/9/2018
More
Deuawdau Al Lewis, Archeoleg yr Aifft, Beca Lynne Perkins, Uchel siryf Gwynedd.

Duration:00:11:54

Podlediad Mawrth 24ain - 30ain

4/4/2018
More
Dilwyn Morgan, Eden, Dafydd Iwan a tinnitus, colli golwg, gweilch Glaslyn a David Coleman

Duration:00:14:00

Podlediad Mawrth 16eg - 23ain

3/27/2018
More
Llyfrgell Rhydaman, John Cale, y gog, sied Dafydd Morgan a'r cyhydnos efo Eiry Palfrey

Duration:00:12:44

Pigion Mawrth 5ed - 15fed

3/19/2018
More
Chwist, hysbysebion cyntaf, hanes teulu ystad y Faenol, chwilio am Deian a Loli newydd.

Duration:00:16:49

Podlediad Chwefror 24ain - Mawrth 2il

3/9/2018
More
Dilyn y freuddwyd, marched mewn pop, Michael Williams, Stifyn Parri a Rachel Lee Stephens

Duration:00:15:41

Podlediad Chwefror 17eg - 23ain

2/26/2018
More
Gwenno Rees a Phatagonia, Ioan Talfryn, Catrin Williams yn hwylfyrddio a Mair Tomos Ifans

Duration:00:08:30