Pigion: Highlights for Welsh Learners-logo

Pigion: Highlights for Welsh Learners

BBC

Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml gan Dafydd Meredydd fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr uwch. Highlights of the past week on Radio Cymru, with easy to understand introductions to help you improve your Welsh. Suitable for advanced learners.

Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml gan Dafydd Meredydd fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr uwch. Highlights of the past week on Radio Cymru, with easy to understand introductions to help you improve your Welsh. Suitable for advanced learners.
More Information

Location:

United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml gan Dafydd Meredydd fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr uwch. Highlights of the past week on Radio Cymru, with easy to understand introductions to help you improve your Welsh. Suitable for advanced learners.

Language:

Welsh


Episodes

Podlediad i Ddysgwyr - Hydref 6ed - 12fed 2018

10/15/2018
More
Iolo Williams, Betsan Llwyd, Norman Tebbit, Dani Schlick, Hywel Gruffydd, Manw Lili Robin

Duration:00:15:37

Podlediad i Ddysgwyr - Medi 29ain - Hydref 5ed 2018

10/8/2018
More
Osian Davies, Dora Herbert Jones, Sarah Reynolds, Mari Roberts. Sgorio yn 30 a Salem.

Duration:00:16:22

Podlediad i Ddysgwyr - Medi 22ain - 28ain 2018

10/1/2018
More
Rhedeg i Paris yn Siecoslafacia, Angharad Price, Iago Llwyd Edwards a Clare Mackintosh

Duration:00:13:59

Podlediad i Ddysgwyr - Medi 15fed - 21ain 2018

9/24/2018
More
Mari Gwilym, Angharad Mair, Blind Willie Johnson, Sara Peacock a Becky Williams.

Duration:00:21:15

Podlediad Medi 8fed - 14eg

9/24/2018
More
Daniela Schlik, Ali Evans, Sarah Reynolds, 'Mynydd' Fan y Big, Carys Eleri.

Duration:00:15:44

Podlediad i Ddysgwyr - Medi 1af - 7fed 2018

9/10/2018
More
Elin Fflur a IVF, Patagonia, Golwg yn 30, ceiniogau coll, trawsblaniad, Rhydian Marc

Duration:00:17:27

Podlediad i Ddysgwyr: Awst 25ain - 31 2018

9/3/2018
More
Rhys Ifans, Dafydd Iwan a Yws Gwynedd, Lowri Ann Richards, Aled Hall, tylluanod Galwad.

Duration:00:21:31

Podlediad Awst 18fed-24ain

8/28/2018
More
Greta Hughes, Dr Meic Stephens, mynd trwy fag Ilid Ann Jones a sgwrs Ifan a Lowri Evans.

Duration:00:13:06

Podlediad i Ddysgwyr - Awst 13eg - 18fed 2018

8/20/2018
More
Pobol y môr, Syr Bryn Terfel, David Ellis, Casglu Cardiau post a Georgia Ruth

Duration:00:13:18

Podlediad Gorffennaf 28ain - Awst 3ydd

8/6/2018
More
Howell Thomas, nofel Llwyd Owen, Meilir Emrys, Edwin Humphreys ac Andrew White.

Duration:00:15:07

Podledliad Gorffennaf 21ain - 27ain

7/30/2018
More
Nathan Abrams, Triniaeth IVF, Bethan Davies Antur y Ferch, ac Arwel Hogia'r Wyddfa.

Duration:00:12:41

Podlediad 15eg-21ain

7/26/2018
More
Annette Bryn Parri, Mari Elen, Llwyd Owen, Eleri Llwyd a Margaret Williams

Duration:00:15:15

Podlediad Gorffennaf 9fed - 14eg

7/16/2018
More
Mynydd Parys, Huw Brassington, Stifyn Parri, Evita, Rhian Cadwaladr a threfnu priodasau.

Duration:00:16:35

Podlediad Gorffennaf 1af-7fed

7/10/2018
More
Gwyn Vaughan, cwn defaid, cyfeilyddion Bore Cothi, Gwenno Miller a'r cigydd Dafydd Povey

Duration:00:12:30

Podlediad Mehefin 9fed-16eg

6/18/2018
More
Elinor Wyn Reynolds a 'Gwenllian', Alun Saunders, Eleri Twynog Davies, Mike a Lyn West.

Duration:00:12:17

Podlediad Mehefin 2il-8fed

6/11/2018
More
Aled Richards, Cat Jones Hub Cymru Affrica, Odliadur, Giselle Crabtree, Te Macha.

Duration:00:12:55

Podlediad Mai 20fed - 26ain

5/29/2018
More
Gruffydd Wyn Roberts, Elin Manahan Thomas, Myrddin ap Dafydd, a Sophie Jones

Duration:00:12:27

Podlediad Mai 12fed - Mai 19eg

5/21/2018
More
Irn-Bru efo Stuart Brown, Dr Rhys Thomas, Arwel Owen gofalwr ysgol ifanc, a Rhys Patchell

Duration:00:12:26

Podlediad Mai 6ed - 11eg

5/13/2018
More
Lliwiau i wneud i chi fwyta, Gareth Blainey, Dilwyn Morgan, Aneurin Karadog a Llydaw

Duration:00:13:24

Podlediad Ebrill 29ain - Mai 5ed

5/7/2018
More
Y byd yn fflat, gerddi Aberglasney, D Hughes Jones, Tynnu rhaff a syrpreis Heledd Cynwal

Duration:00:11:49