Historia w murach zamknieta-logo

Historia w murach zamknieta

History Podcasts

„Historia w murach zamknięta” to audycja, której celem jest przedstawienie dziejów Sanktuarium jasnogórskiego od samego zarania, czyli od momentu sprowadzenia zakonu św. Pawła Pustelnika i powołania klasztoru, aż po czasy współczesne. Dr Adrian Kosowski, historyk przybliża momenty, wydarzenia, które były przełomowe dla Jasnej Góry, ale także oddziaływały na losy narodu i państwa polskiego, które od samego początku ściśle powiązane były z wiarą chrześcijańską. Przedstawiane w audycji bloki tematyczne pozwolą bliżej poznać tajemnicę i historię kultu Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który sprawił, że wymurowany kompleks zabudowań sakralnych i mieszkalnych stał się jednym z największych i najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Location:

Poland

Description:

„Historia w murach zamknięta” to audycja, której celem jest przedstawienie dziejów Sanktuarium jasnogórskiego od samego zarania, czyli od momentu sprowadzenia zakonu św. Pawła Pustelnika i powołania klasztoru, aż po czasy współczesne. Dr Adrian Kosowski, historyk przybliża momenty, wydarzenia, które były przełomowe dla Jasnej Góry, ale także oddziaływały na losy narodu i państwa polskiego, które od samego początku ściśle powiązane były z wiarą chrześcijańską. Przedstawiane w audycji bloki tematyczne pozwolą bliżej poznać tajemnicę i historię kultu Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który sprawił, że wymurowany kompleks zabudowań sakralnych i mieszkalnych stał się jednym z największych i najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Language:

Polish


Episodes

042 Austriackie władze zaborcze wobec kultu Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną Górę po roku 1795 cz.3

6/20/2023
Jaki obowiązek narzucało na ludność polską rozporządzenie władz austriackich dotyczące pielgrzymowania na Jasną Górę? Jakie wydarzenie sprawiło, że władzom austriackim nie udało się zlikwidować ani pielgrzymek na Jasną Górę, ani też pieśni i zawołań do Matki Bożej tytułowanej Królową Korony Polskiej? Zabór austriacki kojarzy się zazwyczaj z prowadzeniem łagodnej polityki władz austriackich wobec ludności polskiej, czy rzeczywiście w tych pierwszych latach po dokonaniu rozbiorów tak było? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym odcinku audycji „Historia w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

Duration:00:14:44

041 Austriackie władze zaborcze wobec kultu Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1772–1809 cz.2

6/7/2023
W dzisiejszym odcinku kontynuowany będzie temat dotyczący polityki austriackich władz zaborczych wobec kultu Matki Bożej Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną Górę po roku 1795, a więc po III rozbiorze Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dlaczego na sejmie grodzieńskim w 1793 r. posłowie polscy domagali się przeniesienia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z klasztoru jasnogórskiego? W jakim zaborze i jakiej diecezji znalazła się Częstochowa wraz z Sanktuarium Jasnogórskim i jak wpływało to na pielgrzymki ludności z zaboru austriackiego? Dlaczego na książki do nabożeństw i śpiewniki wydawane drukiem w Częstochowie władze austriackie nałożyły szczególnie ostrą cenzurę? Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo w najnowszym odcinku audycji „Historia w murach zamknięta”. Zapraszamy w imieniu dra Adriana Kosowskiego.

Duration:00:13:02

040 Austriackie władze zaborcze wobec kultu Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1772–1809.

6/2/2023
Jak potocznie nazywano ziemie polskie, które w wyniku I rozbioru Polski zostały włączone do Monarchii Habsburgów? Dlaczego z pośród sanktuariów maryjnych w Polsce to Jasna Góra przyciągała najliczniejsze masy pielgrzymów już w pierwszej połowie XVII wieku? Jakie nowe wezwanie do Matki Bożej wprowadziły władze zaborcze w Litanii loretańskiej w miejsce dotychczasowego „Królowo Korony Polskiej – módl się za nami”? W jaki sposób i po jakim czasie władzom austriackim udało się powstrzymać „pielgrzymki zagraniczne”? Odpowiedzi na te poznają Państwo w kolejnej audycji „Historia w murach zamknięta”. Zapraszamy w imieniu dra Adriana Kosowskiego.

Duration:00:14:52

039 Kardynał Stefan Wyszyński i Jego związki z Jasną Górą

5/15/2023
Jakie wydarzenie z dzieciństwa Stefana Wyszyńskiego spowodowało, że skierował się ku Matce Bożej? Co się stało z sercem i słabym zdrowiem przyszłego Prymasa Polski po odprawieniu Mszy Świętej prymicyjnej w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze? Dlaczego Stefan Wyszyński musiał się ukrywać w czasie II wojny światowej i w jaki sposób uczestniczył w Powstaniu Warszawskim ? Kiedy Prymas Tysiąclecia został aresztowany i w jakich miejscach i okresach był przetrzymywany? Odpowiedzi na te pytania w audycji „Historia w murach zamknięta” przygotował dr Adrian Kosowski.

Duration:00:18:24

038 Pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę i Jego Następców

5/15/2023
Ile razy Ojciec Święty Jan Paweł II gościł na Jasnej Górze i jakie dary wotywne przekazał? Jaki dar ofiarował częstochowskiemu Sanktuarium papież Benedykt XVI i jaka historią wiązała się z tym podarunkiem ? W jaki sposób papież Franciszek przybywając do jasnogórskiego klasztoru wypełnił pragnienie papieża Pawła VI, który chciał uczestniczyć w obchodach tysiąclecia chrztu Polski? Odpowiedzi na te pytania w kolejnej audycji „Historia w murach zamknięta”.

Duration:00:16:26

037 Pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę

5/15/2023
Ile razy Papież Polak odwiedził częstochowskie Sanktuarium? W czasie której pielgrzymki Ojciec Święty uczestniczył w 6. Światowych Dniach Młodzieży organizowanych na Jasnej Górze? W którym roku Papież Jan Paweł II złożył niespodziewaną wizytę w jasnogórskim Sanktuarium, mimo że w programie papieskiej pielgrzymki do Polski nie było Jasnej Góry ? Odpowiedzi udziela dr Adrian Kosowski.

Duration:00:15:19

036 Sanktuarium częstochowskie na przełomie 1978−1989 –zakończenie cyklu

5/15/2023
Jakie wydarzenie spowodowało, że ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę stał się jeszcze bardziej żywiołowy?Jaką funkcję spełniała w czasie zawieszenia stanu wojennego wystawa prac malarskich, które powstały w częstochowskim Sanktuarium w latach 1981–1982? W jaki sposób przejawiała się działalność charytatywna i kulturotwórcza jasnogórskiego Klasztoru? Odpowiedzi na te pytania w 36-tym podkaście „Historii w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

Duration:00:14:32

035 Sanktuarium częstochowskie na przełomie 1978−1989 – Zmiany w architekturze

5/15/2023
W kolejnym odcinku audycji „Historia w murach zamknięta” jest mowa o zmianach, jakie zaistniały w architekturze Jasnej Góry w latach 1978–1989. Jakie zabezpieczenia zostały zainstalowane w Kaplicy Cudownego Obrazu i dzięki czyjej pomocy mogło się to dokonać? W jakich okolicznościach rozpoczęto budowę Sali Papieskiej i jakim celom miała ona służyć? Z jakimi problemami ze strony władz państwowych musiał się zmagać zakon paulinów, aby wybudować Dom Pielgrzyma? Odpowiedzi na te pytania w audycji „Historia w murach zamknięta”. Zapraszamy w imieniu dra Adriana Kosowskiego.

Duration:00:14:08

034 Jubileusz 600-lecia Jasnej Góry

3/6/2023
W jaki sposób prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński organizował przygotowania do obchodów Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry? Jak stan wojenny wpłynął na sam przebieg uroczystości 600-lecia Sanktuarium? W jaki sposób Jan Paweł II wyróżnił Jasną Górę w encyklice Redemptoris Mater ? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym podkaście „Historia w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

Duration:00:15:30

033 Sanktuarium częstochowskie na przełomie epok 1978−1989 cz. 2

2/27/2023
W 33 odcinku podcastu „Historia w murach zamknięta” kontynuowany będzie temat dzieje Sanktuarium częstochowskiego na przełomie epok 1978−1989. Poszukamy odpowiedzi na pytania: jak zapatrywali się jasnogórscy paulini na działania robotników rozpoczęte w lecie 1980 r.? W związku z jakim wydarzeniem w czasie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1981 r. pielgrzymi modlili się o zdrowie Jana Pawła II? W jaki sposób zakon paulinów udzielał wsparcia represjonowanym działaczom Solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego? Na spotkanie zaprasza historyk dr Adrian Kosowski.

Duration:00:13:02

032 Sanktuarium częstochowskie na przełomie epok 1978-1989

2/3/2023
Temat najnowszego podcastu audycji „Historia w murach zamknięta” zawiera się w pytaniach i odpowiedziach: Jakie zalecenia wypływały ze ściśle tajnego raportu na temat życia religijnego w Częstochowie, który na zamówienie władz centralnych przygotował zespół socjologów? Jak wybór Karola Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego wpłynął na dotychczasowe relacje władz komunistycznych z klasztorem jasnogórskim? W jakim celu władze lokalne rozpoczęły budowę tunelu podziemnego, który miał zastąpić dotychczasową drogę prowadzącą na Jasną Górę i jak zakończyła się ta inwestycja? Odpowiedzi na te pytania udziela historyk dr Adrian Kosowski.

Duration:00:13:41

031 Działalność bezpieki wobec pielgrzymek i pątników cz. 2

1/27/2023
W dzisiejszym odcinku podcastu „Historia w murach zamknięta” kontynuowany będzie temat związany z działalnością służby bezpieczeństwa wobec pielgrzymek przybywających na Jasną Górę. Którą spośród pielgrzymek i grup młodzieżowych, które piechotą lub środkami lokomocji docierały do częstochowskiego Sanktuarium funkcjonariusze bezpieki zajmowali się w sposób szczególny? W jakim celu i na jakich zasadach w sierpniu każdego roku służba bezpieczeństwa wynajmowała mieszkania od agentury? Kiedy, w jakich okolicznościach i kto dokonał uwolnienia kopii Cudownego Obrazu, która w 1966 r. została „aresztowana” przez komunistów, dzięki czemu ponownie zaczęła nawiedzać wiernych w całym kraju? Odpowiedzi na te pytania udziela historyk dr Adrian Kosowski.

Duration:00:13:17

030 Pielgrzymki zagraniczne i działalność władz państwowych wobec pątników

1/5/2023
Tematem dzisiejszego odcinka są pielgrzymki zagraniczne, a także działania bezpieki wobec pielgrzymek i pielgrzymów zmierzających do częstochowskiego Sanktuarium. Przedstawiciele jakich narodów i od którego roku zaczęli masowo przybywać na Jasną Górę? Czym była sprawa obiektowa i w jakim celu była otwierana przez bezpiekę każdego roku przed sierpniem, czyli głównym miesiącem okresu pielgrzymkowego? Co oznaczał tzw. stan P.Z., dlaczego w planach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa zakładano, że może on wystąpić w czasie zwiększonego natężenia pielgrzymek przybywających do Częstochowy i w jaki sposób planowano zareagować w przypadku jego pojawienia się? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym podkaście „Historia w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

Duration:00:12:54

029 Powojenna historia Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej

12/22/2022
W dzisiejszym podcaście „Historia w murach zamknięta” dr Adrian Kosowski przeniesie nas do lat 60. XX wieku omawiając piesze pielgrzymki parafialne, a w szczególności powojenną historię Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na pytania…Jak kronikarz jasnogórski opisał obchody 15. rocznicy Ślubów Jasnogórskich, która miała miejsce 26 sierpnia 1971 r.? Ile kilometrów liczy trasa Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej i na jakie odcinki jest podzielona? Jak zachował się Prymas Wyszyński, kiedy wraz z grupą pielgrzymów zmierzając Aleją Najświętszej Maryi Panny do częstochowskiego Sanktuarium spotkali milicjanta?...to słuchajcie uważnie kolejnego podcastu „Historia w murach zamknięta”.

Duration:00:14:54

028 Pielgrzymki stanowe w latach 1966–1978

12/22/2022
Które pielgrzymki stanowe zaznaczyły się w sposób szczególny w pamięci kronikarzy jasnogórskich? W jaki sposób władze miasta przedstawiały zjazd kapłanów, zakonników i zakonnic z całej Polski, który odbył się na Jasnej Górze pod przewodnictwem prymasa Wyszyńskiego w dniach 25-26 sierpnia 1970 r.? Wyrażając sprzeciw wobec jakiej decyzji władz komunistycznych polscy generałowie walczący w czasie II wojny światowej złożyli jako wotum Matce Boskiej Częstochowskiej swoje odznaczenia wojskowe – 12 orderów Virtuti Militari? Odpowiedzi na te pytania w audycji „Historia w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

Duration:00:14:41

027 Ruch pątniczy w okresie Wielkiej Nowenny i Roku Milenijnego

12/22/2022
W dzisiejszym podcaście „Historia w murach zamknięta” o działaniach władz komunistycznych, których celem było utrudnianie organizacji pielgrzymek. W jaki sposób władze wykorzystywały wydawanie zezwoleń na organizację pielgrzymek? Jakiego argumentu użyły władze lokalne z Zielonej Góry w stosunku do kierowników pielgrzymek, aby uświadomić im, że nie powinni organizować tego typu imprez? Jak utrudniano pielgrzymom dojazd na Jasną Górę środkami komunikacji publicznej? Te pytania nie pozostaną bez odpowiedzi. Zapraszam na kolejny podcast dra Adriana Kosowskiego "Historia w murach zamknięta".

Duration:00:13:07

026 Obchody tysiąclecia chrztu Polski na Jasnej Górze 3 maja 1966 r.

12/22/2022
W jakim celu Ojciec Święty w przeddzień obchodów tysiąclecia chrztu Polski mianował swoim legatem Prymasa Wyszyńskiego? Kto odprawiał uroczystą mszę w czasie uroczystości milenijnych na Jasnej Górze? W jaki sposób częstochowskie władze lokalne próbowały uniemożliwić swoim mieszkańcom udział w uroczystościach milenijnych? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym podcaście „Historia w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

Duration:00:11:27

025 Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1956-1978 – pielgrzymki stanowe i parafialne

12/22/2022
W dzisiejszym podcaście „Historia w murach zamknięta” dr Adrian Kosowski przeniesie nas do okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na pytania…Jaką rolę w organizacji pielgrzymek odgrywał Instytut Prymasowski Ślubów Narodu na Jasnej Górze? W jaki sposób działalność Instytutu Prymasowskiego została przez władze komunistyczne zahamowana? Czym charakteryzowały się pielgrzymki stanowo-zawodowe i przedstawiciele jakich grup społecznych, zawodowych przybywali najczęściej do częstochowskiego Sanktuarium?...to słuchajcie uważnie kolejnego podcastu „Historia w murach zamknięta”.

Duration:00:13:35

024 Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1956-1978 – program Wielkiej Nowenny

12/22/2022
Kto stworzył program Wielkiej Nowenny i jakie były jego główne założenia? Do jakiego celu Prymas Wyszyński wykorzystał audiencję u Papieża w 1957 roku? Na jaki krok zdecydowały się władze komunistyczne, aby przerwać uroczyste pielgrzymowanie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w roku milenijnym po wszystkich polskich diecezjach? Te pytania nie pozostaną bez odpowiedzi. Zapraszam na kolejny podcast dra Adriana Kosowskiego "Historia w murach zamknięta".

Duration:00:13:55

023 Sanktuarium Jasnogórskie w latach 1945-1956 cz.2

12/22/2022
W dzisiejszym podcaście historycznym kontynuowane będą dalsze losy sanktuarium w pierwszych latach powojennych 1945–1956. W jaki sposób władze miasta próbowały zakłócić główną uroczystość obchodów 300-lecia obrania Maryi Królową Polski? Do jakiego rodzaju represji nawiązujących do polityki zaborców posunęły się władze komunistyczne widząc swą bezradność wobec dotychczasowych metod walki z klasztorem jasnogórskim? Jakim prześladowaniom aparatu partyjno-rządowego poddany został ówczesny przeor klasztoru jasnogórskiego o. Kajetan Raczyński? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym podcaście „Historia w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

Duration:00:14:53