Historie Plus-logo

Historie Plus

History Podcasts

Věnujeme se osobnostem a dějinným událostem nejen z českého prostředí.

Věnujeme se osobnostem a dějinným událostem nejen z českého prostředí.

Location:

Czech Republic

Description:

Věnujeme se osobnostem a dějinným událostem nejen z českého prostředí.

Twitter:

@croplus

Language:

Czech


Episodes

Horší než hmyzí havěť. Josef II. považoval mnichy za nejnebezpečnější poddané

1/15/2022
Mezi prvními počiny, které Josef II. po svém nástupu na trůn aktivně prosazoval, bylo rušení klášterů. Co mu vadilo na bohabojných mniších? Osvícenský panovník nemohl vystát jejich „neužitečnost“. Za panování Josefa II. si nikdo z jeho poddaných nemohl být jistý, že se mu život nepřevrátí naruby. Jistě, ve většině případů k lepšímu.

Duration:00:25:39

Kim Philby – zrádce Jejího Veličenstva

1/8/2022
Muž, který předal sovětům velké množství přísně tajných dokumentů, identifikoval řadu agentů, kteří v SSSR i mimo něj pracovali pro Západ a také varoval prozrazené sovětské agenty.

Duration:00:25:49

Tankový prapor i Zbabělci museli nejdřív projít cenzurou. Škvorecký bojoval o řádky i celé kapitoly

1/1/2022
V pondělí 3. ledna to bude už deset let, co zemřel Josef Škvorecký, jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století. Jeho knížky stále vycházejí. Jaké ale bylo to, co Josef Škvorecký vydat nesměl? Jeho potýkání s cenzurou je námětem pro pořad Historie Plus.

Duration:00:25:51

Tři králové, nebo Štěpán? Legendy se liší, kdo se vydal za betlémskou hvězdou jako první

12/25/2021
„Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit,“ řekli mudrci z východu králi Herodovi, když v Jeruzalémě hledali nově narozeného krále. Jeho zrození podle legend ohlašovalo nebeské znamení, které následovali. Nakonec malé dítě našli podle Matoušova evangelia v Betlémě.

Duration:00:25:54

Krušnohoří – kraj trpaslíků. Včetně těch zahradních

12/24/2021
Zahradní trpaslíci bývají zpravidla považováni za kýč. Přitom za zvykem zdobit si zahrádky vousatými chlapíky v červených čepičkách stojí hodně dlouhá a místy tajemná historie.

Duration:00:25:51

Staletí bojů o Kristiána. A pořád není dobojováno

12/18/2021
Kristiánova legenda bývá označována za naši nejstarší kroniku. Vznikla na sklonku 10. století a z dobového pohledu zachycuje počátky české státnosti i křesťanské kultury. A třeba taky ne.

Duration:00:25:56

Rizal a Blumentritt. Přátelství filipínského národního hrdiny a litoměřického učitele

12/11/2021
Dne 30. prosince roku 1896 byl ve filipínské Manile za údajnou přípravu povstání popraven lékař, spisovatel a filipínský vlastenec José Rizal. Na Filipínách tohoto národního hrdinu dodnes připomínají pomníky, ale také ulice a parky nesoucí jeho jméno. Na tom není nic překvapivého. Ovšem po Rizalovi se jmenují také parkány a bašta hradeb v severočeských Litoměřicích. Navíc tu mají i Rizalovu pamětní bustu a několik osobností z Litoměřic je členy řádu Rizalových rytířů. Proč?

Duration:00:25:41

Osudová rozhodnutí Edvarda Beneše

12/4/2021
Edvard Beneš se zasloužil o stát – to je zákon. Málokterý politik svými rozhodnutími určoval ve 20. století směr Československa tak, jako právě dlouholetý ministr zahraničí první republiky, druhý československý prezident a hlavní představitel hned dvou odbojů. Jeho osudové volby ovlivňují českou společnost dodnes.

Duration:00:25:58

Řekni mi, co jíš aneb Dějiny očima Magdaleny Dobromily Rettigové

11/27/2021
„Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu, kdo jsi“. Autorem tohoto výroku byl francouzský revolucionář, právník, myslitel, ale hlavně milovník dobrého jídla a pití Jean Anthelme Brillat-Savarin. V pořadu Historie Plus na ten citát tak trochu navazuji. Zjišťuji, co jedli naši předci v 19. století, co to vypovídalo o jejich postavení ve společnosti, životním stylu a povaze.

Duration:00:25:33

Židé na Holešovsku a záhadné nápisy v kurovické tvrzi

11/20/2021
Židovská komunita byla po dlouhá staletí nedílnou součástí společnosti také na Moravě. Přestože přístup zemských vládců i šlechty k této vrstvě obyvatelstva byl proměnlivý, Židé tvořili důležitou složku hospodářského života především v menších městech. Pozornost si v tomto ohledu zaslouží i Holešov dnes ležící v okrese Kroměříž.

Duration:00:25:53

Zatímco muži bojovali na frontách 1. světové války, vybojovaly si ženy v zázemí volební právo

11/13/2021
První světová válka dala ženám do rukou mocnou zbraň v boji o ženská práva. Mohly přejít od teorie k praxi. Zatímco muži bojovali, ženy přebíraly jejich práci. A úspěšně. Vojáci tak na bojištích nepřicházeli jen o své životy, ale také o svět v mužských rukou.

Duration:00:25:56

Šmelina a veksl. Nedílné součásti socialistického hospodářství

11/6/2021
Komunistický režim plánoval vybudovat novou, lepší společnost: Nový člověk řídící se socialistickou morálkou nebude bažit po majetku a své zájmy podřídí celku. Centrálně řízená ekonomika zaručí sociální spravedlnost, uspokojí potřeb všech, zruší chudáky i boháče. Realita byla poněkud jiná.

Duration:00:25:57

Jsem dítě velezdrádce, vypráví Elena Bútorová, dcera Ladislava Novomeského

10/30/2021
Jak komunistický režim ovlivnil osudy dětí politických vězňů? A jak oni dnes hodnotí konání svých rodičů? Elena Bútorová, rozená Novomeská je jedinou dcerou intelektuála a slovenského povereníka pro školství a osvětu, tedy ministra, Ladislava Novomeského. Jako malá zažívala situace, které by jí mohli její vrstevníci jen těžko závidět.

Duration:00:25:38

Čeští krajané v Americe až dojemně ctí své středoevropské kořeny

10/28/2021
V Americe se k českým kořenům dnes hlásí bezmála 1,3 milionu lidí. Dalších 300 tisíc uvádí původ československý. Jejich předci odcházeli za oceán z ekonomických i politických důvodů v různých časových obdobích. Ale bezkonkurenčně nejvíc jich do Spojených států odešlo do začátku první světové války.

Duration:00:25:42

Bedřich Hrozný se do vědy zapsal objevením chetitštiny, jeho poslední knihu kritici strhali

10/23/2021
Nechybělo mnoho a z Bedřicha Hrozného mohl být evangelický farář. Na Vídeňskou univerzitu původně odešel studovat teologii. Už po prvním semestru ale přešel kvůli zaměření na filozofickou fakultu, aby se věnoval filologii. Od dětství vynikal v jazycích. Navíc na gymnáziu v Kolíně se díky jednomu z profesorů setkal s orientalistikou. Vysokoškolské studium indoevropských jazyků tak nebylo překvapením.

Duration:00:25:43

Rudí bratři Morcheovi – postrach nacistů v česko-saském pohraničí

10/16/2021
Je zajímavé, jak vzpomínáme na hrdiny druhé světové války. Na ty, co přispěli k porážce nacismu. Hned od jejího konce, a právem, oslavujeme vojáky Rudé armády, stejně tak výsadkáře z Velké Británie i Sovětského svazu. Vzpomněli jsme si i na československé letce v královském letectvu a na ty, kteří se rozhodli zůstat a bojovat doma.

Duration:00:26:00

Šly s dobou i proti ní. Československé Ústavy se proměňovaly v závislosti na běhu dějin

10/2/2021
„Tož to ne!“ Tak prý zněla první slova prezidenta Masaryka po přečtení prozatímní ústavy Republiky Československé. A hned začal usilovat o nápravu. První, ještě prozatímní Ústava začala platit v rekordním čase. Pouhé dva týdny po vzniku nového státu. A o necelého půl roku později se dočkala výrazné novelizace.

Duration:00:25:37

Eliška Přemyslovna byla ctižádostivá, ne jenom oběť své doby, říká historička Lenka Bobková

9/28/2021
Elišku známe hlavně jako manželku krále Jana Lucemburského nebo matku Karla IV. Pořád ji vnímáme jako jakousi oběť své doby? Nebo už se obraz slavné Přemyslovny přiblížil historické realitě?

Duration:00:25:54

Historie Romů v českých zemích? Míň než žebráci a tuláci

9/25/2021
Nejpočetnější národnostní menšinou v České republice jsou Romové. Odhadem představují něco přes dvě procenta obyvatel. Podle historiků žijí v českých zemích nejméně od konce 15. století. Jak uvedl historik Pavel Himl z katedry antropologických studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, zdá se, že zpočátku byly vztahy mezi příchozími Romy a usedlým obyvatelstvem docela dobré.

Duration:00:25:39

Před 700 lety Dante Alighieri dopsal Božskou komedii. Od té doby Florencie čeká na návrat rodáka

9/18/2021
Dante Alighieri byl florentským občanem, politikem a básníkem. Tyto tři základní charakteristiky jeho osobnosti nelze od sebe oddělit. Žil na přelomu středověku a začátku renesance a budoucím generacím zanechal ucelenou výpověď o stavu tehdejšího světa.

Duration:00:25:59