Jak to bylo doopravdy-logo

Jak to bylo doopravdy

History Podcasts >

Mýty, polopravdy, dezinformace či lži z naší historie. Pořad Českého rozhlasu Plus.

Mýty, polopravdy, dezinformace či lži z naší historie. Pořad Českého rozhlasu Plus.
More Information

Location:

Czech Republic

Description:

Mýty, polopravdy, dezinformace či lži z naší historie. Pořad Českého rozhlasu Plus.

Twitter:

@croplus

Language:

Czech


Episodes

Jak to bylo doopravdy - Jak to bylo doopravdy: Mělo pražské jaro šanci na úspěch?

8/13/2018
More
Pražské jaro, období spojené s mnoha nadějemi, skončilo po několika měsících. Tragicky a na dlouhých 21 let po srpnové okupaci v roce 1968. Přesto je obdobím, ke kterému se vracíme a připomínáme si to pozitivní, oč se reformní komunisté snažili. Stejně tak si můžeme klást otázky, co kdo udělal špatně a co kdo udělal dobře, jaký byl tehdejší svět a zda pražské jaro mělo šanci na úspěch.

Duration:00:25:47

Jak to bylo doopravdy - Existoval třetí odboj? Zpochybňuje se, protože máme černé svědomí, myslí si historik

8/6/2018
More
„Zákon o tzv. třetím odboji se stal dalším pokusem převyprávět dějiny a zákonným způsobem postavit na hlavu minulé děje, přičemž onen odboj právě ani filozoficky neexistoval a ani existovat nemohl. Odpor jedinců a skupin bude zaměněn za odboj a jako takový má být napříště interpretován,“ řekl v rámci projednávání zákona o třetím odboji poslanec za KSČM Vojtěch Filip. Opravdu třetí odboj neexistoval?

Duration:00:22:57

Jak to bylo doopravdy - Kohout, Landovský, Gruša… Československo zbavilo občanství stovky lidí a vyhnalo je za hranice

7/30/2018
More
V dokumentu Charty 77 z října roku 1979 se můžeme dočíst: „Odnětí státního občanství člověku proti jeho vůli, tedy odnětí práva na vlast, je jednou z nejvyšších křivd, jakými lze člověka postihnout, dotýká se samotných základů lidské existence a patří mezi ty prostředky, jichž by vyspělé společnosti neměly užívat.“

Duration:00:25:32

Jak to bylo doopravdy - Jak StB honila „závadovou mládež“: Závadový byl režim, ne „máničky“, myslí si Stárek

7/23/2018
More
Dlouhé vlasy, to bylo velké téma mezi mladými lidmi od 2. poloviny 60. let minulého století. V komunistickém Československu se mužům s dlouhými vlasy říkalo „máničky“. A protože byli jiní, ocitli se na seznamu tzv. závadové mládeže. Ve světě dnešní jinakosti je to opravdu příběh z minulého století…

Duration:00:25:10

Jak to bylo doopravdy - Bylo prvorepublikové Československo ekonomickou špičkou?

7/16/2018
More
Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 přinesl řadu zásadních změn, které se týkaly veškerého života společnosti.

Duration:00:25:03

Jak to bylo doopravdy - Byl Václav Havel opravdu vynálezcem „nepolitické politiky“?

7/9/2018
More
„Nepolitická politika“ je na první pohled nesourodý pojem. Přesto se v našem veřejném prostoru objevuje a častokráte s dehonestujícím nádechem. Bývá připisován prezidentu Václavu Havlovi, a to především v rámci kritických výhrad k jeho osobnosti. Ale byl skutečně Václav Havel tím, kdo tento pojem „vynalezl“?

Duration:00:23:11

Jak to bylo doopravdy - Byli prvními křesťany v českých zemích Cyril a Metoděj?

7/5/2018
More
Ze školních let si jistě pamatujeme to zcela jednoduché sdělení: v roce 863 přišli misionáři Cyril a Metoděj spolu se svými žáky a průvodem na Moravu.

Duration:00:24:36

Jak to bylo doopravdy - Jak to bylo doopravdy: Byli husité boží bojovníci, nebo lapkové?

7/2/2018
More
Husitství není pouze součástí jisté historické epochy, ale tématem, které se i v současnosti stává polemickým. Jakou roli sehráli husité v našich dějinách? Jaké byly důsledky jejich činů pro další staletí a kdy a proč byli využíváni, nebo zneužíváni?

Duration:00:24:43

Jak to bylo doopravdy - Československá měnová reforma v roce 1953. Obchody se musely kvůli návalu lidí zavírat

6/25/2018
More
Měnová reforma v roce 1953 zasáhla do života všech občanů Československa. Někteří, a nebylo jich vskutku málo, byli připraveni o své peníze. Častokrát o ty poslední, které měli.

Duration:00:25:39

Jak to bylo doopravdy - Víme všechno o tragédii Ležáků? Historici ano, ale je třeba informovat veřejnost, říká Vojtěch Kyncl

6/18/2018
More
Malá východočeská obec Ležáky se stala obětí pomsty nacistů po útoku našich parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Postihl ji stejný osud jako Lidice. Byli zavražděni všichni muži, všechny ženy a téměř všechny děti. Po dlouhá desetiletí byly ale právě Ležáky a jejich tragický osud upozaďovány.

Duration:00:26:12

Jak to bylo doopravdy - Nenáviděný, nebo milovaný Franz Josef? Jeho vláda byla mostem mezi starým a novým světem, píše historik

6/11/2018
More
Císař František Josef I., lidově Franz Josef, byl panovníkem rakousko-uherské monarchie dlouhých 68 let. Žil v letech 1830–1916. Do našeho povědomí se vrací spolu s tématy, která byla po dlouhou dobu zapomínaná. Můžeme dokonce říci, že se našim dějinám vrací kontinuita a otevírají se nové pohledy na naši minulost.

Duration:00:25:31

Jak to bylo doopravdy - Okupační vojska přijela během jedné srpnové noci, jejich odchod se organizoval měsíce

6/4/2018
More
Během jedné srpnové noci, z 20. na 21. srpna roku 1968, obsadila vojska Varšavské smlouvy pod vedením sovětské Rudé armády Československo. Jejich údajný „dočasný“ pobyt trval dlouhá desetiletí a možná se nám může zdát, že je zcela samozřejmé, že náš stát opustila. Ale zdání nás může klamat…

Duration:00:25:31

Jak to bylo doopravdy - Gestapák, který pomáhal Čechům? Adolf Kolínský podporoval ve vězení Fučíka i Eliáše

5/28/2018
More
V březnu roku 1939 skončila definitivně existence prvorepublikového Československa. Vznikl Protektorát Čechy a Morava a samostatný Slovenský štát. Začalo období nacistické okupace, které se promítlo do života všech obyvatel daného území.

Duration:00:25:33

Jak to bylo doopravdy - Konzum za socialismu: Touha po svobodě byla slabší, než touha nestát ve frontě, konstatuje historik

5/21/2018
More
Konzum, lehce hanlivé označení nezměrné touhy po spotřebním zboží. Možná i po tom, které vůbec nepotřebujeme. Není divu, že někteří myslitelé právě před konzumem a konzumním způsobem života varují. Přišel do Československa konzum až po pádu železné opony? Bylo právě socialistické Československo charakteristické „jinými“ lidmi, kteří měli jiné směřování, nebo je to jeden z mýtů?

Duration:00:25:45

Jak to bylo doopravdy - Spolu s Rudou armádou přišla do Československa i kontrarozvědka Směrš. Na svědomí má 215 obětí, říká historička

5/14/2018
More
Byla to tajná policie, která hned začala zatýkat ruské emigranty, kteří už ale byli československými občany. Mnozí se domů už nikdy nevrátili.

Duration:00:25:38

Jak to bylo doopravdy - Pamatujete na rozhlas „za totáče“? Cenzura, trest za poslech „štvavých“ vysílaček ze zahraničí, ale i tajné české rádio Blue Hill

5/7/2018
More
Československý, dnes Český rozhlas hrál v našich dějinách důležitou roli. Co vůbec mohl vysílat za socialismu? Jak to bylo doopravdy?

Duration:00:25:32

Jak to bylo doopravdy - Jak chránilo Československo své občany při havárii Černobylu? Zatajováním a propagandou

4/30/2018
More
Jednou z nejvážnějších havárií v historii mírového využití jaderné energie byla ta v Černobylu, ke které došlo 26. dubna roku 1986. Hrozící důsledky byly zřejmé, ale komunistické Československo se po několik dní tvářilo, že se takřka nic neděje.

Duration:00:25:30

Jak to bylo doopravdy - Ne všechny válečné zločiny byly potrestány. Velitel, který dal zastřelit americké letce, zmizel

4/23/2018
More
Už během 2. světové války bylo zcela zřejmé, že zločiny proti lidskosti jsou tak hrozivé, že bude po jejím skončení zcela zásadní je pojmenovat, a také potrestat. Celý tento záměr ale nebyl jednoduchý na provedení. Známý je Norimberský soudní tribunál, před kterým stáli hlavní představitelé nacistického Německa, zločinů a zločinců bylo ale mnohem více. Jejich objevování je tématem i současné badatelské práce historiků.

Duration:00:25:28

Éra Habsburků, kteří byli panovníky také v českých zemích, trvala několik století. A je také opředena řadou mýtů, až se někdy může zdát, že na českém trůně byli proti vůli Čechů. Jak to bylo doopravdy?

4/16/2018
More
Éra Habsburků, kteří byli panovníky také v českých zemích, trvala několik století. A je také opředena řadou mýtů, až se někdy může zdát, že na českém trůně byli proti vůli Čechů. Jak to bylo doopravdy?

Duration:00:25:45

Jak to bylo doopravdy začíná v roce 1976, který byl do jisté míry přelomovým. Politické procesy proti mladým umělcům z prostředí undergroundu totiž odstartovaly dění, které vedlo ke sjednocení do té doby roztříštěných opozičních skupin.

4/9/2018
More
Jak to bylo doopravdy začíná v roce 1976, který byl do jisté míry přelomovým. Politické procesy proti mladým umělcům z prostředí undergroundu totiž odstartovaly dění, které vedlo ke sjednocení do té doby roztříštěných opozičních skupin.

Duration:00:25:27