David & Bo Pratar Pedagogik-logo

David & Bo Pratar Pedagogik

Kids & Family Podcasts

Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserat kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Location:

Sweden

Description:

Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserat kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Language:

Swedish


Episodes

Om diagnos som krav för stöd i skolan

8/31/2023
David & Bo pratar om fenomenet att skolan kräver diagnos för att erbjuda särskild stöd i skolan.

Duration:00:32:24

Om beröm.

8/24/2023
David & Bo pratar om beröm. När och hur är beröm bra, och vilka missförstånd finns det?

Duration:00:33:18

Om fysiska fasthållningar

8/17/2023
Om fysiska fasthållningar by David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén

Duration:00:35:04

Om självskadebeteende

8/10/2023
David & Bo pratar om icke-suicidalt självskadebeteende och hur vi kan hantera i vardagen inom anpassad skola och LSS.

Duration:00:39:30

Om kvarsittning

8/3/2023
David & Bo pratar om kvarsittning i skolan. Vi kommer in på hur det var, vad skollagen säger, hur det används och vad Tidöavtalet säger kring kvarsittning. Och såklart vad forskningen säger.

Duration:00:31:18

David Intervjuar Anna Eva Hallin om dyslexi

6/22/2023
David Intervjuar Anna Eva Hallin om dyslexi by David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén

Duration:00:33:06

David intervjuar Anna Eva Hallin om språkstörning i skola och utbildning.

6/22/2023
David intervjuar Anna Eva Hallin, disputerad logoped som driver den populära bloggen språkforskning.se, om språkstörning i skola och utbildning

Duration:00:52:18

David intervjuar Anna Eva Hallin om språkstörning i förskolan.

6/22/2023
David intervjuar Anna Eva Hallin, disputerad logoped som driver den populära bloggen språkforskning.se, om språkstörning hos barn i förskolan.

Duration:00:22:16

David intervjuar Anna Eva Hallin om språkstörning hos barn och vuxna.

6/22/2023
David intervjuar Anna Eva Hallin, disputerad logoped som driver den populära bloggen språkforskning.se, om språkstörning hos barn, ungdomar och vuxna. Del 1 av 4.

Duration:00:52:34

Om att hantera våldsamma situationer

4/24/2023
David & Bo pratar om hur personal kan hantera våldsamma situationer där vi behöver ingripa. Ibland ser vi missförstånd kring lågaffektivt bemötande. Det vanligaste är att man inte bör ingripa i våldsamma situationer. I detta avsnitt pratar vi om hur vi med effektiva fysiska insatser kan hantera även mycket våldsamma situationer.

Duration:00:18:04

David intervjuar Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd om deras bok Samtalsmetoder i skolan.

4/21/2023
Cajsa och Malin har alltid en penna i handen när de pratar med sina elever. Varför och vad är det för andra metoder de använder för att underlätta kommunikation och konfliktlösning med eleverna?

Duration:00:41:52

Om frågor om beteendeförändringar

4/17/2023
David & Bo pratar om en viss typ av frågor vi får ibland, frågor om hur vi kan få barn att bete sig på sätt vi tycker de borde göra.

Duration:00:28:42

Om en ny mobbningsforskningsstudie

4/9/2023
David & Bo pratar om en ny forskningsstudie om faktorer som motverkar mobbning.

Duration:00:21:06

Om växande förmågor

4/3/2023
David & Bo pratar om barns växande förmågor och är vi trillar dit och har för höga förväntningar till barnen.

Duration:00:50:00

David intervjuar Stefan Boström om CPS

3/29/2023
David intervjuar psykologen Stefan Boström om Ross Greenes metod CPS. Lite bakgrundsoljud. Extraavsnitt.

Duration:01:17:00

Om Michael Tomasellos moralevolution

3/27/2023
David & Bo pratar om utvecklingspsykologen och evolutionsforskaren Michael Tomasellos moralbegrepp och vad det betyder för hur vi tänker kring elever, klienter och andra vi stöter på i våra yrken. Ursäkta den lite sämre ljudkvalitén på Bos röst

Duration:00:27:46

Om yrkesetik

3/20/2023
David & Bo pratar om vad yrkesetik är och hur olika professioners yrkesetik ser ut. Vi jämför läkare, psykologer och lärare och reflekterar över de olika sätt professionerna har tagit sig an uppgiften att förhålla sig till dem de arbetar med. Ursäkta den lite sämre ljudkvalitén på Bos röst.

Duration:00:41:10

Om spädbarns sömn

3/13/2023
David & Bo pratar om et forskningsprojekt om hur man får spädbarn att somna. Ursäkta den lite sämre ljudkvalitén på Bos röst.

Duration:00:20:06

David intervjuer Anna Yttergård

3/6/2023
David intervjuer skol- och förskolepsykologen Anna Yttergård om rörelse under skoldagen.

Duration:00:46:58

Om Tidöavtalet och skolan - Tryggare skolmiljöer, våldsamma elever och anmälningsplikt

11/20/2022
David& Bo avslutar sin serie om Tidöavtalets skolreformer. I detta avsnitt slår vi de två sista reformer kring trygghet och studiero ihop och pratar om tryggare skolmiljöer, ökade insatser till särskilt våldsamma elever och om plikt att anmäla brott. Dessutom utvärderar vi reformförslaget i relation till målen som vi avhandlade i första Tidöavtalavsnittet.

Duration:00:27:32