David & Bo Pratar Pedagogik-logo

David & Bo Pratar Pedagogik

Kids & Family Podcasts

Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserat kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserat kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Location:

Sweden

Description:

Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserat kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Language:

Swedish


Episodes

Om barn som förövare vid sexuella övergrepp

2/25/2021
David intervjuar psykologen Ulla Thorslund, som arbetat i 20 år med behandling av barn med sexuellt gränsöverskridande beteende.

Duration:00:53:24

Om problematisk skolfranvaro - intervju med Maria Bühler och Annelie Karlsson

2/18/2021
Om problematisk skolfranvaro - intervju med Maria Bühler och Annelie Karlsson som skrivit en bok om det ihop med Térese Österholm.

Duration:00:40:22

Om lydnadsförväntan

2/11/2021
David och Bo pratar om den konstiga tanken att barn lyder bara de hör vad vi säger.

Duration:00:15:15

Om att läsa på högskola om du behöver särskild stöd

2/4/2021
David pratar med specialpedagog Annelie Karlsson som arbetat länge med särskild stöd till studenter på Chalmers i Göteborg. De pratar om hur du som student kan få en bra utbildning.

Duration:00:29:27

Om rätt till särskild stöd

1/28/2021
Om en ny Hovrattsdom gällande rätt till särskild stöd.

Duration:00:12:58

Om autism och adhd hos flickor

1/21/2021
David pratar med psykologen Maria Bühler om hennes bok Autism och adhd hos flickor.

Duration:00:25:43

Om begreppet moralisering

1/13/2021
David och Bo pratar om skillnaden mellan begreppen moral och moralisering i en pedagogisk kontext.

Duration:00:32:21

Om stress i skolan

10/1/2020
David & Bo pratar om stress i skola och förskola. Elevers stress och pedagogers stress.

Duration:00:26:22

Om NPF-kunskap i skolan

9/24/2020
David & Bo pratar om regeringens krav på utbildning i NPF-kunskap på lärarutbildningen.

Duration:00:21:14

Om långvarig skolfranvaro

9/17/2020
David & Bo pratar om långvarig problematisk skolfrånvaro.

Duration:00:21:31

Om tvång, tics och sterotypier

9/3/2020
David och Bo pratar om tvång, tics och stereotypier. Hur skiljer de sig och vad betyder det för pedagogik och behandling?

Duration:00:19:22

Om Tourettes syndrom

8/27/2020
David och Bo pratar om Tourettes syndrom.

Duration:00:30:57

David intervjuar Malin Holm

8/25/2020
David intervjuar Malin Holm från nätverket Barn i behov om nätverkets uppkost och framgångar och inte minst vad som fortfarande behövs.

Duration:01:16:17

Om 2E

8/12/2020
David & Bo pratar om begreppen Särbegåvning och Twice Exceptional

Duration:00:28:43

Om stress hos personal

5/14/2020
David & Bo pratar om Daniel Rippons forskning kring stress hos personal

Duration:00:22:04

Om föräldrastödsprogram

5/8/2020
David & Bo pratar om forskning i föräldrastödsprogram, Leijtens och kollegors metaanalys av verksamma komponenter i föräldrastödsprogrammen som Komet, Cope, De otroliga åren och liknande.

Duration:00:26:27

Om Corona - att ha gymnasieungdomar hemma

5/2/2020
David & Bo pratar om de utmaningar du kan ha när dina gymnasieungdomar måste vara hemma

Duration:00:20:38

Om Corona - att ha barn hemma från grundskolan

5/2/2020
David & Bo pratar om att ha barn i grundskoleåldern hemma från skolan

Duration:00:20:21

Om Corona - att ha barn hemma från förskolan

5/2/2020
David & Bo pratar om hur du får vardagen att fungera när barnen är hemma från förskolan

Duration:00:16:42

Om Engagemang

3/5/2020
David & Bo pratar om engagerade föräldrar och pedagoger.

Duration:00:27:09