ClubLeabhar.com - Irish Language Book Club-logo

ClubLeabhar.com - Irish Language Book Club

Language Learning Podcasts

[English version below] Is tionscadal de chuid Gaelchultúr Teoranta (www.gaelchultur.com) é ClubLeabhar.com. Bunaíodh an comhlacht Gaelchultúr sa bhliain 2004 agus é mar sprioc aige an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach, idir cheol, amhránaíocht agus damhsa, a chur chun cinn i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre. Tá sé mar aidhm ag ClubLeabhar.com daoine in Éirinn agus i dtíortha eile ar fud an domhain a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a léamh. Is féidir le daoine aonair ballraíocht a bhaint amach sa chlub leabhar seo ar líne ach tá sé mar aidhm againn chomh maith na baill a spreagadh le teacht le chéile uair sa mhí in ionaid éagsúla ar fud na hÉireann agus thar lear chun an saothar a bheidh mar leabhar na míosa a phlé. Ní thógann sé ach nóiméad clárú don chlub agus níl aon táille i gceist. Roghnaítear leabhar nua gach mí agus bíonn deis ag na baill plé a dhéanamh ar an saothar i bhfóram an tsuímh. Bíonn fáil ag na baill ar aistriúcháin Bhéarla ar na focail agus frásaí is deacra sna leabhair a bhíonn á bplé, rud a éascaíonn an léitheoireacht go mór. Tá sé mar pholasaí againn leabhair atá róchasta agus acadúil a sheachaint. Tugtar tús áite d’úrscéalta agus do chnuasaigh gearrscéalta, ach bíonn seánraí eile (filíocht agus leabhair thaistil, cuir i gcás) i gceist ó am go chéile chomh maith. Bíonn meascán ann de leabhair nua-fhoilsithe agus clasaicigh atá fós i gcló. Más mian leat go mbeadh leabhar Gaeilge a thaitníonn go mór leatsa mar leabhar na míosa ar an suíomh seo, bí i dteagmháil linn! Tá liosta le fáil ar Clubleabhar.com de na clubanna leabhar Gaeilge atá ag feidhmiú in Éirinn cheana féin agus tá Gaelchultúr ag súil go spreagfaidh an tionscadal seo ar líne daoine le clubanna nua a thosú, ní hamháin in Éirinn ach i dtíortha eile mar na Stáit Aontaithe agus an Astráil ina bhfuil lucht na Gaeilge gníomhach cheana féin. Tá comhairle agus tacaíocht ar fáil sa rannóg Bunaigh Club dóibh siúd a bhfuil spéis acu a gclub leabhar féin a bhunú. Is féidir na leabhair a bhíonn á bplé ar ClubLeabhar.com a cheannach ar siopa.ie. Ar an suíomh sin, tá deis agat leabhar amháin a cheannach nó beart de na leabhair ar fad a bhíonn á bplé i ngach sraith. Tá maoiniú á chur ar fáil do Clubleabhar.com ag Clár na Leabhar Gaeilge (Foras na Gaeilge). [Leagan Gaeilge thuas] The ClubLeabhar.com project is run by Gaelchultúr Teoranta (www.gaelchultur.com). The company was established in 2004 with the aim of promoting the Irish language and various aspects of Irish culture, including music, song and dance, in Dublin and around the country. ClubLeabhar.com aims to encourage people in Ireland and abroad to read Irish language books. Individuals can become members of this online book club but we also want to encourage the members to meet once a month in various locations around Ireland to discuss the work that will be the book of the month. There is no membership fee. It only takes a minute to register for the club and there’s no membership fee. A new book is chosen each month and club members have an opportunity to discuss this book in the website’s forum. Members have access to English translations of the most difficult words and phrases in the books being discussed, which makes reading them a lot easier. It’s our policy to avoid books that are too difficult or academic. The focus is on novels and short-story collections for the most part, but books from other genres (poetry and travel books, for example) are discussed from time to time. There is a mix of newly-published books and classics that are still in print. If you would like a book in Irish that you’ve enjoyed to be book of the month on this site, please contact us! There is a list available on Clubleabhar.com of the Irish language book clubs already functioning in Ireland and Gaelchultúr hopes that this online project will encourage people to start new clubs, not only in Ireland but in countries such as the United States and Australia where Irish speakers are actively involved in promoting the language. Gaelchultúr provides advice and support in the Start a Club section of this site to those interested in establishing their own book club. The books discussed on ClubLeabhar.com can be bought at siopa.ie. On that site, you can buy one book or a bundle of the books being discussed in each series. Clubleabhar.com is supported by Clár na Leabhar Gaeilge (Foras na Gaeilge) .

Location:

Ireland

Description:

[English version below] Is tionscadal de chuid Gaelchultúr Teoranta (www.gaelchultur.com) é ClubLeabhar.com. Bunaíodh an comhlacht Gaelchultúr sa bhliain 2004 agus é mar sprioc aige an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach, idir cheol, amhránaíocht agus damhsa, a chur chun cinn i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre. Tá sé mar aidhm ag ClubLeabhar.com daoine in Éirinn agus i dtíortha eile ar fud an domhain a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a léamh. Is féidir le daoine aonair ballraíocht a bhaint amach sa chlub leabhar seo ar líne ach tá sé mar aidhm againn chomh maith na baill a spreagadh le teacht le chéile uair sa mhí in ionaid éagsúla ar fud na hÉireann agus thar lear chun an saothar a bheidh mar leabhar na míosa a phlé. Ní thógann sé ach nóiméad clárú don chlub agus níl aon táille i gceist. Roghnaítear leabhar nua gach mí agus bíonn deis ag na baill plé a dhéanamh ar an saothar i bhfóram an tsuímh. Bíonn fáil ag na baill ar aistriúcháin Bhéarla ar na focail agus frásaí is deacra sna leabhair a bhíonn á bplé, rud a éascaíonn an léitheoireacht go mór. Tá sé mar pholasaí againn leabhair atá róchasta agus acadúil a sheachaint. Tugtar tús áite d’úrscéalta agus do chnuasaigh gearrscéalta, ach bíonn seánraí eile (filíocht agus leabhair thaistil, cuir i gcás) i gceist ó am go chéile chomh maith. Bíonn meascán ann de leabhair nua-fhoilsithe agus clasaicigh atá fós i gcló. Más mian leat go mbeadh leabhar Gaeilge a thaitníonn go mór leatsa mar leabhar na míosa ar an suíomh seo, bí i dteagmháil linn! Tá liosta le fáil ar Clubleabhar.com de na clubanna leabhar Gaeilge atá ag feidhmiú in Éirinn cheana féin agus tá Gaelchultúr ag súil go spreagfaidh an tionscadal seo ar líne daoine le clubanna nua a thosú, ní hamháin in Éirinn ach i dtíortha eile mar na Stáit Aontaithe agus an Astráil ina bhfuil lucht na Gaeilge gníomhach cheana féin. Tá comhairle agus tacaíocht ar fáil sa rannóg Bunaigh Club dóibh siúd a bhfuil spéis acu a gclub leabhar féin a bhunú. Is féidir na leabhair a bhíonn á bplé ar ClubLeabhar.com a cheannach ar siopa.ie. Ar an suíomh sin, tá deis agat leabhar amháin a cheannach nó beart de na leabhair ar fad a bhíonn á bplé i ngach sraith. Tá maoiniú á chur ar fáil do Clubleabhar.com ag Clár na Leabhar Gaeilge (Foras na Gaeilge). [Leagan Gaeilge thuas] The ClubLeabhar.com project is run by Gaelchultúr Teoranta (www.gaelchultur.com). The company was established in 2004 with the aim of promoting the Irish language and various aspects of Irish culture, including music, song and dance, in Dublin and around the country. ClubLeabhar.com aims to encourage people in Ireland and abroad to read Irish language books. Individuals can become members of this online book club but we also want to encourage the members to meet once a month in various locations around Ireland to discuss the work that will be the book of the month. There is no membership fee. It only takes a minute to register for the club and there’s no membership fee. A new book is chosen each month and club members have an opportunity to discuss this book in the website’s forum. Members have access to English translations of the most difficult words and phrases in the books being discussed, which makes reading them a lot easier. It’s our policy to avoid books that are too difficult or academic. The focus is on novels and short-story collections for the most part, but books from other genres (poetry and travel books, for example) are discussed from time to time. There is a mix of newly-published books and classics that are still in print. If you would like a book in Irish that you’ve enjoyed to be book of the month on this site, please contact us! There is a list available on Clubleabhar.com of the Irish language book clubs already functioning in Ireland and Gaelchultúr hopes that this online project will encourage people to start new clubs, not only in Ireland but in countries such as the United States and Australia where Irish speakers are actively involved in promoting the language. Gaelchultúr provides advice and support in the Start a Club section of this site to those interested in establishing their own book club. The books discussed on ClubLeabhar.com can be bought at siopa.ie. On that site, you can buy one book or a bundle of the books being discussed in each series. Clubleabhar.com is supported by Clár na Leabhar Gaeilge (Foras na Gaeilge) .

Twitter:

@ClubLeabhar

Language:

Irish

Contact:

(01) 484 5220


Episodes

Na Cócha Móra - Leabhar mhí an Mheithimh 2023 | June's Book of the Month 2023

6/7/2023
[English version below] Chaith príomhcharachtar an úrscéil seo, Barra Mac Aodhagáin blianta dá óige i scoil thionsclaíoch. San aithris mhothúchánach, mhachnamhach seo, leanaimid scéal Bharraigh agus é ag fáil taithí ar fhórsa brúidiúil múinteoirí, agus ar a thuras i dtreo téarnaimh ón tráma sin. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Emily Barnes agus Liam Mac Amhlaigh [Leagan Gaeilge thuas] Barra Mac Aodhagáin spent years of his childhood in an industrial school. In this emotional, thoughtful novel, we follow Barra’s story as he experiences the full force of brutal teachers, and on his journey towards recovery from that trauma. Guests: Emily Barnes and Liam Mac Amhlaigh

Duration:00:18:57

EL - Leabhar mhí na Bealtaine 2023 | May's Book of the Month 2023

5/8/2023
[English version below] Tosaíonn an scéal seo le beirt fhear óga a fheiceann rud atá dochreidte - doshamhlaithe, go fiú. Ach de réir mar a nochtann an scéal, tógtar fírinní inaitheanta ina thimpeall go dtí go n-éiríonn sé níos deacra diúltú dó. Cad is fírinne ann i saol a bhfuil eolas ag imeacht ar saithnín inár dtimpeall gach lá? Tugann an scéal seo orainn ár dtuiscint ar an saol seo a cheistiú. Ag dul anonn is anall idir an lá atá inniu ann agus an seachtú aois déag, cruthaíonn sé líon damhán alla d'fhírinní stairiúla a fhitear le chéile chun saol eile a chruthú, saol a aithnímid ach nach féidir linn glacadh leis. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Deirdre Nic Chárthaigh agus Aonghus Ó Lochlainn [Leagan Gaeilge thuas] This is a story about two young men who saw something unbelievable, unimaginable. As the story develops they recognise the truths around them until it becomes harder to reject. What is the truth in a world where knowledge is passing the proverbial, where every day this knowledge questions our understanding of this world, going back and forth between the present day and the seventeenth century? It creates a number of spider webs of historical truths woven together to create another world we recognize but cannot accept. Thaddeus Ó Buachalla is an Irish-language author novelist, poet and composer from Cork City. He was awarded a doctorate by Cork University College in 2015. He has two books published by Coiscéim, Clocháin sa Scoilt in 2019 and EL. His newly published novel, EL echoes the work of Umberto Eco in its bizarre fusion of science fantasy and historical fiction. EL was awarded a prize in the Oireachtas Literary Competition in 2022. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Deirdre Nic Chárthaigh and Aonghus Ó Lochlainn

Duration:00:20:04

Siúrmó - Leabhar mhí Aibreáin 2023 | April's Book of the Month 2023

4/5/2023
[English version below] Bréan den chaimiléireacht agus den chiníochas, tugann Fabio Montale a chúl leis na póilíní agus socraíonn síos leis an saol simplí a chaitheamh faoi sheanrithimí an bhaile — an fharraige, an t-iascach, beár na háite, agus cluichí belote faoin ngrian. Ach nuair a imíonn mac lena chol ceathrair gan tásc, tarraingítear Montale ar ais isteach i gcúlsráideanna dorcha Mharseille – agus i gcúlbhóithre na cuimhne. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Lisa Nic an Bhreithimh agus Aonghus Ó hAlmhain [Leagan Gaeilge thuas] Fabio Montale, an introspective ex-cop with a placid life based on cronies, aperitifs, and a little fishing, is yanked back into his city’s politically charged underworld. On one single sunny day, a beautiful cousin whom he hasn’t seen in years enlists his help to find her son, a wayward teen-ager, and an old friend is gunned down in front of him on the street. Izzo, who died in 2000, is more than adept at noir conventions—gritty light, sudden switches of scene, the pervasive rot of cynicism, which sullies even the best intentions. But what makes his work haunting is his extraordinary ability to convey the tastes and smells of Marseilles, and the way memory and obligation dog every step his hero takes. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Lisa Nic an Bhreithimh and Aonghus Ó hAlmhain

Duration:00:25:42

Imram agus Scéalta Eile - Leabhar mhí an Mhárta 2023 | March's Book of the Month 2023

3/9/2023
[English version below] Cnuasach gearrscéalta le Róise Ní Bhaoill. Tugtar ar thurais muid sna scéalta seo, turais intinne, turais go críocha aduaine, turais go tíortha atá stollta ag an choimhlint agus ag an athrach; ach is turais go croí na daonnachta iad go léir, le daoine atá ag cuartú saol dóchasach úr nó le daoine a bhfuil orthu gníomhú in aghaidh a dtola. I ndomhan a bhfuil mórghluaiseachtaí daonna ag léiriú an éagothromais, feictear an daonnacht ina steillbheatha sna scéalta seo. Inste i nguth tomhaiste deisbhéalach, tá scéalaíocht Rann na Feirste i stíl liteartha chomhaimseartha an lae inniu le sonrú go soiléir sna scéalta seo. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Caitlín Nic Íomhair agus Hannah Rice [Leagan Gaeilge thuas] Short stories by Róise Ní Bhaoill. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Caitlín Nic Íomhair and Hannah Rice

Duration:00:16:59

Na Ríthe Beaga - Leabhar Feabhra 2023 | February's Book of the Month 2023

2/9/2023
[English version below] Beirt bhan: Mélanie, a bhfuil fonn uirthi, ó bhí sí ina déagóir, cáil a bhaint amach ar chlár réaltachta teilifíse. Éiríonn léi aird an phobail a fháil ar deireadh leis an gcainéal YouTube a chruthaíonn sí le saol a beirt pháiste a chur os comhair an tsaoil mhóir, lá i ndiaidh lae. An bhean eile: Clara, póilín, a thagann i gcabhair ar Mélanie agus a teaghlach nuair a bhuaileann tubaiste iad. Ach de réir mar a chuireann Clara eolas ar shaol na dtionchairí idirlín, tagann amhras mór uirthi faoin tslí bheatha atá roghnaithe ag Mélanie dá clann óg, leochaileach. Úrscéal dochreidte maith, scéal comhaimseartha atá scríofa go máistriúil: cás na bpáistí a bhfuil i bhfad an iomarca dá saol curtha ar taispeáint ar na meáin shóisialta. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Bríd-Treasa Ní Ghaoithín agus Oisín Montanari [Leagan Gaeilge thuas] Mélanie, who grew up worshipping Loft Story (the French adaptation of Big Brother), has just one thing on her mind: becoming famous. But her one performance on a reality TV show is a flop. A few years later, now a wife and a mother, she creates her own channel on YouTube: Happy Playtime, which showcases her two children on a daily basis. She soon has millions of followers who “like” and comment on their every move. Meanwhile, a young woman, Clara, becomes a police officer. Marked by the brutal loss of her parents, she joins the criminal investigation unit. Their paths meet when Mélanie’s daughter, Kimmy, vanishes into thin air. A meet-up with the wrong person? Did she run away? Was she kidnapped? As the investigation runs its course and as Clara discovers the world of influencers, she realises how violent Happy Playtime can be for the two children, who are both the stars of the show, as well as its victims. With this novel, Delphine de Vigan takes up a dizzying issue: the social media and their excesses. She brilliantly explores an increasingly navel-gazing society, in which everything is staged and up for sale, including family happiness. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Bríd-Treasa Ní Ghaoithín and Oisín Montanari

Duration:00:23:42

Na Mairbh a D'fhill - Leabhar Eanáir 2023 | January's Book of the Month 2023

12/19/2022
[English version below] Nuair a fhuadaítear an Dr Leon, eolaí rí‑éirimiúil atá ag obair ar aireagán sár-rúnda ar son Rialtas na hÉireann, iarrtar ar a sheanchara Réics Carló an cás a fhiosrú. Tá Réics muiníneach go n-éireoidh leis Leon a thabhairt slán – níor theip air riamh cás a réiteach. De réir mar a théann sé i mbun oibre, áfach, tuigtear dó go bhfuil rud éigin as an ngnáth ar fad faoin gcás áirithe seo. Beidh clisteacht, cúnamh agus a dhá dhorn de dhíth air roimh dheireadh na heachtra seo. Ar feadh dhá scór bliain chuir an scríbhneoir bisiúil Cathal Ó Sándair déagóirí na hÉireann ag léamh faoin mbinse scoile i ngan fhios do na múinteoirí. Seo chugainn i gcló arís a chéad leabhar, Na Mairbh a d’Fhill, ina gcuirimid aithne ar an mbleachtaire clúiteach Réics Carló. Bhí sciob sceab ar an leabhar seo lena linn – díoladh os cionn míle cóip de sa chéad mhí dó a bheith i gcló. Tá an t-eagrán nua seo curtha in oiriúint do léitheoirí óga an lae inniu. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Emma Ní Chearúil agus Caomhán Ó hÓgáin [Leagan Gaeilge thuas] When Dr Leon is kidnapped, a brilliant scientist who is working on a secret project for the Irish Government, his old friend Réics Carló is asked to investigate the case. Réics Carló is confident that he will succeed in rescuing Leon – he has never failed to solve a case. As the case progresses, however, his earlier confidence is shaken. He soon realises that all is not as it first appeared. He will need his wits, his friends and his two fists before the tale is out. For over forty years, the writer Cathal Ó Sándair delighted young readers. It is lovely to welcome his books back in print and newly adapted to suit today’s readers. Na Mairbh a d’Fhill is his first book and this is where readers first meet the famous detective Réics Carló. This book was a huge success when it was first published – over 1,000 copies sold in the first month. This edition makes the classic title accessible for today’s readers. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Emma Ní Chearúil and Caomhán Ó hÓgáin

Duration:00:18:35

An Tóraíocht - Leabhar mhí na Nollag 2022 | December's Book of the Month 2022

12/1/2022
[English version below] Tá an grá agus and t-éad fite fuaite lena chéile sa scéal tragóideach seo ina chuireann Gráinne an laoch óg, Diarmaid, faoi gheasa í a bhreith leis ón bhfear a bhfuil sí geallta leis. Sárinsint agus sárléaráidí ó thús go deireadh. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Sadhbh Rosenstock agus Rónán Mistéil [Leagan Gaeilge thuas] A haunting tale of love and jealousy where Gráinne and Diarmaid are relentlessly pursued by Fionn whose desire for revenge must inevitably lead to tragic consequences. A superbly illustrated and fast-paced graphic novel. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Sadhbh Rosenstock and Rónán Mistéil

Duration:00:16:55

Khalil - Leabhar mhí na Samhna 2022 | November's Book of the Month 2022

10/26/2022
[English version below] Samhain 2015. Ar mhótarbhealach sa Fhrainc, tá Khalil, Moslamach fir 23 bliana d’aois, ag triail ar chathair Pháras, crios pléascach fáiscthe lena chliabh. Ar an Stade de France i gcathair Pháras atá a thriail, é réidh le buille trom a bhualadh in aghaidh an tsaoil ghránna ina thimpeall agus Síoraíocht na Mairtíreach a bhaint amach. Ach ar oíche sin an uafáis, níl Khalil i measc na mbráthar a chuireann iad féin chun báis…. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Zoya Everard agus Jody Buckley-Coogan [Leagan Gaeilge thuas] Khalil, a twenty-three-year-old Belgian of Moroccan descent, plans to detonate a suicide vest in a crowd outside the Stade de France on November 13, 2015. Explosions are rocking Paris, at cafés and the Bataclan theater, and when other bombs drive the stadium crowd to flee in his direction, near the Metro, his time has come. He presses his button, and . . . nothing. Fearing he has failed in his mission for Fraternel Solidarity (FS), an ISIS affiliate, Khalil has little choice but to blend in with his would-be victims and run. Back in Belgium, he must lie low and avoid his militant brethren and the authorities. He relies on his family and friends for places to stay, but he keeps the truth about himself secret. All the while, he contemplates what he almost did, and what he will do next--particularly when it comes to light that his vest accidently had been a harmless training unit all along, and FS has a new mission planned for him. In this daring, propulsive literary thriller, Yasmina Khadra takes readers to the margins of Europe's glittering capitals, through neighborhoods isolated by government neglect and popular apathy, if not outright racism. And he brings to life an unusual protagonist, a young man struggling with family, religion, and politics who makes fateful choices, and in doing so dramatizes powerful questions about society and human nature. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Zoya Everard and Jody Buckley-Coogan

Duration:00:25:04

An Dara Rogha - Leabhar mhí Dheireadh Fómhair 2022 | October's Book of the Month 2022

9/21/2022
[English version below] Bliain 19 sa Ré Úr. Am a bhfuil deireadh leis an saol a bhfuil aithne againn air agus cónaí ar an daonra i mBithsféir fud fad an domhain. Is i mBithsféar 9 atá Emma agus Zara lonnaithe. Ar bhreithlá Emma, í seacht mbliana déag d’aois, roghnaítear í don chúrsa is tábhachtaí sa choláiste, dar leis na hÚdaráis. Ach céard atá i ndán dá cara, Zara, nach bhfuil chomh cliste céanna léi? An gcuirfear chuig Feirm na bhFéatas í le bheith ina síolraitheoir? Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Ailbe van der Heide agus Stiofán Ó Briain [Leagan Gaeilge thuas] It’s Year 19 in the New Era. A time where life has we know it has ended and the population lives in Biospheres all across the world. Emma and Zara are based in Biosphere 9. On Emma’s birthday, when she turn seventeen years old, she is chosen for the post important course in the college, according to the Authorities. But what’s in store for her friend, Zara, who isn’t as clever as she is? Will she be sent to the Feotus Farm to be a breeder? Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Ailbe van der Heide and Stiofán Ó Briain

Duration:00:17:15

Bádh B'fhéidir - Leabhar mhí Mheán Fómhair 2022 | September's Book of the Month 2022

8/24/2022
[English version below] Scéalta ficsean eolaíochta le Seán Ó Muireagáin. Cuireann Ó Muireagáin saolta osréalacha os ár gcomhair sna scéalta samhlaíocha ficsin eolaíochta seo, saolta diostóipeacha, saolta barbartha, saolta a mbíonn an fhírinne á ceistiú iontu agus a mbíonn rian maith den fhíorshaol le sonrú iontu i gcónaí. Scamhann sé siar na scaireanna chun go bhfeice muid faoin chlúdach bréige, ag nochtadh mhíchothromaíocht an tsaoil seo ina mairimid. Bhuaigh an scéal ‘An Chóir Chodlata’ Duais an Mhaolánaigh i gcomórtas liteartha an Oireachtais 2018. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Eilís Everard agus Eoin P. Ó Murchú [Leagan Gaeilge thuas] In these imaginative science-fiction stories, Ó Muireagáin presents us with surreal, dystopian and barbaric worlds; and worlds that call the truth into question while still containing an unmistakable element of real life. He strips back the layers to let us see beneath the sham exterior, exposing the inequality of the world we live in. These are bold stories. The story ‘An Chóir Chodlata’ was awarded Duais an Mhaolánaigh in the Oireachtas literary competition in 2018. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Eilís Everard and Eoin P. Ó Murchú

Duration:00:19:55

Eachtraí Tintin: Slat Ríoga Ottokar - Leabhar mhí an Mheithimh 2022 | June's Book of the Month 2022

7/25/2022
[English version below] Tugann Tintin aghaidh ar ríocht bheag, an tSildáivé, áit a bhfuil comhcheilg ar bun i gcoinne an rí óig, Múisc Áir XII. Is mian leis na comhchealgairí Ríshlat an Rí Ottokar a ghoid, siombail na ríochta. Má éiríonn leo, beidh ar an rí éirí as. Tá an tír ag cur thar maoil le feallairí! An éireoidh le Tintin an rí agus an tSildáivé a shábháil? Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Rob O' Connor [Leagan Gaeilge thuas] Tintin travels to the small kingdom of Syldavia where he is witness to a conspiracy against the young king, Múisc Áir XII. The plotters plan to steal the ancient Sceptre of King Ottokar, symbol of the new king’s right to rule. Should the plot succeed, the king will lose his crown and his country will face invasion. With traitors at every turn, can Tintin help the king before it’s too late? Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Rob O' Connor

Duration:00:20:25

Feirm na nAinmhithe - Leabhar mhí na Bealtaine 2022 | May's Book of the Month 2022

6/13/2022
[English version below] Tá na hainmhithe ar Fheirm an Mhainéir ag fulaingt le fada faoi thíorántacht an fheirmeora Ó Ceallaigh. Tá súil acu le saol eile, áfach, an fheirm a bheith faoi cheannas na n-ainmhithe féin, saor ó smacht na ndaoine. Éiríonn siad amach, cuireann siad an feirmeoir chun bóthair, agus glacann siad seilbh ar an bhfeirm. Feirm na nAinmhithe a thugtar uirthi anois, gach ainmhí comhionnann agus ag obair le chéile. An féidir leo an aisling a choinneáil beo? Nó an bhfuil rud eile ar fad ar intinn ag na muca, b'fhéidir? Tá taitneamh á bhaint le blianta fada as scéal iontach George Orwell faoi réabhlóid na n-ainmhithe, agus ceachtanna le baint as maidir le réabhlóidí de. Anois, tá Feirm na nAinmhithe le léamh i nGaeilge agus tá scríbhinní le Orwell faoi chúlra an leabhair le fáil mar aguisín, chomh maith le hiarfhocal ag an aistritheoir Aindrias Ó Cathasaigh a fhiosraíonn polaitíocht an scéil. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Deirdre Ní Fhloinn agus Oisín Montanari [Leagan Gaeilge thuas] Orwell’s Animal Farm translated into Irish. 'Feirm na nAinmhithe' tells the story of a group of farm animals who rebel against their human farmer, hoping to create a society where the animals can be equal, free, and happy. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Deirdre Ní Fhloinn and Oisín Montanari

Duration:00:19:12

An Broc-Chú - Leabhar mhí Aibreáin 2022 | Book of the month - April 2022

4/28/2022
[English version below] “Chun an táirge seo a dhíol lenár bpáirtithe in earnáil an leighis, táimid chun an saineolas agus an úire a nascadh le chéile.” Is mar sin a chuireann bainistíocht na saotharlainne Duprat a straitéis nua páirtnéireachta faoi bhráid na beirte: Guy Farkas, ar a dtugtar ‘An Broc-Chú’, taistealaí leighis den seandéanamh, agus Jérémy Labionda, feidhmeannach óg rócháilithe a bhfuil sé mar fhreagracht air súil dhiscréideach ar an mBroc-Chú. Anuas air sin, caithfidh siad leagan nua a dhíol de tháirge leighis a bhfuiltear in amhras faoi i mbás na gcéadta othar. Cruálach scaití, scaití eile searbhasach, ach é thar a bheith greannmhar, aor is ea An Broc-Chú ar an saol santach neamhscrupallach ina mairimid. Scéinséir é, scéal faoi chairdeas, sciolladh frithchaiptileach, agus road movie Francach i Citroen CX Salún! Is é Darach Ó Scolaí a d’aistrigh. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Caomhán Ó hÓgáin agus Rónán Mistéil [Leagan Gaeilge thuas] “To sell this product to our partners in the medical industry, we are going to combine experience and freshness” Duprat labs introduce their new strategy to Guy Farkas, an ‘old school’ pharmaceutical sales rep, and Jérémy Labionda, an over-qualified junior exec ordered to keep an eye on Farkas. On top of that, the duo have to sell a drug that is reputed to have caused the death of hundreds of patients. Sometimes cruel, sometimes sarcastic, but always very funny, An Broc-Chú is a satire on the greedy world we live in. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Caomhán Ó hÓgáin and Rónán Mistéil

Duration:00:23:03

Madame Lazarre - Leabhar mhí an Mhárta 2022 | Book of the month - March 2022

4/11/2022
[English version below] Ó bhí sí ina páiste óg, tá Levana bródúil as a dúchas Giúdach agus as na mná láidre a chuaigh roimpi. Duine acu sin í Hana Lazare, seanmháthair Levana, a theith ina cailín óg di óna tír dhúchais i dtuaisceart na hEorpa, an t-aon duine amháin dá muintir a tháinig slán ó shlad an Shoah. Ach nuair a thagann mearbhall intinne ar Hana i ndeireadh a saoil, sceitheann blúirí eolais óna béal a fhágann Levana trína chéile. Seoltar an bhean óg ar aistear a thugann uirthi gach rud a dúirt a seanmháthair riamh léi a cheistiú. De réir mar a ghluaiseann an scéal ó Pháras go dtí an Bhruiséil go hiarthar na hÉireann, druideann Levana le fíorscéal a seanmháthar agus leis an tubaiste ba chúis leis an saol rúnda atá caite ag Madame Lazare. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Caitlín Nic Íomhair agus Eoin McEvoy [Leagan Gaeilge thuas] Levana has always been proud of her Jewish heritage and the generations of Jewish women who went before her. One of those women is her grandmother, Hana Lazare, who raised Levana in a traditional Jewish community in Paris. Hana’s story is one of struggle: as a child, she fled the Nazi invasion of her Northern European homeland and made her way to London. She was the only member of her family that survived the Shoah. She has never spoken a word about that other life to Levana. But as Hana succumbs to old age and her mind becomes increasingly confused, fragments of memory emerge that surprise Levana. And as Hana unknowingly reveals more of her past, Levana finds herself questioning everything her grandmother has ever told her. The trail leads from Paris to Brussels to the Atlantic coast of Ireland, and as it does so Levana closes in on the true story of Madame Lazare’s past and the event that changed forever the course of her life. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Caitlín Nic Íomhair and Eoin McEvoy

Duration:00:22:06

Bláth na dTulach - Leabhar mhí Feabhra 2022 | Book of the month - February 2022

3/9/2022
[English version below] Is iomaí cruth agus dath ar an ghearrscéal agus tá a shéala sin le feiceáil go soiléir sa díolaim speisialta seo a dhéanann comóradh ar an ghearrscéalaíocht chomhaimseartha Ultach. Tá scéalta thar a bheith taitneamhach cruinnithe le chéile anseo ó 28 scríbhneoir, idir óg is aosta, as gach cearn de Chúige Uladh. Máistir-rang i bhfoirmeacha éagsúla an ghearrscéil atá le fáil idir clúdaigh an fhoilseacháin seo. Tá scéalta grá, scéalta díoltais agus scéalta dóchais anseo, tá scéalta eile ann a bhfuil an greann agus an brón chun tosaigh iontu, tá cuid de na scéalta fréamhaithe go docht i dtraidisiún an oidis bhéil agus cinn eile a bhfuil foirmlí agus foirmeacha na litríochta nua-aoisí le brath orthu. Is cuma cén áit a dtumfaidh an léitheoir isteach sa leabhar seo, gheofar rud inteacht leis an tsuim a mhúscailt agus leis an chian a thógáil. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Gráinne Ní Aodha agus Áine Ní Bhreisleáin [Leagan Gaeilge thuas] Anthology of short stories from Ulster writers. The short story can take many forms and this is amply illustrated in this very special anthology which celebrates the variety and the high quality of contemporary writing in Ulster. This is a highly enjoyable collection of 28 authors, both young and old, from every corner of the province. Between the covers of this volume we are presented with a masterclass in the diversity of the genre. Stories of love, of revenge, of hope. Stories that make us laugh out loud. Stories that make us cry. Some of these stories are firmly rooted in oral traditions that span centuries, others very proudly display the stamp of contemporary ways of story-weaving. No matter where readers may dive in throughout this very considerable collection, they will find worlds that awaken their interest and entice their imagination. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Gráinne Ní Aodha and Áine Ní Bhreisleáin

Duration:00:24:54

Ré na bhFathach - Leabhar mhí Eanáir 2022 | Book of the month - January 2022

2/8/2022
[English version below] Cnuasach é seo a chaitheann súil ar chruachás an duine agus é i ngleic le fírinní éagsúla an tsaoil — agus leis na bréaga. Ón am i láthair go dtí an t-am atá caite — agus fiú go haimsir chaite nach raibh riamh ann — tugtar sinn ar cuairt na cruinne, camchuairt a thosaíonn “ar an bhfichiú hoileán is mó ar domhan”, tír aineoil a n-aithneoidh an léitheoir go maith í, fiú faoi chló nua. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Jody Buckley-Coogan agus Muiris Ó Raghallaigh [Leagan Gaeilge thuas] Ré na bhFathach: The stories in this collection shine a light on a sometimes flawed, but very recognisable, cast of characters as they come to terms with the truths – and mistruths – of their existence. Set in the present day and in the past – and indeed in a past that never was – we are taken on a tour of their own private universe, starting out on ‘the twetieth largest island in the world,’ a strange land that the reader may yet recognise, even in this new and distorted form. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Jody Buckley-Coogan and Muiris Ó Raghallaigh

Duration:00:20:51

Duan na Nollag - Leabhar mhí na Nollag 2021 / Book of the month - December 2021

12/20/2021
[English version below] San úrscéal gearr clúiteach seo, insítear scéal Eibinéasair Scrúg, seanchnuastóir crua a dtagann taibhse a sheanchomhghleacaí gnó Iacób Meárlaí ar cuairt chuige, agus taibhsí ón Nollaig a bhí, atá, agus a bheidh. Tar éis a gcuairte, déantar duine níos cineálta agus níos séimhe de Scrúg. Seo é an scéal is cáiliúla riamh faoin Nollaig, agus is ann atá go leor de nósanna na Nollag fréamhaithe — an ghé, an Phutóg Nollag agus an puinse! Ceann de na scéalta Nollag is cáiliúla a scríobhadh riamh. Úrscéal gearr le Charles Dickens is ea Duan na Nollag (A Christmas Carol), a foilsíodh in 1843. Eagrán nua Gaeilge é seo bunaithe ar aistriúchán an fhoclóirí, an tAthair Pádraig Ua Duinnín, agus é athchóirithe do léitheoirí ár linne ag Maitiú Ó Coimín. Is iad seanléaráidí Arthur Rackham atá mar mhaisiúchán ar an leabhar. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Emily Barnes agus Ailbe van der Heide A Christmas Carol by Charles Dickens, is one of the world’s best-known books. First published in 1843, A Christmas Carol tells the story of Ebenezer Scrooge, an old miser who is visited by the ghost of his former business partner Jacob Marley and the Ghosts of Christmas Past, Present and Yet to Come. After their visits Scrooge is transformed into a kinder, gentler man. Duan na Nollag was translated by the famous lexicographer Patrick Dineen, and edited and adapted for young readers by Maitiú Ó Coimín, and this beautifil new hardback edition is beautifully illustrated by Arthur Rackham. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Emily Barnes and Ailbe van der Heide

Duration:00:14:19

An Bhrachlainn Mhór: Scéalta - Leabhar mhí na Samhna 2021 / Book of the month - November 2021

11/15/2021
[English version below] Scéalta iad seo a chuireann síos ar thragóidí agus ar ghreann, ar an gcontúirt a ghabhann le saothrú na beatha ón bhfarraige agus ar ghaisciúlacht mhuintir Oileáin Árann. Cuireann an t-údar síos go báúil ar chruatan a phobail dhúchais agus ní sheachnaíonn sé cruacheisteanna. Bhí dearcadh cineálta, tuisceanach ag an bhFlaitheartach ar ainmhithe agus ar éanlaith freisin. Scríbhneoir paiteanta Gaeilge agus Béarla ab ea Tomás Ó Flaithearta (1890-1936) as Inis Mór, ar nós a dheartháir Liam, an scríbhneoir. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Aedín Ní Thiarnaigh agus Hannah Rice An Bhrachlainn Mhór, is a new edition of Ó Flaithearta’s short stories, edited by Éamon Ó Ciosáin and published by Cló Iar-Chonnacht. This volume contains some previously published stories in Irish and a story in English, ‘Riders to the Sea’, as well as stories and an unfinished novel which remained in manuscript after his death. They tell of island life, its tragedy and humorous moments, the fierce struggle of fishermen and small farmers eking out a living in the face of the elements. O’Flaherty describes his native community sympathetically and wrote from intimate knowledge of social customs, emigration, fishing and wildlife. This collection of short stories by Tomás Ó Flaithearta is prefaced by Seosamh Ó Cuaig and includes an essay on O’Flaherty by his nephew, the writer and well-known Inishmore journalist Breandán Ó hEithir (1930 – 1990). Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Aedín Ní Thiarnaigh and Hannah Rice

Duration:00:22:43

Mála Mirlíní - Leabhar mhí Dheireadh Fómhair 2021 / Book of the month - October 2021

10/8/2021
[English version below] An leagan Gaeilge den úrscéal dírbheathaisnéiseach cáiliúil, Un Sac de Billes. Aistrithe ag R. Seathrún Mac Éin. Giúdaigh de chuid na Fraince a bhí i muintir Joffo agus cuirtear síos sa leabhar seo ar theitheadh Joseph, a bhí 10 mbliana d’aois ag an am, agus a dhearthár Maurice (12) ón chuid sin den Fhrainc a bhí faoi smacht na Naitsithe le linn an Dara Cogadh Domhanda. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Eilís Everard agus Stiofán Ó Briain This month's book is an Irish translation of the famous autobiographical novel, Un Sac de Billes, by Joseph Joffo. Joffo reflects the experiences of the Jewish community in France during World War II in this chronicle of his and his brother Maurice’s childhood escape from France during the Nazi occupation. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Eilís Everard and Stiofán Ó Briain

Duration:00:23:55

An Béal Bocht - Leabhar mhí Mheán Fómhair 2021 / Book of the month - September 2021

9/22/2021
[English version below] Is é an t-úrscéal grafach den leabhar An Béal Bocht le Myles na gCopaleen an saothar a bheidh á phlé againn an mhí seo. Ón lá a foilsíodh é ar dtús sa bhliain 1941, tá cáil ar An Béal Bocht mar chlasaic i saol liteartha na hÉireann. Tá clú idirnáisiúnta bainte amach ag an údar as a shaothar i mBéarla agus tá blas comhaimseartha fós ar an aoir aoibhinn ghreannmhar seo agus beocht úrnua anois ann sa leagan ealaíonta gleoite grafach seo ó Chló Mhaigh Eo. Láithreoir: Seán Ó Catháin Aíonna: Lisa Nic An Bhreithimh agus Aonghus Ó Lochlainn This month's book is the graphic novel of Myles na gCopaleen's renowned work An Béal Bocht. First published in 1941, An Béal Bocht is the only of Flann O'Brien's handful of novels written in Irish using the pen name Myles na gCopaleen. The novel was translated into English and published in 1973 and has since been translated into many other languages. Presenter: Seán Ó Catháin Guests: Lisa Nic An Bhreithimh and Aonghus Ó Lochlainn

Duration:00:53:42