Mynd am beint gyda-logo

Mynd am beint gyda

Media & Entertainment Podcasts >

Podcast by Mynd am beint gyda

Podcast by Mynd am beint gyda
More Information

Location:

United Kingdom

Description:

Podcast by Mynd am beint gyda

Language:

Gaelic


Episodes

8. Mynd am beint gyda..: KERSTIN CABLE

5/5/2019
More
Aeth Lara a fi i'r Gwyl Comedi Machynlleth ar y penwythnos ac wnaethon ni cwrdd un o ein ffrindiau gorau am bach o sgwrs, yr anhygoel Kerstin Cable, sydd wedi cael ei eni yn Almaen a bellach yn byw yn g Nghaergaint (Canterbury). Mae Kerstin wedi dysgu Cymraeg i safon uchel iawn ac hefyd mae hi'n rhedeg podlediad enwog "The Fluent Show" yn ogystal i ddysgu pobl Almaeneg. Gaethon ni sgwrs gwych ac mae'n wastad pleser enfawr i weld hi. Er mwyn ffeindio mwy o wybodaeth am beth mae hi'n gwneud,...

Duration:01:07:36

7. Mynd am beint gyda..: BRECSIT SPECIAL!

3/23/2019
More
Wnaeth Lara a fi eistedd lawr am sgwrs amdano Brecsit! Gaethon ni sgwrs diddorol am nifer o bethau yn cynnwys: y petition enfawr, y "Gadael golygu Gadael" dro, y "Peoples Vote March", gammons ar eu wyliau nhw a phopeth arall. Ymunwch ni am sgwrs hwyl! Os ti isio cyslltu'r podlediad - ebostiwch: myndambeintgyda@gmail.com

Duration:01:33:41

6. Mynd am beint gyda..: EMILY JANINE BELL a LARA ROBERTS

3/9/2019
More
Daeth Emily Janine Bell o gwmpas ein ty ni am ychydig o beers. Gaethon ni sgwrs ddiddorol am lawer o bethau: celfyddau, ffotograffiau, prifysgol, coleg, bywyd cefn gwlad Cymru a llawer o bethau eraill. Os ti isio cyslltu'r podlediad - ebostiwch: myndambeintgyda@gmail.com

Duration:02:35:24

5. Mynd am beint gyda..: CAROLYN HODGES a LARA ROBERTS

1/31/2019
More
Daeth Carolyn Hodges o gwmpas ein ty ni am coffi posh. Mae hi'n gweithio fel pennaeth cyhoeddi llyfrau Saesneg ar gyfer cwmni cyhoeddi 'Y Lolfa' ac hefyd, ar hyn o pryd mae hi'n 'mayoress' o Dref Aberystwyth! Gaethom ni sgwrs ddiddorol am lawer o bethau: enwau rhyfedd, brecsit, Cymraeg, gwaith, Aberystwyth - llawer o bethau. Gwrandewch a joiwch! Os ti isio cyslltu'r podlediad - ebostiwch: myndambeintgyda@gmail.com

Duration:01:45:50

4. Mynd am beint gyda..: LARA ROBERTS

1/20/2019
More
3 wythnos ar ol ges i'r damwain a fi'n gallu yfed unwaith eto, felly ymunwch i fi a Lara Roberts tra bod ni'n mynd dros pwnciau bwysig fel: Gillette a toxic masculinity, Brecsit, y diwedd o Ail-iaith Cymraeg TGAU a beth digwyddodd efo'r Banksy ym Mhort Talbot. Mwynhewch!

Duration:02:01:21

3. Mynd am beint gyda..: NICKY ROBERTS

1/10/2019
More
Wel, pob un o ein ffrindiau ni wedi mynd i ffwrdd am 'dolig, felly doedd gen i neb i cael sgwrs efo dros 'dolig... Felly fel hollol saddo, wnes i eistedd lawr efo hyn a cymerais i'r cyfle i siarad amdani am cwpl oriau. Fi'n mynd trwy'r pynciau pwysig fel: tyfu i fyny yn y Rhondda, Michel Preud-homme, Cymraeg, prifysgol, gwaith a lot mwy. Gwrandewch! Bydd gwasaneth arferol yn ol wythnos nesaf!

Duration:02:22:07

2. Mynd am beint gyda..: HEULWEN DAVIES

12/6/2018
More
Es i am coffi gyda Heulwen Davies sy'n rhedeg y blog poblogaidd 'Mam Cymru' a hefyd sgwennodd y llyfr 'Mam Cymru: Croeso i'r clwb (Y Lolfa)' eleni. Gaethom ni sgwrs ddiddorol am lawer o bethau: tyfu i fyny yng Nghanolbarth, y rol o social media dyddiau hyn, sut profiad gaeth hi fod yn mam, S4C, Radio Cymru - llawer o bethau. Gwrandewch a joiwch! Os ti isio cyslltu'r podlediad - ebostiwch: myndambeintgyda@gmail.com

Duration:01:27:49

1. Mynd am beint gyda..: LARA ROBERTS

11/20/2018
More
Es i am beint gyda Lara Roberts sy'n rhedeg y cwmni 'Dillad Tost' a dyn ni'n son cerddoriaeth punk, Bernies jeans, diffyg o weirdos yn ysgol celf dyddiau hyn a lot mwy

Duration:02:34:49