Tidsskrift for Den norske legeforening-logo

Tidsskrift for Den norske legeforening

Medical >

Tidsskriftets podkast

Tidsskriftets podkast
More Information

Location:

Norway

Description:

Tidsskriftets podkast

Language:

Norwegian Bokmal


Episodes

Å stirre døden i hvitøyet

3/24/2015
More
Det sies at to ting er garantert: skattlegging og døden. Hva gjelder sistnevnte, hører man ofte at «døden er en naturlig del av livet». Intet kan være mer feil, sier professor, Lars Johan Materstvedt. Hør ham fortelle om da han selv stirret døden i hvitøyet, og hvordan det har fått ham på andre tanker. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2015/03/personlige-opplevelser/stirre-doden-i-hvitoyet

Duration:00:05:45

Når syke barn blir voksne

3/10/2015
More
Overgangsfasen fra barn til voksen er en utfordring for de fleste. Men for pasienter med sammensatt kronisk sykdom kan overgangen bli ekstra vanskelig. Plutselig er de ikke lenger i barnehabiliteringstjenestens trygge favn. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2015/03/leder/fra-barn-til-voksen

Duration:00:04:59

Utilregnelig i gjerningsøyeblikket?

2/24/2015
More
I mange kriminalsaker hvor den tiltalte blir frifunnet grunnet utilregnelighet, kan det tyde på at det ikke er noen årsakssammenheng mellom sykdom og handling. Det viser en studie fra NTNU. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2015/02/originalartikkel/vurdering-av-arsakssammenheng-mellom-sykdom-og-kriminell-handling-hos

Duration:00:05:17

Vil du gjenopplives?

2/10/2015
More
Ville du likt å få fortalt legen hvilken behandling du ønsker og ikke ønsker, i tilfelle du skulle bli for dårlig til å si fra selv? 8 av 10 geriatriske pasienter ønsker det, men svært få får det. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2015/02/originalartikkel/forhandssamtaler-med-geriatriske-pasienter

Duration:00:03:49

Hvem skal ta seg av rusmiddelmisbrukeren?

1/21/2015
More
Rusmiddelmisbrukere sliter med mye mer enn selve rusmisbruket. De har i tillegg i gjennomsnitt fire sykdomsdiagnoser. Mange får likevel ikke den behandlingen de trenger. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2015/01/originalartikkel/somatisk-helse-hos-pasienter-ved-en-ruspoliklinikk

Duration:00:04:10

Skjerming – en omdiskutert behandling

1/13/2015
More
Skjerming av psykiatriske pasienter er en omdiskutert og dårlig dokumentert behandlingsmetode. Men den er likevel veldig vanlig. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2015/01/oversiktsartikkel/skjerming-i-akuttpsykiatrien

Duration:00:04:08

Kaffeprat om legelivet

12/9/2014
More
Finn deg en kopp kaffe, sett deg vel til rette og bli med som usynlig gjest i sofakroken hjemme hos Audun Storaas (92). Sønnen Torgeir og barnebarnet Eivind er også der, og de tre legene snakker om mye som kanskje interesserer deg. Les intervjuet her: https://tidsskriftet.no/2014/12/legelivet/i-samme-bat

Duration:00:23:21

Den hvite frakken

12/3/2014
More
Klær skaper folk. Jeg har gjenoppdaget legefrakken som nyttig rekvisitt i mitt eget profesjonelle prosjekt, sier kommuneoverlege og fastlege i Seljord, Elisabeth Swensen. Lurer du på hvorfor hun har valgt å ta frakken på igjen – og hvorfor hun for noen pasienter tar den av? Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2014/11/legelivet/den-hvite-frakken

Duration:00:09:45

Kjære doktor: Spør meg rett ut

11/11/2014
More
Pasienter med spiseforstyrrelser forteller ikke om sykdommen uoppfordret. De trenger at legen spør dem direkte. Sju symptomer går igjen. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2014/11/originalartikkel/kommunikasjon-om-spiseforstyrrelses-symptomer-pa-allmennlegekontoret

Duration:00:06:05

Jobben kan gjøre deg syk

10/28/2014
More
En rekke ulike yrker kan gi lungekreft, hørselstap, astma eller kols. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2014/10/originalartikkel/legers-melding-om-arbeidsrelatert-horselstap

Duration:00:04:29

Medisinstudiet – et strev

8/19/2014
More
Ferske medisinstudenter kan vente seg både teoretisk strev, ujevn selvtillit og en risiko for at pasientkontakten drukner i selvopptatthet. Medisinstudiet har forbedringspotensial. Les flere artikler her: https://tidsskriftet.no/2014/08/medisinstudiet-et-strev

Duration:00:06:39

Flere tuberkulosepasienter bør tvangsbehandles

8/5/2014
More
I dag skjer tvang for sjeldent og for halvhjertet, mener professor Stig Frøland. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2014/08/originalartikkel/tvangstiltak-etter-smittevernloven-1995-2013

Duration:00:03:57

Organdonasjon

7/17/2014
More
Er klinisk undersøkelse nok for å bekrefte at en pasient er død, eller bør døden bekreftes med bildediagnostikk? Leger ved norske intensivavdelinger har ulike holdninger til organdonasjon. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2014/06/originalartikkel/legers-holdninger-til-organdonasjon

Duration:00:08:42

Er du en mobber?

7/1/2014
More
De som blir mobbet på jobben har økt risiko for å utvikle fysiske og psykiske helseproblemer. Hvem som helst kan mobbes, og hvem som helst kan mobbe. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2014/07/originalartikkel/mobbing-i-arbeidslivet-og-senere-helseplager

Duration:00:07:14

– Den største offentlige skandalen i Norge

6/2/2014
More
– Endringene i sykehussystemet i Oslo-området de siste årene må være en av de største skandalene i norgeshistorien. Tegnene på at gigantsykehuset lider av elefantsyke blir stadig flere, sier overlege Steinar Solberg. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2014/05/legelivet/og-na

Duration:00:08:44

Øvelse gjør mester

5/13/2014
More
Kirurger som gjennomførte et kurs i grunnleggende kirurgiske teknikker forbedret sine tekniske ferdigheter. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2014/05/leder/legekunsthandverker

Duration:00:04:41

Når en mor dør

4/29/2014
More
Fødselsomsorgen i Norge er i verdenstoppen, men har forbedringspotensial. Fra 2005-2009 døde 26 kvinner rett før, under eller etter fødsel. Hør mer i Tidsskriftets podkast. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2014/04/originalartikkel/modredodsfall-i-norge-2005-09

Duration:00:05:50

– Ta barna på alvor

4/8/2014
More
Mange barn med sterke fysiske plager har vært gjennom tallrike medisinske undersøkelser uten at legene finner noe galt. Måten disse barna blir møtt på i helsevesenet kan forkorte eller forlenge lidelsen deres. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2014/04/kommentar-og-debatt/det-sitter-mellom-orene

Duration:00:05:45

Kan én pille redde millioner?

3/25/2014
More
Dersom alle over 55 år tar en polypille hver dag, kan forekomsten av kardiovaskulær sykdom - verdens vanligste dødsårsak - reduseres med opptil 80 %. Teoretisk sett. Men hvordan virker polypillen i praksis? Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2014/03/oversiktsartikkel/polypillen-som-kardiovaskulaer-profylakse-kliniske-studier

Duration:00:03:59

Æ'kke det fali' a?

3/11/2014
More
Vi ønsker oss mer aktive barn. Og vi ønsker oss færrest mulig bruddskader. Begge deler er fullt mulig. En studie viser at kroppsøving på skolen fører til svært få bruddskader. Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2014/03/originalartikkel/skolerelaterte-bruddskader

Duration:00:04:21