Pakzads Polemik-logo

Pakzads Polemik

News & Politics Podcasts >

Systemkritisk taleradio

Systemkritisk taleradio
More Information

Location:

Denmark

Description:

Systemkritisk taleradio

Language:

Danish


Episodes

At være ung muslim i Danmark

5/20/2018
More
Hvilke indre og ydre udfordringer tumler man med, når man er ung muslim i Danmark? Det spørgsmål stiller den dansk-palæstinensiske muslim, jura-studerende og klummeskribent, Tarek Ziad Hussein, i sin nye bog, Det Sorte Skæg. Hussein stiller skarpt på det politiske establishment og den religiøse elite, som han mener, svigter den muslimske ungdom, fordi de er afkoblet fra de unges jordnære hverdagsproblemer.

Duration:00:55:00

Marx og kritikken af Kapitalen

5/13/2018
More
I anledning af Marx' 200 års fødselsdag og det kommunistiske manifests 170 års jubilæum taler vært Poya Pakzad med historiker og litterat, Morten Thing, om Marx' arv og relevans. Få et indblik i kapitalismekritikkens grundbegreber, og kommunismens varige intellektuelle indflydelse på den danske samtid.

Duration:00:55:00

Imperialisme i det 21. århundrede

5/6/2018
More
I aften skal vi tale om vestlig magt- og dominanspolitik, og den åndskraft der understøtter den: imperialismen. Vi taler med Uffe Kaels Auring, chefredaktør på Eftertryk Magasin, der nøgternt og uden den iscenesatte omsvøb og patriotiske bralren, der normalt omgiver emnet, beretter om magtpolitikkens historie, væsenskendetegn og bevæggrunde. Der bliver ikke lagt fingre imellem i den panoramiske udlægning, der spænder fra kuppet i Iran i 1953 og frem til stedfortræderkrigene i Yemen og Syrien...

Duration:00:55:00

"Den Gode Krig"

4/26/2018
More
I aften på Polemikken tager vi Afghanistan-krigen op påny med krigsjournalist, forfatter og prisvindende dokumentarist Nagieb Khaja. Vi snakker om 'unembedded' krigsjournalistik, og hvorfor det er vigtigt at lave kritisk og uafhængig dækning af "den mest alvorlige beslutning", som en stat kan tage: nemlig den at gå i krig. Hvordan er det gået for Afghanistan, siden krigen startede for 17 år siden, og kunne krigen måske have været helt undgået, hvis man havde været villig til at gribe det...

Duration:00:54:41

Den Spekulative Realisme

4/22/2018
More
Horisontforskydning forude. I aften indtager Polemikken den teoretiske verden. Vi taler med ph.d og videnskabelig assistent Torsten Bøgh Thomsen om teoridannelsen "spekulativ realisme," dens anvendelsesmuligheder inden for filosofi, kunst- og litteraturkritik, og ikke mindst dens livtag med aktuelle problemer såsom den menneskeskabte klimakrise. Advarsel: Det er øretævende kompliceret!

Duration:00:55:00

Det kønnede løngab

4/15/2018
More
Af kulturelle grunde er det primært kvinder, der bestrider omsorgs- og plejehvervene, mens mænd i overvejende grad dominerer håndværk og teknik. Da den offentlige og private sektor er groft opdelt mellem de reproduktive og produktive hverv, og da den offentlige sektor halter bagefter den private sektor i lønforhold, betyder det samtidigt, at arbejdsmarkedet er ekstremt segreret, og at kvinder får mindre i løn end mænd. Vi taler med køn- og arbejdsmarkedsforsker Jo Krøyer, der fortæller,...

Duration:00:55:00

Du er produktet!

4/8/2018
More
Det der gør Facebook til Facebook er selskabets enestående evne til at indsamle oplysninger om dig og sælge dem videre til private selskaber, som målretter reklamer specifikt til dine interesser. Det er ikke Facebooks gratis sociale platform, der er selskabets primære produkt. Nej, det primære produkt er videresalget af dine oplysninger og din opmærksomhed til private selskaber og politiske aktører. En lang række etiske spørgsmål om privatlivsbeskyttelse, manipulation og markedsmonopol...

Duration:00:55:00

Fra fælleseje til private hænder

3/25/2018
More
Privatisering, udlicitering og liberalisering. Kært barn har mange navne. Aftenens program handler om frasalget af fælles ejendom til private markedsspillere. Tænk bare på DONG eller statens vaccineproduktion. Vi taler med sociolog og økonomisk rådgiver for Enhedslisten Jonas Kylov Gielfeldt, om hvorfor socialister er modstandere af privatisering. Er det ideologi eller sund fornuft?

Duration:00:55:00

Det Økonomiske Trumfkort

3/18/2018
More
Finansministeriets økonomiske regnemodeller er i deres grundnatur politiske. Det skyldes, at mange af de antagelser om samfundet og borgerne, som modellerne bygger på, er valgt af politiske hensyn. Egentlig kunne man bare udskifte antagelserne i modellerne, og så ville regnestykket fortælle os noget helt andet, end det de gør nu. Ideen om, at de økonomiske modeller er hævet over politiske slagmål, har domineret dansk finanspolitik i mere end tyve år. Men tiden er inde til et kritisk blik på...

Duration:00:55:00

"Feministisk bøsseævl"

3/11/2018
More
Det er et tvivlsomt privilegium at være mand i en mandsdomineret kultur. Ja, faktisk lider mænd også under et "patriarkalsk normpres," som de på lige fod med kvinderne må bryde sig fri af. Det mener aftenens gæst psykolog og filosof, Saman Atter Motlagh, der argumenterer for, at en reelt frigørende identitetspolitisk nødvendigvis må være anti-identitetspolitisk. Hør mere og hvorfor i aftenens program.

Duration:00:55:00

Naturen, på naturens præmisser

3/4/2018
More
Vi befinder os midt i det, forskere kalder "den sjette masseuddøen." Biodiversiteten er på retræte. Og naturen mangler plads at udfolde sig på – som natur. Det vil aftenens gæst, forfatter og skribent Rune Engelbreth Larsen, råde bod på. I hans bog, Vildere Vidder i Dansk Natur, identificerer Engelbreth 35 fællesejede danske naturområder, som han vil reservere til vilde naturreservater.

Duration:00:55:00

Litteraturen som vidnesbyrd

2/25/2018
More
Hvad kan samtidslitteraturen fortælle os om velfærdsstatens tilstand og de herskende samfundstendenser? Det har aftenens gæst, lektor i litteraturvidenskab og kritiker på Dagbladet Information, Tue Andersen Nexø, forsøgt at give svar på i sin seneste bog Vidnesbyrd fra Velfærdsstaten. Heri har Andersen fundet en mikrosocial kritik af velfærdsstaten, som er unik for litteraturen.

Duration:00:55:00

Pakzads Polemik 18-02-2018

2/18/2018
More
Systemkritisk taleradio. Polemik [pol?'mig]: Den praksis der går ud på at diskutere og bestride betydningsfulde emner af filosofisk, politisk eller videnskabelig karakter. Pakzads Polemik er taleradio om kultur, system- og ideologikritik. Her stilles de herskende samfundstendenser, begreber og standpunkter til genstand for kritisk eftertanke. Poya Pakzad vil uge for uge tage et nyt eller gammelt begreb, begivenhed eller fænomen op til diskussion, altid ledsaget af en fagkyndig gæst. Sammen...

Duration:00:55:00

Kampen om arbejdernes gunst

2/11/2018
More
Et umiddelbart indlysende og harmløst begreb som "arbejder," er i virkeligheden et politisk potent mobiliseringsredskab, der på en gang agiterer for holdninger og anviser handlinger. Helt afhængigt af den definition, man anlægger, følger der en bestemt politik. Derfor er definitionsherredømmet over et sådan begreb af stor politisk betydning. Aftenens gæst er samlingschef på Arbejdermuseet, Margit Bech Vilstrup, der har skrevet en gennemgribende phd.-afhandling om arbejderbegrebets politiske...

Duration:00:55:00

Veganismen og artslighed

2/4/2018
More
Er veganismens tid kommet? I al fald er stadigt flere mennesker i den rige verden blevet veganere. Så længe det at spise kød ikke er en livsnødvendighed, men et frit valg, så er det også et etisk valg ledsaget af et personligt ansvar for den megen lidelse, som kødproduktionen afstedkommer. Men er det et ansvar, som vi er klar til at tage på os? Og hvad skal der til for at overbevise kødspisere om rigtigheden i at omstille til en vegansk kost? I aften taler vi om veganismen som et personligt...

Duration:00:55:00

Overvågning og Borgermagt

1/28/2018
More
Aftenens emne handler om statens og det private erhvervslivs masseovervågning i form af 'logning' af borgernes kommunikation på telefonen og internettet. Overvågningspraksissen er to gange kendt ulovlig af EU-domstolen, men både regeringen og erhvervslivet fortsætter rask væk med at logge vores gøren og laden. Overvågningen udgør en trussel mod privatlivet, tankefriheden og retssikkerheden, mener aftenens gæster Cand. Jur. i forfatningsret Rasmus Malver, og Forbundssekretær i...

Duration:00:55:00

Islamisk Kulturhistorie og Filosofi - Saer el-Jaichi

1/19/2018
More
I aften handler Polemikken om islamisk kulturhistorie, "den græsk-arabiske renæssance," og kritisk tænkning inden for Islam. Aftenens gæst er islamolog og phd. i islamisk filosofi, Saer el-Jaichi, fra Københavns Universitet. Vi skal tale om Islams to renæssancer, om hvorvidt Islam er forenelig med demokratiet, og behovet for at genopdage og genindføre den tidlige islamiske tradition for personlig fortolkning, kritisk tænkning, filosofi og selvkritik.

Duration:00:54:42

Borgerløn - er tiden kommet til det?

1/14/2018
More
Et stadig større prekariat af arbejdsløse, usikkert beskæftigede og working poor, samt dystre prognoser om "The Machine Age," hvor robotter og maskiner erstatter den biologiske arbejdsstyrke, har for alvor genoplivet ideen om borgerløn. Tiden er inde til en markant reform og revurdering af velfærdsstatens centrale principper og opbygning. Det mener aftenens gæst, politisk filosof og tidligere lektor Erik Christensen, der har skrevet bogen På Vej Til Borgerløn. Han går ind for en universel...

Duration:00:55:00

"Død over diktatoren"

1/7/2018
More
I slut-december 2016 udbrød der demonstrationer i byen Mashhad i det nordlige Iran. Protesterne har på mindre end en uge spredt sig til mere end 20 byer, og det har taget alle med bukserne nede. Hvad går de aktuelle protester ud på? Hvordan har verden og de iranske maghavere reageret på dem? Aftenens gæster er forsker Rasmus Christian Elling og freelance-journalist, Misha Zand. De mener begge, at Den Islamiske Republik står ved en skillevej. Protesterne har afsløret dybe sår i det iranske...

Duration:00:55:00

Det er uligheden, stupid!

12/31/2017
More
De sidste 25 års stigning i indkomstuligheden i Danmark hører til en af de absolut højeste stigninger iblandt alle OECD-landene. En rig kommune som Gentofte er efterhånden blevet så ulige, at hvis Gentofte var en nationalstat, så var uligheden højere end i Mexico! Det beretter en ny rapport fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og tænketanken Analyse & Tal. Hvordan har dette kunne lade sig gøre, og hvad skal der til for at vende udviklingen? Aftenens gæst er Finn Kenneth Hansen,...

Duration:00:54:59