Seneste moder-logo

Seneste moder

News & Politics Podcasts >

Folketinget

Folketinget
More Information

Location:

Denmark

Description:

Folketinget

Language:

Danish

Contact:

004523339929


Episodes

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget: Tirsdag den 22. januar 2019

1/22/2019
More
Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om at undgå tempotab i reduktionen af Danmarks drivhusgasudledninger

Duration:01:43:03

Forsvarsudvalget: Tirsdag den 22. januar 2019

1/22/2019
More
Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Huawei og dansk sikkerhedspolitik

Duration:01:03:54

Møde i salen: Tirsdag den 22. januar 2019

1/22/2019
More
Møde nr. 49 i salen 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 108: Forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. (Udvælgelse af id-udsteder og udstedelse af sikkerhedsstempelmærker samt skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer under 18 år). Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby). (Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 23.11.2018. Betænkning 17.01.2019). 2) 2. behandling af lovforslag nr. L 114: Forslag...

Duration:03:11:13

Europaudvalget: Fredag den 18. januar 2019

1/18/2019
More
Møde i Europaudvalget

Duration:04:12:33

Møde i salen: Fredag den 18. januar 2019

1/18/2019
More
Møde nr. 48 i salen 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 129: Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven. (Fremme af digitale mobilitetstjenester, forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.). Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen). (Fremsættelse 19.12.2018). 2) 1. behandling af lovforslag nr. L 130: Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S. (Justering af selskabets retlige rammer). Af transport-, bygnings- og...

Duration:01:13:28

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget: Torsdag den 17. januar 2019

1/17/2019
More
Høring i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om udbud i byggeriet

Duration:02:28:14

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget: Torsdag den 17. januar 2019

1/17/2019
More
Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om kommunernes tildeling af BPA-ordninger til borgere med handicap

Duration:05:28:30

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget: Torsdag den 17. januar 2019

1/17/2019
More
Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om indblanding i Klimarådets arbejde og om udskiftning af Klimarådets formand

Duration:01:29:22

Møde i salen: Torsdag den 17. januar 2019

1/17/2019
More
Møde nr. 47 i salen 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 41: Forslag til folketingsbeslutning om, at man skal være dansk gift for at kunne blive naturaliseret som dansk statsborger. Af Christian Langballe (DF) m.fl. (Fremsættelse 15.11.2018). 2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 29: Forslag til folketingsbeslutning om at stemme imod en forhøjelse af EU's flerårige finansielle ramme. Af Søren Søndergaard (EL) m.fl. (Fremsættelse 06.11.2018). 3) 1. behandling af...

Duration:05:28:59

Udenrigsudvalget: Onsdag den 16. januar 2019

1/16/2019
More
Åbent samråd i Udenrigsudvalget om suspendering af eksport og salg af våben og dual-use-udstyr til Saudi- Arabien

Duration:00:55:42

Miljø- og Fødevareudvalget: Onsdag den 16. januar 2019

1/16/2019
More
Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om kloakering i det åbne land

Duration:03:08:17

Møde i salen: Onsdag den 16. januar 2019

1/16/2019
More
Møde nr. 46 i salen 1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). SPØRGSMÅL: 1) Til miljø- og fødevareministeren af: Rasmus Vestergaard Madsen Vil ministeren på baggrund af professor i miljøret Ellen Margrethe Basses udtalelser i artiklen »Ny udfordring for regeringens Lindholmprojekt: To truede fuglearter bor på øen« på dr.dk den 27. december 2018 sikre, at der foretages en konsekvensvurdering for Natura 2000-området, hvor Lindholm ligger, forud for etableringen af et...

Duration:07:38:28

Beskæftigelsesudvalget: Onsdag den 16. januar 2019

1/16/2019
More
Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om mineraluld og åbent samråd om reglerne og kontrolindsatsen for bygningsarbejderes boligforhold

Duration:01:52:04

Europaudvalget: Onsdag den 16. januar 2019

1/16/2019
More
Møde i Europaudvalget

Duration:01:19:28

Møde i salen: Tirsdag den 15. januar 2019

1/15/2019
More
Møde nr. 45 i salen 1) Partilederdebat 2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Maja Panduro (S) og medlem af Folketinget Sjúrður Skaale (JF). 3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse: 4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 18 [afstemning]: Forespørgsel til sundhedsministeren om unges alkoholmisbrug. Af Pernille Schnoor (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT). (Anmeldelse 06.11.2018. Fremme 08.11.2018. Forhandling 10.01.2019....

Duration:31:20:42

Møde i salen: Fredag den 11. januar 2019

1/11/2019
More
Møde nr. 44 i salen 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 126: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler. (Styrket praksisfaglighed m.v.). Af undervisningsministeren (Merete Riisager). (Fremsættelse 13.12.2018). 2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 47: Forslag til folketingsbeslutning om krav om obligatoriske indholdslister for legetøj. Af Øjvind Vilsholm (EL) m.fl....

Duration:03:36:20

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget: Torsdag den 10. januar 2019

1/10/2019
More
Åbent samråd med energi-, forsynings- og klimaministeren om landbrugets klimabelastning i 2030 og om sektorens reduktionskrav frem mod 2050

Duration:01:00:35

Retsudvalget: Torsdag den 10. januar 2019

1/10/2019
More
Åbent samråd i Retsudvalget om sagsbehandlingstider i SØIK

Duration:01:16:36

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget: Torsdag den 10. januar 2019

1/10/2019
More
Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om huslejestigninger som følge af en amerikansk kapitalfonds opkøb af danske boligudlejningsejendomme

Duration:01:25:49

Skatteudvalget: Torsdag den 10. januar 2019

1/10/2019
More
Åbent samråd i Skatteudvalget om Rockwool Fondens rapport fra december 2018 om stigningen i sort arbejde

Duration:01:00:30