Los Polandos-logo

Los Polandos

Polish Talk

W Polsce od czasu upadku komunizmu niezwykle ważnym znakiem przemian społecznych jest rosnąca liczba emigrantów z innych krajów. Wraz z zasiedziałymi w Polsce od dziesiątek i setek lat mniejszościami narodowymi (Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Romowie, Żydzi, Tatarzy, Rosjanie...) tworzą oni mało znany obraz naszego społeczeństwa.

W Polsce od czasu upadku komunizmu niezwykle ważnym znakiem przemian społecznych jest rosnąca liczba emigrantów z innych krajów. Wraz z zasiedziałymi w Polsce od dziesiątek i setek lat mniejszościami narodowymi (Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Romowie, Żydzi, Tatarzy, Rosjanie...) tworzą oni mało znany obraz naszego społeczeństwa.

Location:

Warszawa, Poland

Description:

W Polsce od czasu upadku komunizmu niezwykle ważnym znakiem przemian społecznych jest rosnąca liczba emigrantów z innych krajów. Wraz z zasiedziałymi w Polsce od dziesiątek i setek lat mniejszościami narodowymi (Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Romowie, Żydzi, Tatarzy, Rosjanie...) tworzą oni mało znany obraz naszego społeczeństwa.

Language:

Polish


Episodes

[backup] TOK FM long '03 luty 2013 08:24:37' 09:05 8,33MB

8/4/2013
!!! Exported by SML Player !!! Exported by SML Player

Duration:00:09:05

Go�ciem Paw�a Sulika by� Serb - Jasmin Soljanin

5/25/2013
Exported by SML Player

Duration:00:48:34

Los Polandos

1/22/2013
Ludmi�a Mo�anowska z Ukrainy

Duration:00:37:35

'' 45:55 21,02MB

1/12/2013

Duration:00:45:55

Los Polandos - czeski punkt widzenia.

1/12/2013
Leosz Navratil

Duration:00:49:02

Los Polandos (08.12.2012)

12/8/2012
Denis Korely i Pawe� Sulik

Duration:00:28:22

Los Polandos - Tatarski punkt widzenia

10/24/2012
Kurtmolla Abdulganiyew

Duration:00:13:00

Los Polandos - Serbski punkt widzenia

10/24/2012
Bojan Dziordzievic

Duration:00:47:47

Los Polandos - Rosyjski punkt widzenia

10/24/2012
W�adimir Kirianow

Duration:00:44:06

Los Polandos - Chorwacki punkt widzenia

10/24/2012
Ivana Skarisi�

Duration:00:27:43

Los Polandos - Afga�ski punkt widzenia

10/24/2012
Fathema Mushtaq

Duration:00:08:48

Los Polandos (04.08.2012)

8/4/2012
Kumar Dahal z Nepalu

Duration:00:44:04