SBS Polish - SBS po polsku-logo

SBS Polish - SBS po polsku

SBS (Australia)

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.

Location:

Sydney, NSW

Description:

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.

Language:

Polish

Contact:

SBS Radio Sydney Locked Bag 028 Crows Nest NSW 1585 Australia (02) 9430 2828


Episodes

Biochrome Art Exhibition - Wystawa sztuki biochromu

4/20/2021
Dr. Renata Buziak, author of the exhibition, is a researcher, educator and a biochrome artist. Renata has been working with homeowners, businesses and leaders to improve the quality of the experience of interior use through art and science. - Dr Renata Buziak, autorka wystawy, jest badaczką, pedagogiem, artystką biochromu. Renata od 15 lat pracuje z właścicielami domów, firm i liderami, aby poprawić jakosc doświadczenie użytkowników wnętrz poprzez sztukę i naukę.

Duration:00:14:27

Warming waters bring changes to temperate reefs - Ocieplanie wód - wpływ na faunę i florę

4/20/2021
Scientists say warming waters are causing the temperate reefs off the northern New South Wales coast to become more tropical. - Zmiany klimatyczne i ocieplenie wód wpływna na populacje ryb i wodorostów. Badania tych populacji wykazują całkiem nieoczekiwane reakcje na zmiany.

Duration:00:10:07

SBS News, 19 April 2021 - Wiadomości SBS, 19 kwietnia 2021 r.

4/20/2021
The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program - Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Duration:00:12:15

The World says goodbye to Prince Philip... - Świat żegna Księcia Filipa...

4/18/2021
The Royal Family bid farewell to Prince Philip in a unique funeral service at Windsor Castle....Prince Philip was Britain's longest-living royal consort. - 17 kwietnia 2021 roku na Zamku Windsor, koło Londynu, odbyła się uroczystość pogrzebowa Księcia Filipa, męża brytyjskiej królowej Elżbiety II...przypominamy sylwetkę Księcia Edynburga

Duration:00:08:27

International music project "Circle" ... - Międzynarodowy projekt muzyczny "Okrąg"...

4/18/2021
Peter Nowotnik, musician, multi-instrumentalist, composer and producer talks about working on a new music project "Circle" ... Interesting sounds, musicians from various corners of the world and Polish themes ... Sounds very impresive. - Piotr Nowotnik, muzyk, multi-instrumentalista, kompozytor i producent opowiada o pracy nad nowym projektem muzycznym "Okrąg" ... Ciekawe dźwięki, muzycy z różnych zakątków świata i polskie motywy ... Warto posłuchać.

Duration:00:15:02

SBS News, 18 April 2021 - Wiadomości SBS, 18 kwietnia 2021 r.

4/18/2021
The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program - Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Duration:00:10:37

Tropical fruits: Avocado - Owoce tropikalne: Avocado...

4/16/2021
Dr Maria Rosiak talks about the health properties of avocado ... it is incredibly nutritious and contains more potassium than bananas ... avocado can reduce cholesterol. - Dr Maria Rosiak opowiada o właściwościach zdrowotnych avocado ... jest niesamowicie pożywne i zawiera więcej potasu niż banany...Jedzenie avocado może obniżyć poziom cholesterolu i triglicerydów.

Duration:00:11:53

Radio program for Polish seniors - Audycja dla polskich seniorów

4/16/2021
Radio program for Polish seniors prepared by Malgorzata Zuchowska, Care Services Manager/Social Support Group Coordinator at 'Polcare' in Oakleigh. - Mini słuchowisko dla polskich seniorów, przygotowane przez Małgorzatę Żuchowską z Biura Usług Społecznych „Polcare” w Oakleigh.

Duration:00:10:46

SBS News, 16 April 2021 - Wiadomości SBS, 16 kwietnia 2021 r.

4/16/2021
The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program - Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Duration:00:13:57

History of Polish Migrants in Portraits - Historia Polskich Emigrantów w Portretach

4/14/2021
Photographer Adam Wolnicki, who began work on the project of creating a record of Polish migrants of the 80s and 90s who settled in Australia. A meeting with the author of the photo-essay will take place this Sunday, April 18 at the Polish Club in Bankstown at 3:00 pm - To tytuł projektu fotografika Adama Wolnickiego, który rozpoczął prace nad projektem stworzenia zapisu postaci polskich emigrantów lat 80. i 90. Spotkanie z autorem foto-eseju odbędzie się w najbliższą niedzielę 18 kwietnia...

Duration:00:12:34

Blood clots - how common and how risky? - Zakrzepy krwi - jak częste i jak groźne?

4/14/2021
Experts are talking about blood clots, a rare complication of AstraZeneca vaccine and also a side effect of other medications such as the contraceptive pill. - Eksperci dyskutują na temat zakrzepów krwi, rzadkich powikłań występujących przy stosowaniu szczepionki AstraZeneca.

Duration:00:04:19

Trouble in Arrium Mine in SA - Kłopoty w Arrium Mine w Południowej Australii

4/14/2021
Strange steel shortage and more in Rena Zurawel's correspondence from SA. - Zawirowania i dziwny brak stali, o tym i o innych ostatnich wydarzeniach z SA w korespondencji Reny Żurawel.

Duration:00:10:35

SBS News, 14 April 2021 - Wiadomości SBS, 14 kwietnia 2021 r.

4/14/2021
The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program - Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Duration:00:13:20

Who is 'Aleja Zasłużonych' in Warsaw 'Powazki' intended for? - Dla kogo Aleja Zasłużonych na Warszawskich Powązkach?

4/14/2021
President of the Federation of Polish Organizations in NPW, Mr. Adam Gajkowski, talks about an appeal to the Polish government regarding the graves of well known government figures from the post IIWW-period of the PRL, located in 'Aleja Zasłużonych' in Warsaw necropolis Powązki. - Prezes Federacji Organizacji Polskich w NPW Pan Adam Gajkowski mówi o apelu do polskiego Rządu w sprawie grobów znanych rządowych postaci okresu powojennego PRL, znajdujących się w Alei Zasłużonych na Warszawskich...

Duration:00:10:47

SBS News, 12 April 2021 - Wiadomości SBS, 12 kwietnia 2021 r.

4/12/2021
The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program. - Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Duration:00:13:14

Week in Poland - Tydzień w Polsce

4/11/2021
Summary of the most important events in Poland, prepared by Przemek Przybylski. - Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego.

Duration:00:05:59

SBS News, 11 April 2021 - Wiadomości SBS, 11 kwietnia 2021 r.

4/11/2021
The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program. - Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Duration:00:14:38

COVID-19 vaccine rollout re-evaluated in Australia - Rewizja planu szczepień w Australii...

4/9/2021
The European Medicines Agency confirmed that there is a relationship between administering AstraZeneca vaccine and blood clots in patients. Prime Minister of Australia called a press conference and announced a new recommendations. - Europejska Agencja Leków potwierdziła, że istnieje związek między podawaniem szczepionki AstraZeneca a zakrzepami krwi u pacjentów. Po doniesieniach premier Australii zwołał konferencje prasową i ogłosił nowe zalecenia.

Duration:00:06:47

Radio program for Polish seniors - Audycja dla polskich seniorów

4/9/2021
Radio program for Polish seniors prepared by Malgorzata Zuchowska, Care Services Manager/Social Support Group Coordinator at 'Polcare' in Oakleigh. - Mini słuchowisko dla polskich seniorów, przygotowane przez Małgorzatę Żuchowską z Biura Usług Społecznych „Polcare” w Oakleigh.

Duration:00:10:31

Movie review: 'Deadly Illusions' - Recenzja filmu 'Deadly Illusions'

4/9/2021
When bestselling novelist hires a new nanny for her children, the line between fiction and reality starts to blur. - Kiedy znana pisarka zatrudnia nową nianię dla swoich dzieci ... linia między fikcją a rzeczywistością zaczyna się rozmywać...

Duration:00:07:38