City Life Church Leuven-logo

City Life Church Leuven

Religion & Spirituality Podcas

Welkom bij de City Life Church Leuven Podcast. We zijn er om mensen te helpen God te vinden, vrijheid te ervaren en een verschil te maken. We hopen dat je bemoedigd wordt door deze Podcast. Je mag elke week een nieuwe Episode verwachten.

Location:

Belgium

Description:

Welkom bij de City Life Church Leuven Podcast. We zijn er om mensen te helpen God te vinden, vrijheid te ervaren en een verschil te maken. We hopen dat je bemoedigd wordt door deze Podcast. Je mag elke week een nieuwe Episode verwachten.

Language:

Dutch


Episodes

Uitreiken Naar De Wereld (Reaching Out - Week 3)

2/25/2024
Een verschil maken in de wereld om ons heen. Uitreiken naar onze stad, naar de minsten in de maatschappij…

Duration:00:37:46

Uitreiken Naar Elkaar (Reaching Out - Week 2)

2/18/2024
Community van gelovigen bouwen, eenheid, liefde onder elkaar, elkaar dienen. Paulus roept in verschillende brieven de eerste christenen op om op elkaar gericht te zijn, om in liefde met elkaar om te gaan en te streven naar eenheid.

Duration:00:41:07

Uitreiken Naar Jezus (Reaching Out - Week 1)

2/11/2024
Aanbidding, Hem zoeken, Zijn aanwezigheid opzoeken.

Duration:00:35:54

Alles Dient Zijn Plan

2/5/2024

Duration:00:32:50

Vision Sunday 2024

1/28/2024

Duration:00:28:59

We Maken Het Verschil (Mijn Kerk - Week 3)

1/21/2024
De mens is niet gemaakt om alleen door het leven te gaan. Daarom spreekt God nooit over "op je eentje" of "door jezelf" maar Hij spreekt over Zijn volk, Zijn familie, Zijn Koninkrijk, Zijn kudde, Zijn lichaam. Maar God wil niet alleen dat je deel gaat uitmaken van een groter geheel, maar ook samen met anderen vanuit je doel en met je passies het verschil gaat maken in de levens van anderen en zodat jij op jouw plekje een impact kan hebben op de wereld rondom jou. Als we God vinden, daardoor vrijheid ervaren, kan het niet anders dan dat we het verschil willen gaan maken zowel voor mensen in onze kerk als voor onze vrienden, familie, collega’s. In de kerk maken we het verschil voor anderen in de teams waarin we kunnen dienen, de connectgroep waar we samen leven doen. De kerk is niet de plaats waar we komen in eerste plaats om te ontvangen, maar om te geven (en ontvangen doen we als gevolg daarvan).

Duration:00:41:42

We Ervaren Vrijheid (Mijn Kerk - Week 2)

1/14/2024
Vaak denken we dat geloven synoniem is met het einde van onze vrijheid maar het tegendeel is waar. God wil jou juist de vrijheid geven om het leven te leiden dat Hij met jou bedoeld heeft. Hij wil het verleden van onze brilglazen vegen zodat we onze nieuwe toekomst kunnen zien. Ook al leven we niet meer in het verleden, het leeft vaak nog in ons. Als we ons verleden niet achterlaten, dan wordt het onze toekomst. God wil ons vrijheid geven van de bagage uit ons verleden dat verantwoordelijkheid is voor de zwaarte van ons leven. Hij wil herstel brengen van kwetsuren, beschadigde emoties, teleurstellingen, ontgoochelingen, bepaalde gedragingen en gewoonten, denkbeelden, opinies, verslavingen, ... Het kennen van God geeft ons toegang tot God en tot de eeuwigheid in de hemel na dit leven. Maar het is vrijheid vinden dat onze levenskwaliteit hier op aarde bepaalt. De ideale plaats om vrijheid te vinden, stappen te zetten in je geloofsleven is in connectgroepen.

Duration:00:38:50

We Vinden God (Mijn Kerk - Week 1)

1/7/2024
Veel mensen zijn ergens onderweg in hun leven afgedwaald en verloren gelopen. Ze zijn gaan lopen van iets of achter iets. Vaak hebben ze een vervanging gezocht voor God maar nooit gevonden wat ze zochten. Ze hebben andere zaken voor God laten komen. Ze hebben hun eigen manier van de dingen te doen gaan vertrouwen i.p.v. op God te gaan vertrouwen. Ze lopen verloren maar God stopt nooit met ons te zoeken. De eerste stap op weg naar een leven met meer voldoening en betekenis is God leren kennen. Het is Zijn hartewens dat je Hem leert kennen, vrijheid vindt, en het verschil gaat maken zodat je voldoening kan vinden. Gods kerk is de plaats waar Hem kunnen leren kennen en Hem kunnen ervaren. Hij is aanwezig in Zijn Kerk (Ef. 2:19-22)

Duration:00:40:25

Kijk Omhoog - Kerstmis (2023)

12/24/2023

Duration:00:22:58

Verheug Je

12/17/2023

Duration:00:30:15

Met Eigen Ogen

12/10/2023

Duration:00:34:13

Omdat Jezus Kwam Om Te Dienen (Omdat Hij Eerst Van Ons Hield - Week 4)

12/3/2023
De Allerhoogste God koos ervoor om mens te worden en neer te dalen naar de aarde om God te laten zien aan de mensen. Dit deed HIj niet door te zetelen op een troon, maar door te dienen. Hij nam het op voor de minsten van de maatschappij en maakte zijn handen vuil om Gods Koninkrijk op aarde te brengen. Hij was diegene die de voeten van Zijn leerlingen waste, die zieken genas, die uiteindelijk stierf aan een kruis voor de vergeving van zonden van de mensheid. Zijn wij ook bereid om onze handen uit de mouwen te steken? Om dienende vrienden, collega’s, partners, zussen, broers, buren te zijn? Of focussen we eerder op wat anderen al dan niet voor ons betekenen in relaties?

Duration:00:37:11

Omdat God Ons Eerst Vergaf (Omdat Hij Eerst Van Ons Hield - Week 3)

11/26/2023
Door de zonde van de mens kwam er een scheiding tussen God en ons waardoor onze Heilige God niet meer dichtbij Zijn mensen kon zijn. God is in essentie een vergevende God en bedacht offers voor Zijn volk in het Oude Testament en gaf Zijn Zoon uiteindelijk als offer ter vergeving van alle fouten. God vraagt van ons ook om onze naasten te vergeven. We mogen weten dat wij eerst vergeving ontvangen hebben en genade nodig hadden. Diezelfde genade mogen we anderen toekennen. In de praktijk is dat niet altijd makkelijk. Jezus zei zelfs tegen Zijn leerlingen dat ze elkaar 7x70 maal moesten vergeven.

Duration:00:42:18

Omdat Jezus Mensen Echt Zag (Omdat Hij Eerst Van Ons Hield - Week 2)

11/19/2023
Jezus leefde in een schaamte cultuur, d.w.z. dat er grote waarde gehecht wordt aan eer, aanzien en reputatie, en de leden nog meer gedwongen worden tot aanpassen aan de groep dan al het geval is bij elke andere vorm van samenleving. Je wilde vooral omgaan met mensen die aanzien hadden, zo kon je mee genieten van hun aanzien en kon jouw reputatie opgekrikt worden. Je ging je gedrag dan ook aanpassen aan die groep. Dat betekende ook dat je niet omging met mensen van een lagere status, want daarmee zou je je eigen reputatie ook schaden. Je wilde niet gezien worden met mensen die in zonden leefden, die onrein waren, die onpopulair waren. Je meet je gedrag af aan de vraag ‘zal ik aanvaard of uitgesloten worden als ik dit doe?’. We zien dat Jezus hier niet aan mee doet en de schaamte van mensen van een lage status net op zich neemt. Door wel met hen om te gaan verlaagt hij zijn eigen reputatie, maar geeft hij waarde aan de mensen die hij ontmoette. Hij maakte hemzelf hierdoor net minder populair in de samenleving waarin hij leefde; hij choqueerde door onpopulaire mensen op te zoeken en aan te raken. Denk maar aan de bloedvloeiende vrouw, Zacheus, de Samaritaanse vrouw (Jh. 4), de discipelen waren vissers en tollenaars, de vrouw die Jezus’ voeten balsemt, Jezus die zieken geneest en demonen uitdrijft… ZIen wij mensen zoals Jezus ze zag? Durven wij investeren in mensen zonder dat het ons per se iets oplevert van voordelen? Liefhebben zonder voorwaarden en mensen waarde geven, dat deed Jezus.

Duration:00:37:56

Omdat God Naar Ons Luistert (Omdat Hij Eerst Van Ons Hield - Week 1)

11/12/2023
Onze God is een God die in relatie met Zijn mensen staat en naar hen wilt luisteren. Veel psalmisten schrijven erover, God belooft het zelf aan Zijn volk door de profeten. Ook zien we dat de Heilige Geest in de drie-eenheid luistert naar Jezus voor Hij iets zegt. Hoe goed zijn wij in luisteren? God luistert naar al onze verlangens, gedachten en gebeden en staat 24/7 klaar voor ons. Hoe goed zijn wij in luisteren in onze familie, bij onze vrienden, op ons werk, in ons huwelijk… In Jakobus worden we aangemoedigd om traag te zijn om te spreken, haastig om te luisteren.

Duration:00:37:31

Naar Zijn Beeld (Waar God Woont - Week 5)

10/29/2023
God is: 3-in-1. In Zijn eenheid, is God 3 personen die in hechte en perfecte gemeenschap met elkaar leven. Hij bestaat in perfecte onderlinge relaties: liefde. Wij zijn gemaakt naar Zijn beeld. God wil dat wij als individuen, maar ook als de Kerk een reflectie zijn van Hem. DUS: Gods wens is dat Zijn schepping en de mensheid reflecteren wie Hij zelf is: een perfecte gemeenschap van 3 personen die liefde IS. En meer nog; God nodigt ons als gelovigen en Kerk uit om deel te nemen aan die liefde; aan wie Hij is. Omdat de Heilige Geest onder ons woont, nemen deel aan de relatie tussen de Vader en de Zoon, die Hij (de Heilige Geest) medieert. Overgave aan de werking van Zijn Geest leidt tot een fellowship/familie van mensen die meer en meer God zelf reflecteert. Onze cultuur, normen, moraliteit (gemeenschap?) zou afspiegeling moeten zijn van wie Hij is.

Duration:00:40:30

Gods Huis, Jouw Thuis (Waar God Woont - Week 4)

10/22/2023

Duration:00:35:11

Waar God Woont (Waar God Woont - Week 3)

10/15/2023
God is: Betrokken, relationeel. Hij wil onder zijn mensen wonen. DUS: De Kerk wordt beschreven als Tempel van de HG waarbij wij levende bouwstenen zijn en Jezus de hoeksteen is. (Ef. 2:19-22; 1 Pet. 2:5). De tempel was plaats waar God woonde bij Israël (2 Kron. 6:1-2). Vandaag is Gods aanwezigheid niet meer verbonden met een specifieke plaats of gebouw, maar met een speciaal volk. Daarnaast gebeuren er bijzondere dingen waar God aanwezig is. We mogen in de Kerk dus o ok woorden van God, wonderen, doorbraken, vergeving, verzoening verwachten.

Duration:00:28:40

Op Missie Met Hem (Waar God Woont - Week 2)

10/8/2023
God is: Koning van hemel en aarde. Hij regeert over Zijn schepping en Hij heeft een plan met Zijn Schepping en de mensheid. God is op missie om herstel te brengen waar de gebrokenheid van de mensheid brokken maakte. Zijn koninkrijk zal volledig geopenbaard worden bij de terugkomst van Jezus, wanneer Zijn plan voltooid zal zijn. Toch is Gods koninkrijk nu, in de tussentijd, al een realiteit, ook al is dit nog niet volledig geopenbaard of zichtbaar. DUS: Eén van de manieren, tekenen waaraan we nu al kunnen zien dat Gods Koninkrijk er nu al is; is de Kerk. God gebruikt de Kerk om Zijn plan verder te zetten, op weg naar de volledige voltooiing van Zijn plan voor herstel en dus openbaring van Zijn Koninkrijk. Als Kerk zijn we dus een volk dat vooruit kijkt, toekomstgericht en hoopvol omdat we weten dat God een herstelplan heeft. We zijn pioniers of wegwijzers in het bouwen van families/gemeenschappen van hoe het op een dag echt en volledig zal zijn. Samen zijn we deel van Zijn Koninkrijk en missie.

Duration:00:30:24

Door God Geroepen (Waar God Woont - Week 1)

10/1/2023
God is: Trouw aan Zijn schepping en Zijn plan. Hij laat niet los wat Hij gemaakt heeft en waar Hij een plan voor had. Ook als wij als mensen falen en Hem loslaten, is Hij trouw. Hij laat ons niet achter. Hij riep Zijn volk Israël uit slavernij en verdrukking en net zo roept Hij ons als gelovigen uit onze gebrokenheid, ongehoorzaamheid. DUS: Als kerk is onze identiteit in God die ons roept. Hij is het die onze identiteit als kerk bepaald door ons te roepen uit een geestelijke dood/slaap. Daardoor staan wij in relatie of verbond met Hem. Het woord dat als eerste voor de kerk werd gebruikt is ekklesia. Dit woord komt van het werkwoord kaleo wat ‘roepen uit’ betekent. Een mogelijke vertaling voor ekklesia zou dus ‘geroepenen uit’ kunnen zijn. God roept zijn kerk uit de wereld, uit slavernij, uit gebrokenheid. Deze roeping bepaalt onze identiteit.

Duration:00:36:57