Tong Giao Phan Sai Gon-logo

Tong Giao Phan Sai Gon

Religion & Spirituality Podcas

Giới thiệu các bài giảng, chuyên đề và sách nói thiêng liêng được tuyển lựa cho cộng đoàn dân Chúa cùng lắng nghe và suy ngẫm.

Location:

Vietnam

Description:

Giới thiệu các bài giảng, chuyên đề và sách nói thiêng liêng được tuyển lựa cho cộng đoàn dân Chúa cùng lắng nghe và suy ngẫm.

Language:

Vietnamese


Episodes

Công trình cứu độ là của Thiên Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 9 TN

6/5/2023
Bài giảng của Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy trong thánh lễ Thứ Hai tuần 9 Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 5-6-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:06:32

Sống trong Chúa Ba Ngôi - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN Lễ Chúa Ba Ngôi năm A

6/4/2023
Bài giảng của Lm Giuse Vũ Hữu Hiền trong thánh lễ Chúa Ba Ngôi năm A, cử hành lúc 17:30 ngày 4-6-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:10:43

Mầu nhiệm của tình yêu - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN Lễ Chúa Ba Ngôi năm A

6/3/2023
Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong thánh lễ Chúa Ba Ngôi năm A, cử hành lúc 17:30 ngày 3-6-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Duration:00:24:25

Hoa trái & Cầu nguyện - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần 8 TN

6/2/2023
Bài giảng của Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 8 Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 2-6-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:12:39

Mù quáng - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần 8 TN

6/1/2023
Bài giảng của Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng trong thánh lễ Thứ Năm tuần 8 Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 1-6-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:06:47

Cuộc gặp gỡ của tình yêu - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét

5/31/2023
Bài giảng của Lm Rôcô Nguyễn Duy trong thánh lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét, cử hành lúc 17:30 ngày 31-5-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:08:22

Từ bỏ để đón nhận sự sống vĩnh cửu - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 8 TN

5/30/2023
Bài giảng của Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh trong thánh lễ Thứ Ba tuần 8 Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 30-5-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:07:50

2 sự đối lập - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Đức Trinh nữ Maria - Mẹ Hội Thánh

5/29/2023
Bài giảng của Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong thánh lễ Đức Trinh nữ Maria - Mẹ Hội Thánh, cử hành lúc 17:30 ngày 29-5-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:12:40

Bí tích Thánh Thể ban chính Chúa Giêsu cho mỗi chúng ta - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Thánh lễ Rước lễ lần đầu

5/29/2023
Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong thánh lễ Rước lễ lần đầu, cử hành lúc 16:00 ngày 28-5-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.

Duration:00:17:35

Sống theo ơn Chúa Thánh Thần là như thế nào? - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Lễ Tạ ơn Cộng đoàn Kinh thánh Cầu nguyện

5/29/2023
Bài giảng của ĐGM Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ Lễ Tạ ơn Cộng đoàn Kinh thánh Cầu nguyện, cử hành lúc 8:30 ngày 29-5-2023 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:16:53

Sống theo Chúa Thánh Thần - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Lễ Ban Bí tích Thêm Sức

5/28/2023
Bài giảng của ĐGM Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức, cử hành lúc 8:00 ngày 28-5-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.

Duration:00:18:30

Đấng ban sinh lực & đổi mới - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

5/28/2023
Bài giảng của Lm Giuse Vũ Hữu Hiền trong thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cử hành lúc 17:30 ngày 28-5-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:10:09

Can đảm sống đời chứng nhân - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

5/27/2023
Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cử hành lúc 17:30 ngày 27-5-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Duration:00:19:53

Chúa biết con hơn con biết con - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần 7 PS

5/26/2023
Bài giảng của Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 7 Phục sinh, cử hành lúc 17:30 ngày 26-5-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:08:51

Trân quý - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần 7 PS

5/25/2023
Bài giảng của Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng trong thánh lễ Thứ Năm tuần 7 Phục sinh, cử hành lúc 17:30 ngày 25-5-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:08:04

Hiệp hành với mối bận tâm của Chúa Giêsu - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Thứ Tư tuần 7 PS

5/23/2023
Bài giảng của Lm Rôcô Nguyễn Duy trong thánh lễ Thứ Tư tuần 7 Phục sinh, cử hành lúc 17:30 ngày 24-5-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:05:07

Có Chúa không bao giờ cô đơn - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 7 PS

5/22/2023
Bài giảng của Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy trong thánh lễ Thứ Hai tuần 7 Phục sinh, cử hành lúc 17:30 ngày 22-5-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:06:50

Thiên đàng là gì? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Lễ Chúa Thăng Thiên

5/21/2023
Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Chúa Thăng Thiên, cử hành lúc 19:00 ngày 21-5-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.

Duration:00:17:12

Vinh quang trong Chúa và với Chúa - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | Lễ Chúa Thăng Thiên

5/21/2023
Bài giảng của Lm Giuse Vũ Hữu Hiền trong thánh lễ Lễ Chúa Thăng Thiên, cử hành lúc 17:30 ngày 21-5-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:08:07

Lễ Thăng Thiên: Hướng lòng về trái đất - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Lễ Chúa ThăngThiên năm A

5/21/2023
Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa Thăng Thiên năm A - bổn mạng Doanh nhân Công giáo TGP vào lúc 11:00 ngày 21-5-2023 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Duration:00:11:18