VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcas

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Luyện Tập Lòng Tin Kính (VPNS)

3/2/2024
Tựa Đề: Luyện Tập Lòng Tin Kính; Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 4:1-10; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:23

Mang Gánh Nặng (VPNS)

3/1/2024
Tựa Đề: Mang Gánh Nặng; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Lịch Cầu Nguyện, Mùa Chay

Duration:00:04:08

Suy Ngẫm Và Làm Theo Lời Chúa (VPNS)

3/1/2024
Tựa Đề: Suy Ngẫm Và Làm Theo Lời Chúa; Kinh Thánh: Giô-suê 1:8; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:09

Mùa Chay, Nói Chuyện... Yêu Và Hy Sinh (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)

3/1/2024
Tựa Đề: Mùa Chay, Nói Chuyện... Yêu Và Hy Sinh; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu; Loạt Bài: Năm Mới

Duration:00:07:56

Mục Đích Của Đời Sống (Mục Sư Trần Thiện Đức)

3/1/2024
Tựa Đề: Mục Đích Của Đời Sống; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:37-40; Tác Giả: Mục Sư Trần Thiện Đức; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:45:00

Ân Điển Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Vũ Tuấn Anh)

2/29/2024
Tựa Đề: Ân Điển Của Đức Chúa Trời; Kinh Thánh: Giô-na 1; Tác Giả: Mục Sư Vũ Tuấn Anh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Mỹ Đình

Duration:00:47:03

Sẽ Ở Cùng Chúa Luôn Luôn (VPNS)

2/29/2024
Tựa Đề: Sẽ Ở Cùng Chúa Luôn Luôn; Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:12

Nhìn Lên Chúa (Jeff Schreve)

2/29/2024
Tựa Đề: Nhìn Lên Chúa; Tác Giả: Jeff Schreve; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:58

Ăn Ở Cách Ngay Thẳng (VPNS)

2/28/2024
Tựa Đề: Ăn Ở Cách Ngay Thẳng; Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:9-12; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:37

Người Phục Vụ Đẹp Lòng Chúa (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

2/28/2024
Tựa Đề: Người Phục Vụ Đẹp Lòng Chúa (Phần 1); Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:13; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:42:58

Năng Quyền Của Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Tony)

2/28/2024
Tựa Đề: Năng Quyền Của Sự Cầu Nguyện; Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:15-23; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Tony; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:57:34

Khi Bạn Bị Cám Dỗ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)

2/28/2024
Tựa Đề: Khi Bạn Bị Cám Dỗ; Kinh Thánh: Thi-thiên 91:1-16; Lu-ca 4:1-13; Tác Giả: Mục Sư Trịnh Văn Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển

Duration:00:41:48

Thiên Sứ Cũng Vui Mừng (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

2/27/2024
Tựa Đề: Thiên Sứ Cũng Vui Mừng; Kinh Thánh: Lu-ca 15:9-11; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Năm Mới

Duration:00:50:52

Cơ Đốc Nhân Và Thế Gian (Mục Sư Đặng Quy Thế)

2/27/2024
Tựa Đề: Cơ Đốc Nhân Và Thế Gian; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth

Duration:00:38:26

Cuộc Vui Đã Xong (Mục Sư Huỳnh John Hùng)

2/27/2024
Tựa Đề: Cuộc Vui Đã Xong; Kinh Thánh: Đa-ni-ên 5:1-31; Tác Giả: Mục Sư Huỳnh John Hùng; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Everett

Duration:00:36:33

Xuân An Bình (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)

2/27/2024
Tựa Đề: Xuân An Bình; Kinh Thánh: Phi-líp 4:4-7; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Năm Mới

Duration:00:29:29

Đức Tin Bị Thử Thách (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

2/27/2024
Tựa Đề: Đức Tin Bị Thử Thách; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 22:1-12; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge

Duration:00:31:19

Người Tốt Dưới Ánh Sáng Của Lời Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

2/27/2024
Tựa Đề: Người Tốt Dưới Ánh Sáng Của Lời Chúa; Kinh Thánh: Rô-ma 3:10; Rô-ma 3:23; Rô-ma 6:23; 1 Giăng 1:9; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:25:46

Tình Bạn Thật (Ngọc-Huỳnh-Bích)

2/27/2024
Tựa Đề: Tình Bạn Thật; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:06:26

Hãy Ra Khỏi Ba-by-lôn (VPNS)

2/27/2024
Tựa Đề: Hãy Ra Khỏi Ba-by-lôn; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 51:6-14,45-46; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:08:01