VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcas

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Lẽ Sống Cao Quý (VPNS)

10/1/2022
Tựa Đề: Lẽ Sống Cao Quý; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Lịch Cầu Nguyện

Duration:00:04:05

Bỏ Nhà Thờ? (Bill Bright)

10/1/2022
Tựa Đề: Bỏ Nhà Thờ?; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:36

Xin Ý Cha Được Nên (VPNS)

10/1/2022
Tựa Đề: Xin Ý Cha Được Nên; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-46; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:07

Biện Hộ Cho Tội Lỗi (VPNS)

9/30/2022
Tựa Đề: Biện Hộ Cho Tội Lỗi; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 32:21-24; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:02:44

Sợ Bất Ngờ Được Phước? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

9/30/2022
Tựa Đề: Sợ Bất Ngờ Được Phước?; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:11; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:06:38

Chọn Lựa Vì Muốn Hay Do Áp Lực (Mục Sư Đỗ Đình Song)

9/30/2022
Tựa Đề: Chọn Lựa Vì Muốn Hay Do Áp Lực; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:15-26; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:22:48

Đa-ni-ên Trong Hang Sư Tử (Pastor Nguyễn Tuấn Anh)

9/30/2022
Tựa Đề: Đa-ni-ên Trong Hang Sư Tử; Kinh Thánh: Đa-ni-ên 6; Tác Giả: Pastor Nguyễn Tuấn Anh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:45:25

Sợ Lộ Chân Tướng? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

9/30/2022
Tựa Đề: Sợ Lộ Chân Tướng?; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:12-15; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:17:59

Chuyện... Trước Hết Và... Sau Cùng (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)

9/30/2022
Tựa Đề: Chuyện... Trước Hết Và... Sau Cùng; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu; Loạt Bài: Ngày Từ Phụ

Duration:00:10:40

Khôn Ngoan Kỳ Diệu Của Chúa Được Bày Tỏ Trong Cõi Tạo Vật (John Bevere)

9/29/2022
Tựa Đề: Khôn Ngoan Kỳ Diệu Của Chúa Được Bày Tỏ Trong Cõi Tạo Vật; Tác Giả: John Bevere; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:07:29

Cơn Giận Công Chính (VPNS)

9/29/2022
Tựa Đề: Cơn Giận Công Chính; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 32:15-20; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:03:18

Những Bài Học Cuộc Đời Từ Em Bé Hai Tuổi (Camerin Courtney)

9/28/2022
Tựa Đề: Những Bài Học Cuộc Đời Từ Em Bé Hai Tuổi; Tác Giả: Camerin Courtney; Loạt Bài: Giúp Đỡ Đời Sống, Độc Thân

Duration:00:06:45

Giúp Người Khác Tìm Kiếm Chúa (VPNS)

9/28/2022
Tựa Đề: Giúp Người Khác Tìm Kiếm Chúa; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 15:8-16; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:55

Tặng Phẩm Diệu Kỳ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)

9/28/2022
Tựa Đề: Tặng Phẩm Diệu Kỳ; Kinh Thánh: Giăng 3:16; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Ngôi Lời Vào Đời (Giăng)

Duration:00:34:17

Giữ Ngọn Lửa Luôn Bùng Cháy (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

9/28/2022
Tựa Đề: Giữ Ngọn Lửa Luôn Bùng Cháy; Kinh Thánh: Mác 16:20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:36:39

Hệ Thống Đinh Vị Bên Trong (John Bevere)

9/27/2022
Tựa Đề: Hệ Thống Đinh Vị Bên Trong; Tác Giả: John Bevere; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:09:40

Nguyên Tắc Không Đánh Mất Hòa Bình (VPNS)

9/27/2022
Tựa Đề: Nguyên Tắc Không Đánh Mất Hòa Bình; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 15:1-7; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:13

Ha-ga Và Đứa Con (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

9/27/2022
Tựa Đề: Ha-ga Và Đứa Con; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 16:1-16; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:50:28

Xây Dựng Mối Liên Hệ (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

9/27/2022
Tựa Đề: Xây Dựng Mối Liên Hệ; Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-17; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin

Duration:00:40:46

Ồ Ngày Vui Vẻ (Camerin Courtney)

9/27/2022
Tựa Đề: Ồ Ngày Vui Vẻ; Tác Giả: Camerin Courtney; Loạt Bài: Giúp Đỡ Đời Sống, Độc Thân

Duration:00:06:43