VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcas

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Thương Xót Người Bần Hàn (VPNS)

12/9/2022
Tựa Đề: Thương Xót Người Bần Hàn; Kinh Thánh: Châm-ngôn 17:5; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:10

Bài Ca Mùa Vọng: Hạnh Phước Thiên Thượng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)

12/8/2022
Tựa Đề: Bài Ca Mùa Vọng: Hạnh Phước Thiên Thượng; Kinh Thánh: Lu-ca 1:39-45; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Bài Ca Mùa Vọng

Duration:00:33:36

Thi-thiên 67 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

12/8/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Thi-thiên 67

Duration:00:00:52

Thi-thiên 66 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

12/8/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Thi-thiên 66

Duration:00:02:16

Càng Rải... Càng Thêm! (VPNS)

12/8/2022
Tựa Đề: Càng Rải... Càng Thêm!; Kinh Thánh: Châm-ngôn 11:24; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:04:50

Chỉ Có Một Người Biết Ơn Sao? (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

12/8/2022
Tựa Đề: Chỉ Có Một Người Biết Ơn Sao?; Kinh Thánh: Lu-ca 17:11-19; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:31:35

Thông Điệp Giáng Sinh Là Thật Hay Hoang Tưởng (Mục Sư Đỗ Đình Song)

12/8/2022
Tựa Đề: Thông Điệp Giáng Sinh Là Thật Hay Hoang Tưởng; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:20-22; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:30:20

Ca-thương 05 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

12/7/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ca-thương 05

Duration:00:02:19

Cho Chúa Vay Mượn (VPNS)

12/7/2022
Tựa Đề: Cho Chúa Vay Mượn; Kinh Thánh: Châm-ngôn 19:17; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:01

Nắm Lấy Cơ Hội (Mục Sư Trần Việt Dũng)

12/6/2022
Tựa Đề: Nắm Lấy Cơ Hội; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:1-11; Tác Giả: Mục Sư Trần Việt Dũng; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:56:06

Chúa Nhìn Thấy Trong Lòng (Mục Sư Đặng Quy Thế)

12/6/2022
Tựa Đề: Chúa Nhìn Thấy Trong Lòng; Kinh Thánh: Mác 7:1-23; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth

Duration:00:32:44

Lòng Rộng Rãi Được Thịnh Vượng (VPNS)

12/6/2022
Tựa Đề: Lòng Rộng Rãi Được Thịnh Vượng; Kinh Thánh: Châm-ngôn 11:24-25; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:18

Ăn Trộm Của Chúa (VPNS)

12/5/2022
Tựa Đề: Ăn Trộm Của Chúa; Kinh Thánh: Ma-la-chi 3:7-12; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:12

Món Quà Giáng Sinh (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

12/5/2022
Tựa Đề: Món Quà Giáng Sinh; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống, Lễ Giáng Sinh

Duration:00:09:23

Sợ Chúa Không Chúc Phước? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

12/5/2022
Tựa Đề: Sợ Chúa Không Chúc Phước?; Kinh Thánh: Dân-số Ký 6:22-25; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:10:38

Chuẩn Bị Tấm Lòng Cho Giáng Sinh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)

12/5/2022
Tựa Đề: Chuẩn Bị Tấm Lòng Cho Giáng Sinh; Kinh Thánh: Ma-la-chi 4:1-6; Lu-ca 1:5-25; Tác Giả: Mục Sư Trịnh Văn Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển

Duration:00:43:19

Ngày Có Tin Lành (Mục Sư Ngô Đình Can)

12/5/2022
Tựa Đề: Ngày Có Tin Lành; Kinh Thánh: 2 Các Vua 7:1-11; Tác Giả: Mục Sư Ngô Đình Can; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới

Duration:00:39:07

Đấng Là Ánh Sáng Thật (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

12/5/2022
Tựa Đề: Đấng Là Ánh Sáng Thật; Kinh Thánh: Giăng 1:1-18; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Duration:00:41:43

Nguyên Tắc Gieo Và Gặt (VPNS)

12/4/2022
Tựa Đề: Nguyên Tắc Gieo Và Gặt; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 9:6-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:58

Nhớ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

12/3/2022
Tựa Đề: Nhớ Ơn Chúa; Kinh Thánh: Lu-ca 17:11-19; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge

Duration:00:26:40