keintorplus-logo

keintorplus

Science Podcasts >

پادکستی که بعد از گوش کردن به آن با خود می گویید که اینطور پلاس

پادکستی که بعد از گوش کردن به آن با خود می گویید که اینطور پلاس
More Information

Location:

Iran

Description:

پادکستی که بعد از گوش کردن به آن با خود می گویید که اینطور پلاس

Language:

Persian


Episodes

تئوری مغز هولوگرافیک - مهرزاد

3/29/2019
More
برای آن که یک جهان را در دانه ای شن و بهشت را در گلی وحشی ببینی بی نهایت را در کف دستت نگه دار و جاودانگی را در یک ساعت تجربه کن در دومین قسمت #کهاینطورپلاس با تئوری مغز هولوگرافیک آشنا می شویم

Duration:00:14:41

کوان ها - مهرزاد

1/29/2019
More
وقتی دو دست به هم می خورند صدایی ایجاد می شود. به صدای یک دست گوش کن. صدای یک دست چیست؟ در این قسمت کهاینطور پلاس با نوعی مراقبه در آیین ذن آشنا می شویم

Duration:00:15:19