SBS Lao-logo

SBS Lao

SBS (Australia)

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Location:

Sydney, NSW

Description:

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Language:

Multilingual

Contact:

SBS Radio Sydney Locked Bag 028 Crows Nest NSW 1585 Australia (02) 9430 2828


Episodes

ຈະເກັບກະດູກຄົນໄວ້ໃນວັດທີ່ຊິດນີໄດ້ແບບໃດກັນ?

5/13/2021
ສຳພາດ: ທ່ານເດດ ສີແສງລັດ, ປະທ່ານປະຊາສຳພັນ ສະມາຄົມສົ່ງ ເສີມຊຸມຊົນວລາວ. ລາວເຮົາໃນອອສເຕຼເລັຍທີ່ເລີ້ມມາຢູ່ອອສເຕຼຈາກສູນອົພຍົບຕ່າງໆ ໃນວັນທີ 19​ ມີນາ 1976 ມີຫຼາຍຂຶ້ນແລະຕາຍຫຼຸດລົງໂດຍທີ່ໃນປັດ ຈຸບັນນີ້ມີຢູ່ປະມານສິບພັນຄົນ. ແຕ່ວ່າບາດຖຶກສານະປະກິດສົບໂດຍການວາງເພີງແລ້ວຈະເອົາກະ ດູກທີ່ເຫຼືອໄວ້ປັນອານຸສອນໄປເກັບມ້ຽນໄວ້ຢູ່ໃສໄດ້ໃນໃນອອສເຕຼເລັຍ?

Duration:00:14:01

ບໍ່ແກ້ວຫວຍຊາຍ ຕຽມ 800 ຕຽງໄວ້ສຳຮັບຄົນປ່ວຍ ໂຄວິດ-19

5/13/2021
ແຂວງບໍ່ແກ້ວເປັນເຂດແດ່ນແຫ່ງນຶ່ງຂອງ ສປປລາວ ທີ່ມີຄົນເປັນ ໂຄວິດ-19 ຫຼາຍໃນຣະດັບທີສອງໃນລາວທັງຕັ້ງຢູ່ໃນສາມລ່ຽມທອງ ຄຳທີ່ເປັນແດນທີ່ຖືວ່າເປັນເຂດອັນຕະຣາຍຍ້ອຍ ໂຄວິດ-19. ບັດນີ້ ເມືອງບໍ່ແກ້ວຫວຍຊາຍໄດ້ຈັດຕຽງ 800 ຕຽງໄວ້ຮັບມື ກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ອາດອາຣະວາດແຂວງບໍ່ແກ້ວແລ້ວ.

Duration:00:04:11

ຕຳຣວດຈະເອົາເຣື່ອງຄົນແຜ່ຜາຍ ໂຄວິ-19

5/13/2021
ມີການກ່າວຫາແລະຊ່າວ່າຄົນທີ່ລັກຣອບເຂົ້າໄປ ສປປລາວ ເປັນຜູ້ແຜ່ຜາຍ ໂຄວິດ ຂຶ້ນໃນລາວຂອງຫ່ວາງນີ້ແລະຕຳຣວດຈະເອົາເຣື່ອງກັບພວກດ່ັ່ງແລະ ຜູ້ທີຊຸກຊ້ອນຄົນດັ່ງກ່າວໄວ້ດ້ວຍ ແຕ່ມັນເປັນການກະທຳອັນຖຶກຕ້ອງຫຼືບໍ່?

Duration:00:05:17

ສະຫວັນນະເຂດປົດນາຍບ້ານເມືອງໄກສອນຍ້ອນຫັຍງ?

5/13/2021
ໃນ ສປປລາວ ມີ ການຕ້ອງຫ້າມ ໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດຍອນພະຍາດ ດັ່ງກ່າວຮອບສອງຣະບາດຢູ່. ແຕດ້ວຍເຫດໃດນາຍບ້ານເມືອງໄກສອນຖຶກປົດອອກຈາກໜ້າທີ່ການ?

Duration:00:03:38

ງົປມາອອສເຕຼເລັຍ 2021-22 ຈະຖຶກປົກກວມໂດຍ ວິກິດ ໂຄວິດ-19.

5/13/2021
ງົບປະມານ 2020-21 ຂອງຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຈະຖຶກປົກຫຸ້ມໂດຍວິກິດ ໂຄວິດ-19 ແຕ່ການຈາບຂູ່ດ້ານສຸຂພາບນັ້ນຈະກະທົບກະເທືອນຍ້ອນມັນຈະແມ່ນການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຄວິດບ19 ພຸ້ນ. ການຂົນນຳສົ່ງຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ບັນຫາການມີຢານັ້ນ ການລັ່ງເລໃຈຈະໄປໃຫ້ສັກຢາ ນັ້ນໃຫ້ ເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງບັນຫາແກ່ທ່ານນາຍຄັງໃຫຍ່ອອສເຕຼເລັຍ. ແລະກະທັ້ງການທີ່ເສຖກິດໂດຍທົ່ວໄປຂອງອອສເຕຼເລັຍຟຶ້ນໂຕດີຄືນໄດ້ັນັ້ນຍັງແຂງແຮງ ດີຢູ່ກໍຕາມ ບາງຂະແໜງຂອງເສຖກິດນັ້ນຍັງອາໄສການສັກຢາວັກຊີນນັ້ນຢູ່ເພື່ອຈະເອົາ ໂຕລອດໄດ້.

Duration:00:06:50

ອອສເຕຼເລັຍຈະວາງຈຳນວນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍໄວ້ໃນອົປມານ 21-22 ບໍ່?

5/13/2021
ຈຳນວນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນຕົກຕ່ຳລົງມາກມາຍ ໃນຣະຍະວິກິດ ໂຄວິດ-19 ຈົນເຖິງຂັ້ນຫຼົບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຕໍ່ແຕ່ພາຍຫຼັງສົງ ໂລກ5ັງທີສອງ. ນັ້ນເປັນການເສັຍຫາຍເສຖກິດອອສເຕຼເລັຍມາກມາຽໂດຍມີວິກິດຂາດເຂີນລູກ ຈ້າງທີ່ຄວາມສ່ຽວຊານແລະການເຕີບໂຕຂອງມົນລະເມືອງຄົງຈະລ້າຊາລົງໃນອານາຄົດ. ຜູ້ສ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ເສຖກິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍແຕ່ສວນ ປະກອບຂອງວັທນະທັມຂອງສັງຄົມອອສເຕຼເລັຍນຳດ້ວຍ.

Duration:00:05:17

ສປປລາວ ຕິດຕັ້ງ 300 ຕຽງສຸກເສີນຮັບມືກັບ ໂຄວິດ-19

5/13/2021
ຍ້ອນ ໂຄວິດ-19 ຮອບສອງວີ້ຂຶ້ນທົ່ວຜືນແຜນດິນລາວ ບັດນີ້ທາງການ ສປປລາວ ນຳເອົາຕຽງສຸກເສີນມາຕິດຕັ້ງ ໄວ້ເພື່ອຮັບມີກັບຄົນຈະທີ່ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່ວາລົ້ນໂຮງພະ ຍາບານ.

Duration:00:05:36

ສປປລາວ ຕໍ່ອອກ ລ໋ອກດາວ 15​ ມື້

5/13/2021
ໂຄວິດ-19 ບຸກຣຸກ ສປປລາວ ໄປທົ່ວເກືອບຫົນແຫ່ງແລ້ວ. ກ່ອນນີ້ມີ ລ໋ອກດາວ ແລ້ວແຕ່ປັດນີ້ຕ້ອງຕໍ່ມັນອອກ 15 ມື້ ເພື່ອສະກັດກັ້ນພະຍາມດັ່ງກາວ.

Duration:00:05:07

ແພດສ່ຽວຊານຈີນແລະວຽດມາຮອດວຽງຈັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ ໂຄວິດ-19.

5/13/2021
ໂຄວິດ-19 ຮອບສອງບຸກຣຸກ ສປປລາວ ຢູ່ໃນເວລານີ້ຈົນວ່າ ໜ່ວຍແພດຜູ້ສຽວຊານ ສປຈີນ ແລະວຽດນາມມາຮອດວຽງ ຈັນແລ້ວເພື່ອຊົດຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານພະຍາດດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

Duration:00:06:03

ຂ່າວສຳຮັບຣະຍະ 10-5-21

5/13/2021
ຂ່າວຄາວທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈສຳຮັບຣະຍະ 10-5-21.

Duration:00:11:40

ຊີ7 ປະນາມ ສປຈີນແລະຣັດເຊັຍ

5/13/2021
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ຊີ7 ແລະປະເທດ່ີທຖຶກເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ປະນາມປະເທດ ສປຈີນ ແລະຣັດເຊັຍກ່ຽວກັບພຶດຕິການຫຼາຍຢ່າງ. ກອງປະຊຸມນັ້ນຖຶກຈັດຂຶ້ນໃນກຸງ ລອນດອນ ່ີທກໍຶຖກກະທົບກະເທືອນ ໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະເທດອິນເສັຍທີ່ເປັນ ໂຄວິດ-19 ເມື່ອມີກອງ ກະຊຸມກັນນັ້ນຢູ່.

Duration:00:07:05

ໂຄງການການມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍໂດຍມີຄວາມສ່ຽວຊານແລະວິທີການເພື່ອຢູ່ຢ່າງຖາວອນ

5/13/2021
ໃນແຕຣະປີ ອອສເຕຼເລັຍມີໄວ້ບໍ່ຣິການວີຊາຈຳນວນນຶ່ງໄວ້ໃຫ້ເພື່ອ ຈະຢູ່ໃນອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນ. ການໃຫ້ຢູ່ນັ້ນອີງໃສ່ສັງຄົມ, ການເມືອງແລະເສຖກິດຂອງອອສເຕຼເລັຍ. ໃນປີ 2020 ການໃຫ້ຢູ່ນັ້ນແມ່ນໃຫ້ຢູ່ຢ່າງມາກມາຍແຕ່ສຳຮັບປັດຈຸບັນ ນີ້ແມ່ນ 160 000 ຄົນ.

Duration:00:09:59

ອອສເຕູເລັຍຕຽມພ້ອມຈະວາດແຕ່ງກົດໜາຍຕໍ່ຕ້ານການນາບຂູ່ເພື່ອຄວບຄຸມກັນແລ້ວບໍ່?

5/13/2021
ໃນອອສເຕຼເລັຍ ຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ມາກມາຍຖືກຄາດຕະກັມຕາຍ ໂດຍຄູ່ຂອງພວກຂະເຈົ້າແມ່ນຍ້ອນການນາບຂູ່ເພື່ອຄວບຄຸມກັນ. ການເຮັດໃຫ້ການນາບຂູ່ກັນເປັນການຣະເມີດກົດໜາຍເປັນເຣື່ອງ ລາວທົ່ວອອສເຕຼເລັຍຢູ່ກ່ຽວກັບວ່າອອສເຕຼເລັຍມີຄວາມຕຽມພ້ອມ/ ຈະວາດແຕ່ງກົດໜາຍນັ້ນແລ້ວຫຼືບໍ່?

Duration:00:05:15

ກົດຈາຣະຈອນໃນອອສເຕຼເລັຍທີ່ຄວນຮູ້ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍຮູ້

5/13/2021
ຍ້ອນອອສເຕຼເລັຍມີແປດຣັດໂດຍທີ່ແຕ່ຣະຣັດມີກົດຈາຣະຈອນຂອງຕົນເອງ ເລີຍພາໃຫ້ມີກົດຈາຣະຈອນບາງອັນເປັນສິ່ງທີ່ຄົນຮູ້ຈັກນຳແຕ່ຄວນຮູ້ ດັ່ງວ່າ ໃນຣັດຕັສມາເນັຍ ມັນເປັນການຣະເມີດກົດເກນການຂັບຍານພາຫະທີ່ຜູ້ຂັບ ຈະໃຊ້ ແອບປ໌ ແຜນທີ່ໃນໂທຣະສັບມືຖືເມ່ື່ອຂັຍຢູ່ ແລະໃນຣັດນີວຊາວແວນລ໌ ຖ້າຂ້າມທາງຊ້າຈະຖຶກປັບໃໜ 66 ດອນ.

Duration:00:08:57

ຂ່າວສຳຮັບຣະຍະ 08-5-21

5/12/2021
ມີຂ່າວຫັຍງແດ່ສຳຮັບຣະຍະ 08-5-21

Duration:00:12:16

ເບິ່ງສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍກະທຳ

5/7/2021
ເບິ່ງສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍກະທຳ

Duration:00:01:27

ອາຫານທະເລໄທຍ໌ຖຶກຂາຍໄປ ສປປລວ ໄດ້ແລ້ວບັດນີ້

5/6/2021
ໃນຫ່ວາງກ່ອນນີ້ພັກຣັດ ສປປລາວ ຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອາຫານທະເລໃນໄທຍ໌ ເຂົ້າໃນລາວຍ້ອນວ່າຢ້ານກົວວ່າ ໂຄວິດ-19 ຈະໄປຕິດແປດໃສ່ຄົນໃນລາວ ແຕ່ພາຍຫຼັງການເຈຣະຈາກັນຍາວນານເຕີບ ບັດນີ້ອາຫານທະເລນັ້ນເຂົ້າໄປ ໃນລາວໄດ້ແລ້ວໂດຍຕ້ອງກະຕິບັດຕາມກົດເກນຈຳນວນນຶ່ງ.

Duration:00:06:07

ຜູ້ຖຶກພັຍເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍຕແກໃສ່ ຈຸນຶ່ງອີກ ໄດ້ຮັບເຮືອນຈັດສັນ

5/6/2021
ຝາເຂື່ອນດ້ານເທິງຂອງເຂື່ອນໄຝຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍພັງລັ່ງນ້ຳໃສ່ໃນຫ່ວາງກ່ອນນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສັຍວາຍວອດຈໃສ່ຄົນທັງຫຼາຍແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມາກມາຍ ແລະຕໍ່ມາ ໂດຍຊ້າໆຜູ້ທີ່ຖຶກພັຍນັ້ນໄດ້ຮັບເຮືອນຈັດສັນເປັນການຊົດເຊີຍແລ້ວເປັນຂັ້ນໆແລະຊ້າໆ.

Duration:00:04:47

ສປປລາວ ລ໋ອກດາວກັນ ໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດແລ້ວບັດນີ້

5/6/2021
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແຜ່ຣະບາດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃນ ສປປລາວ ຢູ່ຕລອດມາຊົ່ວຣະຍະນຶ່ງແລ້ວ ແລະບັດນີ້ທຸກແຂວງໃນລາວຖຶກສັ່ງໃຫ້ລ໋ອກດາວແລ້ວ ແຕ່ປາກົດວ່າຈຳນວນຄົນເປັນພະຍາດ ດັ່ງກ່າວຍັງທະວີຂຶ້ນຢູ່.

Duration:00:06:42

ການເຜົາສົບຄົນຕາຍໃນອອສເຕຼເລັຍເຮັດກັນແນວໃດ?

5/6/2021
ສຳພາດ : ທ່ານ ພຸດ ມິ່ງສຸພັນ ການຕາຍເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້. ເມື່ອຕາຍແລ້ວຊາກສົບກໍຖຶກສະນະກິດສົບຕາມຄວາມສາມາດແລະ ຕາມການເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ທີ່ໜົດອາຍະແລະ/ຫຼືຜູ້ໃກ້ຊິດທີຍັງມີຊີວິດຢູ່. ແຕ່ໃນອອສເຕຼເລັຍ ຈາກການປະສົບການຂອງບາງຄົນນັ້ນ ແມ່ນກະຖຶກ ທຳກັນແບບໃດແທ້?

Duration:00:13:24