Location:

Switzerland

Genres:

Folk Music

Description:

Radio je umetničko delo koje se stvara iz sata u sat, uvek iznova i na svoj način neponovljivo, u kombinaciji ljudskog uma i tehnike, govora i muzike.

Language:

English