Location:

Tirana County, Albania

Networks:

Radio Maria

Description:

ka për qëllim të nxisë mësimin e krishterë, ungjillëzimin dhe promovimin e personit njerëzor nëpërmjet këti rrjeti multimedial audio dhe në disa raste edhe-viziv.

Language:

Albanian

Contact:

3928191876