Radio Megaton-logo

Radio Megaton

6.1K Favorites

More Information

Location:

Varaždin, Croatia

Description:

"Radio Megaton danas pokriva podru�je potencijalne slu�anosti od 300.000 ljudi koliko ih �ivi na podru�ju sjeverozapadnog hrvatskog podru�ja pokrivenog signalom Radija Megaton. Osim na podru�ju vara�dinske �upanije slu�anost Radija zastupljena je i u rubnim dijelovima koprivni�ko-kri�eva�ke, me�imurske i krapinsko-zagorske �upanije."

Language:

Croatian

Contact:

Cargovec, Varaždinska 49/a 42205, Vidovec +385 (42) 209 001