Location:

Poland

Description:

Śląskie Radio - Radio promujące Śląską Kulturę i Muzykę. Radio ma na celu ułatwienie dotarcia do muzyki tworzonej na Śląsku, a przede wszystkim o Ślązakach i o Śląsku.

Language:

Polish

Contact:

Amalie-Sieveking-Str.50 31141 Hildesheim Germany +49 51212941651